Home Dưỡng Linh Ngày 19 – Phước Hạnh Vô Đối Của Đức Chúa Trời

Ngày 19 – Phước Hạnh Vô Đối Của Đức Chúa Trời

by Ban Biên Tập
30 đọc

Phục Truyền 8:11-20

11 Hãy cẩn thận kẻo anh em quên Giê-hô-va Đức Chúa Trời, không tuân giữ những điều răn, mệnh lệnh và luật lệ của Ngài mà ngày nay tôi truyền lại cho anh em. 12 Đừng để sau khi đã ăn no nê, xây nhà tốt để ở, 13 thấy bò chiên gia tăng, bạc vàng và mọi tài sản mình đều dư dật, 14 thì lòng anh em kiêu ngạo, quên Giê-hô-va Đức Chúa Trời là Đấng đã đem anh em ra khỏi Ai Cập, tức khỏi nhà nô lệ. 15 Ngài đã dẫn anh em đi xuyên qua hoang mạc mênh mông khủng khiếp, vùng đất khô cằn không có nước, đầy rắn lửa và bọ cạp. Ngài khiến nước từ tảng đá rất cứng tuôn ra cho anh em. 16 Trong hoang mạc Ngài cho anh em ăn ma-na, thức ăn mà tổ phụ anh em chưa từng biết, cho anh em nếm trải đói khổ và thử thách để cuối cùng ban phước hạnh cho anh em. 17 Vậy, phải cẩn thận, đừng tự bảo rằng: ‘Chính năng lực và sức mạnh của đôi tay ta đã tạo dựng cho ta cơ đồ nầy.’ 18 Nhưng phải tưởng nhớ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của anh em, vì chính Ngài là Đấng ban cho anh em sức lực tạo dựng cơ đồ nầy, để thực hiện giao ước mà Ngài đã thề với tổ phụ anh em, như Ngài đang làm ngày nay.

19 Nếu anh em quên Giê-hô-va Đức Chúa Trời của anh em mà theo các thần khác, phục vụ và thờ lạy chúng, thì hôm nay tôi cảnh báo anh em rằng chắc chắn anh em sẽ bị diệt vong. 20 Anh em sẽ bị tiêu diệt như các dân tộc mà Đức Giê-hô-va tiêu diệt trước mặt anh em, vì anh em đã không vâng theo tiếng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của anh em.”

SUY GẪM:

C11-16. Đức Chúa Trời ban phước hạnh vô đối. Ngài đã dẫn dắt họ từ đồng hoang đến xứ tốt tươi và đẹp đẽ, khiến họ no đủ, thịnh vượng và bảo vệ họ. Đức Chúa Trời hiện diện giữa dân sự trong đồng hoang, cả trong miền Đất Hứa và cung ứng mọi thứ mà họ cần. Ngày nay, Chúa đến với chúng ta để ban cho chúng ta sự sống dư dật. Thức ăn đời đời của Lời Ngài không đổi dời thì hơn là những thứ cần thiết khác trong thế gian này, đó là điều làm chúng ta giàu có.

C11. Mạng lệnh chính trong Phục Truyền Luật Lệ Ký là “hãy nhớ”. Nhiệm vụ cấp bách nhất cho dân sự, những người nhận được phước hạnh vô đối là ‘không được quên’. Hãy thận trọng để không quên ân điển đã nhận lãnh trong quá khứ khi ở trong sự giàu có hiện tại. Đừng nhượng bộ điều răn, luật lệ và mạng lệnh của Đức Chúa Trời cho nguyên tắc của sự giàu có.

C17-20. Khi Y-sơ-ra-ên nhận lãnh phước hạnh vô đối và thịnh vượng, họ bị cám dỗ bởi sự ngạo mạn và thờ lạy thần tượng. Họ nghĩ điều hạnh phúc này được làm bằng chính năng lực và sức mạnh của họ. Đó là tội ác để quy công lao về cho mình (cướp công) bằng sự vinh hiển mà Đức Chúa Trời ban cho. Ngay khi chúng ta quên ân điển của Đức Chúa Trời, chúng ta cũng có thể sa vào sự ngạo mạn này. Vì thế, chúng ta phải suy gẫm Lời Chúa hàng ngày và ghi nhớ ân điển Ngài. Khi chúng ta đáp ứng lời Ngài một cách trung tín, Đức Chúa Trời sẽ xác nhận lời hứa với nhiều phước hạnh dồi dào.

Cầu nguyện: Xin hãy để con vui mừng và sống bằng Lời của Ngài chứ không phải bằng bánh.

Bình Luận:

You may also like