Home Dưỡng Linh Ngày 04 – Tiếng Kèn Thứ Năm

Ngày 04 – Tiếng Kèn Thứ Năm

by Ban Biên Tập
30 đọc

Khải Huyền 9:1-12

1 Thiên sứ thứ năm thổi kèn, tôi thấy một ngôi sao từ trời rơi xuống đất; ngôi sao ấy được trao cho chìa khóa của vực sâu. 2 Khi ngôi sao mở vực sâu thì có khói từ vực sâu bay lên như khói của một lò lửa lớn; mặt trời và không gian bị u ám bởi khói của vực sâu ấy. 3 Từ luồng khói đó có những châu chấu bay ra khắp đất, và chúng được ban cho năng lực giống như năng lực của bọ cạp trên đất vậy. 4 Chúng được bảo đừng làm hại cỏ trên đất, các loại tươi xanh và cây cối mà chỉ làm hại những người không có ấn của Đức Chúa Trời ở trên trán. 5 Chúng không được phép giết chết, nhưng được phép hành hạ họ trong năm tháng. Sự đau đớn do chúng gây ra giống như sự đau đớn của người bị bò cạp chích. 6 Trong những ngày ấy, người ta sẽ tìm kiếm sự chết mà không gặp; họ mong được chết nhưng sự chết tránh xa.

7 Hình dạng của những châu chấu giống như ngựa sẵn sàng cho chiến trận. Trên đầu chúng có cái gì giống như mão miện bằng vàng; mặt chúng như mặt người; 8 tóc như tóc phụ nữ; răng như răng sư tử. 9 Chúng có giáp che ngực như giáp bằng sắt; tiếng cánh của chúng như tiếng của nhiều chiến xa do ngựa kéo đang xông vào chiến trường. 10 Chúng có đuôi và nọc giống như bò cạp; những đuôi nầy có sức mạnh làm hại loài người trong năm tháng. 11 Vua của chúng là sứ giả của vực sâu, có tên trong tiếng Hê-bơ-rơ là A-ba-đôn, và trong tiếng Hi Lạp là A-pô-li-ôn. 12 Khổ nạn thứ nhất đã qua. Nầy, còn hai khổ nạn nữa đang đến.

SUY GẪM:

Bóng tối toàn bộ –  quyền lực của Sa-tan bắt bớ những tín hữu vẫn ở dưới sự tể trị của Đức Chúa Trời. Một ngôi sao rơi xuống từ thiên đàng được giao chìa khóa vào đường hầm địa ngục. Những con châu chấu ra từ đám khói được giao cho sức mạnh của bò cạp và được Đức Chúa Trời cho phép làm hại một số người nhất định (những người không có dấu của Đức Chúa Trời), và cũng chỉ đến một mức độ nhất định (để không giết họ), và trong khoảng thời gian nhất định (năm tháng). Đức Chúa Trời vẽ nên một bức tranh đẹp hơn cho chúng ta sau những sự khốn khổ và những sự khó khăn. Vì thế, chúng ta phải trông cậy nơi Chúa khi chúng ta không hiểu chuyện gì đang diễn ra và trông đợi ngày chiến thắng chúng ta sẽ vui sướng ăn mừng.

C. 7-12  Những con châu chấu giống như những chiến binh Ba-by-lôn đến hủy diệt Y-sơ-ra-ên. Họ cũng giống như những con châu chấu hủy hoại Ai-cập (Giô-ên 1:6-7; 2:4-5; Ê-xê-chi-ên 10:1-20). Không ai có thể đánh bại những chiến binh có tổ chức và dũng cảm diễu hành theo lệnh của vị vua (ngôi sao). Ở nơi chúng ta sống, những sứ giả này của Sa-tan âm mưu gây rắc rối cho thế giới của chúng ta bằng chiến tranh, nạn nghiện ngập, và nạn đói. Tuy nhiên, đó vẫn chưa phải là sự kết thúc! Qua sức mạnh và sự khôn ngoan của họ, Đức Chúa Trời sẽ phán xét những người không bao giờ ăn năn; và Ngài sẽ thực hiện công việc cứu chuộc cho những người quay trở lại với Ngài.

Cầu nguyện  Chúa ơi, thậm chí trong lịch sử của con người, đầy những người không công bình, thì sự công bình của Ngài vẫn sẽ được thực hiện!

Bình Luận:

You may also like