Home Dưỡng Linh Ngày 06 – Cuốn Sách Nhỏ Được Mở Ra

Ngày 06 – Cuốn Sách Nhỏ Được Mở Ra

by Ban Biên Tập
30 đọc

Khải Huyền 10:1-11

1 Sau đó, tôi thấy một thiên sứ khác đầy uy lực từ trời xuống, có một đám mây bao phủ. Trên đầu thiên sứ có một chiếc cầu vồng; mặt thiên sứ như mặt trời và chân như trụ lửa. 2 Thiên sứ cầm trong tay một quyển sách nhỏ đã mở. Thiên sứ đặt chân phải trên biển, chân trái trên đất liền 3 và kêu lên một tiếng lớn như tiếng gầm của sư tử. Khi thiên sứ kêu lên thì bảy tiếng sấm vang vọng. 4 Sau khi bảy tiếng sấm vang lên, tôi định ghi lại thì nghe có tiếng từ trời: “Hãy niêm những điều bảy tiếng sấm đã nói, đừng ghi lại!”

5 Thiên sứ mà tôi đã thấy đứng trên biển và trên đất liền giơ tay phải lên trời, 6 nhân danh Đấng sống đời đời, Đấng tạo dựng trời và mọi vật trên trời, đất và mọi vật trên đất, biển và mọi vật trong biển, mà thề rằng: “Sẽ không còn trì hoãn nữa! 7 Nhưng đến những ngày thiên sứ thứ bảy thổi kèn thì sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời sẽ hoàn tất, như Ngài đã công bố cho các đầy tớ Ngài là các nhà tiên tri.”

8 Tiếng từ trời mà tôi đã nghe lại bảo tôi: “Hãy đi lấy quyển sách đã mở trong tay vị thiên sứ đang đứng trên biển và đất liền.” 9 Vậy, tôi đi đến với thiên sứ và xin người quyển sách nhỏ. Thiên sứ bảo: “Hãy lấy và ăn đi! Trong bụng ngươi sẽ đắng, nhưng miệng thì ngọt như mật.” 10 Tôi lấy quyển sách nhỏ khỏi tay thiên sứ và ăn. Nó ngọt như mật trong miệng tôi; nhưng khi ăn rồi, bụng tôi lại đắng. 11 Rồi tôi được bảo: “Ngươi còn phải nói tiên tri về nhiều dân tộc, nhiều nước, nhiều thứ tiếng, và nhiều vua nữa.”

SUY GẪM:

C.4-7   Chúa muốn Giăng niêm phong điều mà bảy tràng sấm đã công bố và không viết nó xuống. Đức Chúa Trời có một kế hoạch để làm mới lại thế giới này qua sự phán xét cơ bản và hoàn hảo của lần đến thứ hai của Chúa Jê-sus. Chúng ta thực sự mong muốn Đức Chúa Trời loại bỏ những thế lực xấu, nhưng chúng ta phải tin là Đức Chúa Trời có thời điểm và cách thức tốt nhất. Vì thế, hãy chờ đợi một cách kiên nhẫn cho đến lúc đó, như Ngài nói rằng “Sẽ không có sự chậm trễ nào nữa!”

C. 8-11   Đức Chúa Trời khích lệ Giăng, người sống đời sống làm chứng trung tín cho Phúc âm và bị lưu đày ở đảo Pát-mô, và hội thánh Ngài đại diện chứng kiến nhiều khải tượng khác nhau. Bây giờ, Ngài lại bảo Giăng ăn cuốn sách nhỏ (cuộn giấy) và nói tiên tri cho nhiều người, nhiều dân tộc, nhiều ngôn ngữ và các vị vua. Giăng sẽ phải đến nơi sự đau khổ và chết chóc đang chờ đợi và để rao giảng sứ điệp về sự phán xét và sự cứu chuộc. Ngài bảo ăn cuốn sách trước khi đến đó để thay đổi tính tình của mình và trải nghiệm quyền lực của Lời Chúa, bởi vì ông có thể trải qua sự chối bỏ cay đắng sau khi nếm trải Phúc âm ngọt ngào. Khi tôi lần đầu tiên được bao phủ bởi ân điển và tình yêu thương của thập tự giá, khi đó tôi có thể rao giảng Lời Chúa với tình yêu thương và sự đắc thắng của Đấng Christ trên thập tự giá cho những thực sự làm nản lòng hoặc thậm chí có thể giết tôi. Chúng ta hãy cầu nguyện rằng sự suy ngẫm lời Chúa của chúng ta sẽ dẫn đến việc ăn nuốt Lời Chúa (tiếp nhận lẽ thật của Đức Chúa Trời) và vâng theo Lời Chúa khi chúng ta giúp đỡ những người khác ở trong một đời sống cay đắng và đau khổ.

Cầu nguyện  Xin hãy giúp con suy ngẫm Lời Chúa và trở thành một môn đồ trung tín với Lời Đức Chúa Trời. 

Bình Luận:

You may also like