Home Dưỡng Linh Ngày 05 – Tiếng Kèn Thứ Sáu

Ngày 05 – Tiếng Kèn Thứ Sáu

by Ban Biên Tập
30 đọc

Khải Huyền 9:13-21

13 Thiên sứ thứ sáu thổi kèn, tôi nghe có tiếng từ bốn góc bàn thờ bằng vàng ở trước mặt Đức Chúa Trời. 14 Tiếng ấy nói với thiên sứ thứ sáu đang cầm kèn rằng: “Hãy thả bốn thiên sứ đang bị trói tại sông lớn Ơ-phơ-rát ra.” 15 Vậy, bốn thiên sứ được thả ra; họ đã sẵn sàng cho giờ, ngày, tháng, năm ấy để giết chết một phần ba loài người.

16 Số kỵ binh là hai trăm triệu. Đó là số của họ mà tôi đã nghe. 17 Trong khải tượng, tôi thấy ngựa và những người cưỡi ngựa như thế nầy: Họ mặc giáp che ngực màu lửa, màu xanh ngọc và màu lưu huỳnh; đầu ngựa như đầu sư tử; miệng chúng phun ra lửa, khói và lưu huỳnh. 18 Một phần ba loài người bị giết vì ba tai nạn nầy, đó là: lửa, khói và lưu huỳnh ra từ miệng ngựa. 19 Vì sức mạnh của ngựa ở trong miệng và đuôi của chúng; đuôi chúng giống như đầu rắn và chúng dùng đầu ấy gây tội ác.

20 Phần còn lại của loài người, những người không bị giết bởi các tai nạn nầy, vẫn không ăn năn những công việc của tay họ, cũng không từ bỏ việc thờ lạy các quỷ, các hình tượng bằng vàng, bằng bạc, bằng đồng, bằng đá, bằng gỗ là những hình tượng không thể thấy, nghe hoặc đi được. 21 Họ cũng không ăn năn những tội giết người, tà thuật, gian dâm, trộm cướp của mình.

SUY GẪM:

C. 13-15   Sau những tai nạn và sự đau khổ của năm tiếng kèn đầu tiên, Đức Chúa Trời cho phép sự chết của nhân loại từ tiếng kèn thứ sáu. Nhưng Đức Chúa Trời quyết định thời gian chính xác, những đồ vật, phạm vi, và những tác nhân thực hiện sự phán xét của Ngài. Sa-tan dẫn nhân loại đến sự chết một cách trực tiếp và một cách gián tiếp thông qua một nền văn hóa bị lầm lạc, những cấu trúc xấu xa, và hệ tư tưởng của Sa-tan. Thậm chí với tất cả những điều này, chúng ta vẫn có thể dạn dĩ chống cự lại nó! Chúng ta tin tưởng rằng Đức Chúa Trời biết tất cả về những tình huống này và có thể dẫn dắt chúng ta với sự khôn ngoan. Khi chúng ta biết quyền lực của Đức Chúa Trời toàn năng, chúng ta có thể hiểu được rằng sự ác có những sự hữu hạn và Chúa sẽ ban cho chúng ta sự dũng cảm để chống lại những âm mưu của ma quỷ.

C. 16-19   200 triệu lính kỵ, do bốn vị thiên sứ mang đến, đã giết một phần ba nhân loại bằng lửa, khói, và lưu huỳnh. Đế quốc La-mã đã phát triển khắp thế giới, tuy thế cũng bị hủy phá nặng nề bởi những người Pa-thi-ni-a ở trên sông Ơ-phơ-rát. Tương tự như vậy, những lực lượng cai quản thế giới những người ăn mặc như vua chúa và sống xa hoa mà không có Đức Chúa Trời sẽ bị giày đạp khốn khổ bởi những kỵ binh mà Đức Chúa Trời đưa tới. Cho dù thế giới của những con người không biết Đức Chúa Trời  có dựa vào điều gì đi nữa, dù là điều gì đó họ làm ra hay sở hữu, sự phán xét không ngờ nhanh chóng chắc chắn sẽ đến trên họ.

Cầu nguyện  Xin giúp con không quên ân điển cứu chuộc của Ngài, và loại bỏ mọi thần tượng của co,  điều khiến con xa cách Ngài. 

Bình Luận:

You may also like