Home Dưỡng Linh Ngày 29 – Muôn Loài Ngợi Khen Chúa

Ngày 29 – Muôn Loài Ngợi Khen Chúa

by Ban Biên Tập
30 đọc

Thi Thiên 148:1-14

1 Ha-lê-lu-gia!

Từ các tầng trời, hãy ca ngợi Đức Giê-hô-va!

Trong các nơi cao, hãy ca ngợi Ngài.

2 Hỡi các thiên sứ Ngài, hãy ca ngợi Ngài!

Hỡi cả thiên binh Ngài, hãy ca ngợi Ngài!

3 Hỡi mặt trời, mặt trăng, hãy ca ngợi Ngài!

Hỡi tất cả các vì sao sáng, hãy ca ngợi Ngài!

4 Hỡi trời của các tầng trời,

Hỡi nguồn nước trên các tầng trời,

Hãy ca ngợi Ngài!

5 Muôn vật hãy ca ngợi danh Đức Giê-hô-va,

Vì Ngài ra lệnh, tất cả đều được dựng nên.

6 Ngài thiết lập các vật ấy vững chắc đến đời đời vô cùng;

Ngài ban các quy luật để chúng không thể vượt qua.

7 Hỡi các quái vật của biển và các vực sâu trên đất,

Hãy ca ngợi Đức Giê-hô-va.

8 Hỡi lửa và mưa đá, tuyết và hơi nước,

Gió và bão, hãy vâng lệnh Ngài,

9 Các núi và đồi,

Cây trái và mọi cây bá hương,

10 Thú rừng và các loài súc vật,

Loài côn trùng và loài chim,

11 Các vua thế gian và các dân tộc,

Vương hầu và mọi thẩm phán của thế gian,

12 Thanh niên và trinh nữ,

Người già và người trẻ,

13 Muôn vật hãy ca ngợi danh Đức Giê-hô-va!

Vì chỉ danh Ngài đáng được tôn cao;

Vinh quang Ngài ở trên cả trái đất và các tầng trời.

14 Ngài đã nâng cái sừng của con dân Ngài ngước lên,

Để những người trung tín của Ngài ca ngợi Ngài,

Tức Y-sơ-ra-ên là một dân gần gũi bên Ngài!

Ha-lê-lu-gia!

SUY GẪM:

C. 1-6   Tất cả muôn loài trên các từng trời được mời gọi ngợi khen Đức Chúa Trời. Các thiên sứ, các thiên binh trên trời, mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao, các từng trời cao nhất, và các sông suối trên các bầu trời –  tất cả các tạo vật của Đức Chúa Trời. Tất cả những vật này bày tỏ sự oai nghi của Đức Chúa Trời. Cho dù một số người thờ lạy các tạo vật, hãy nhớ rằng thế giới được tạo ra tồn tại để mang lại sự ngợi khen cho Đức Chúa Trời. Ngày nay, bạn không dành thời gian để nhìn lên bầu trời hay sao? Bạn có nhận thấy điều gì được ghi lại trên bầu trời để dâng sự tụng ngợi cho Đức Chúa Trời không?

C. 7-10   Tất cả mọi tạo vật trên đất được kêu gọi ngợi khen Đức Chúa Trời. Lửa, mưa đá, tuyết, sương mù, gió bão, núi và đồi,  cây ăn quả và cây thông tuyết, và nhiều loại động vật được kêu gọi ngợi khen Đức Chúa Trời bởi vì chúng được tạo ra bởi  quyền năng và sự khôn ngoan kỳ diệu của Đức Chúa Trời. Nếu tất cả các tạo vật đều dâng sự ngợi khen cho Đức Chúa Trời, còn bạn thì sao?

C. 11-13   Cuối cùng, mọi dân trên đất  –  đỉnh cao của sự sáng tạo của Đức Chúa Trời –  được kêu gọi ngợi khen Chúa. Có một lý do cho sự kêu gọi những người tầng lớp cao và tầng lớp thấp, tất cả những người nam và người nữ, và những người già và trẻ con, để ngợi khen và thờ phượng. Không giống như thế giới này coi những nơi cao và tuổi trẻ như những thứ của ngợi khen của con người, Đức Chúa Trời trông đợi được ngợi khen thực sự hơn tất cả mọi thứ bởi tất mọi người trên trái đất. Tại sao chúng ta không dành thời gian để ngợi khen Chúa trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta  và ngay nơi chúng ta ở?

Cầu nguyện  Con ngợi khen Chúa, Đức Chúa Trời, Đấng tạo nên con và cho phép con sống trên thế giới này! Con muốn tất cả mọi tạo vật ngợi khen Đức Chúa Trời, Đấng Tạo hóa ngay hôm nay.

Bình Luận:

You may also like