Home Dưỡng Linh Ngày 20 – Dân Cứng Lòng

Ngày 20 – Dân Cứng Lòng

by Ban Biên Tập
30 đọc

Phục Truyền 9:1-12

1 “Hỡi Y-sơ-ra-ên hãy nghe! Hôm nay anh em sẽ vượt qua sông Giô-đanh để đánh đuổi các dân tộc đông hơn và mạnh hơn anh em, có những thành lớn và tường lũy cao ngất trời. 2 Đây là giống dân khổng lồ, con cháu A-na-kim, mà anh em đã biết và đã nghe nói: ‘Ai có thể đương đầu với con cháu A-nác?’ 3 Hôm nay, anh em phải biết rằng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của anh em sẽ đi trước anh em như một đám lửa hừng, sẽ tiêu diệt và hạ các dân nầy xuống trước mặt anh em. Anh em sẽ nhanh chóng trục xuất và tiêu diệt chúng, như Đức Giê-hô-va đã hứa.

4 Nhưng khi Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã đánh đuổi chúng trước mặt anh em thì anh em đừng tự nhủ rằng: ‘Nhờ sự công chính của ta nên Đức Giê-hô-va đã đem ta vào chiếm hữu đất nầy.’ Thật ra, chính vì tội ác của các dân tộc đó mà Đức Giê-hô-va đánh đuổi chúng khỏi anh em. 5 Không phải vì sự công chính hay lòng chính trực của anh em mà anh em được vào chiếm hữu đất đai của các dân tộc ấy; nhưng vì tội ác của chúng mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời sẽ trục xuất chúng khỏi anh em để làm ứng nghiệm lời hứa mà Ngài đã thề với các tổ phụ anh em là Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp. 6 Như vậy, anh em phải biết rằng không phải nhờ sự công chính của anh em mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời cho anh em chiếm hữu vùng đất tốt tươi nầy đâu, vì anh em là một dân tộc cứng cổ.”

7 “Anh em hãy nhớ, đừng quên rằng trong hoang mạc anh em đã chọc giận Giê-hô-va Đức Chúa Trời như thế nào. Từ ngày ra khỏi Ai Cập cho đến chốn nầy, anh em đã thường xuyên phản nghịch Đức Giê-hô-va. 8 Tại núi Hô-rếp, anh em đã chọc giận Đức Giê-hô-va và Ngài đã giận anh em đến nỗi định tiêu diệt anh em. 9 Khi tôi lên núi để nhận hai bảng đá trên đó Đức Giê-hô-va đã ghi bản giao ước mà Ngài đã lập với anh em, tôi đã ở lại trên núi bốn mươi ngày và bốn mươi đêm, không ăn bánh cũng chẳng uống nước. 10 Đức Giê-hô-va đã trao cho tôi hai bảng đá do chính ngón tay Đức Chúa Trời viết, trên đó có đủ những lời mà Đức Giê-hô-va đã phán với anh em tại trên núi, từ đám lửa, trong ngày hội họp. 11 Cuối thời gian bốn mươi ngày bốn mươi đêm đó, Đức Giê-hô-va đã trao cho tôi hai bảng đá trên đó đã có bản giao ước mà Ngài đã lập với anh em. 12 Đức Giê-hô-va phán với tôi: ‘Hãy đứng dậy, mau xuống khỏi đây vì dân mà con đem ra khỏi Ai Cập đã trở nên bại hoại. Chúng đã vội bỏ đường lối mà Ta đã truyền dạy, và đúc cho mình một hình tượng.’

SUY GẪM:

C1-5. Ngài đi trước Y-sơ-ra-ên và chiến đấu để đuổi khỏi các dân lớn và mạnh sức để chiếm xứ của họ. Điều này không phải vì dân Y-sơ-ra-ên công chính mà vì Ca-na-an gian ác và vì Đức Chúa Trời đã hứa với tổ phụ họ.

Chúng ta không được cứu vì cách ăn ở công chính của chúng ta (Tít 3:5). Chúng ta trở nên công chính bởi tình yêu thương và sự thành tín của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta được cứu bởi ân điển của Chúa, chúng ta ngạo mạn về điều gì? (Ê-phê 2:9). Chúng ta chẳng có gì ngoài Đấng Christ, Đấng đã chịu đau đớn và chịu chết trên thập tự giá để làm chúng ta công chính (Ga-la 6:14).

C6-12. Trong mắt Đức Chúa Trời, Y-sơ-ra-ên là một dân bất chính và cứng đầu. Họ kiêu ngạo, bướng bỉnh, phản nghịch, khiêu khích, bại hoại, thờ lạy thần tượng, yêu thích tội lỗi. Sự phản nghịch dai dẳng của họ vẫn đang tiếp diễn kể từ khi xuất khỏi Ai-cập. Thật là cả một sự tương phản với Đức Chúa Trời Đấng đã dẫn dắt họ bằng mối quan hệ hoàng thân và sự thành tín trong suốt đời sống trong hoang mạc của họ. Sự trơ trẽn không thể chịu nổi của họ bị vạch trần. Họ đã làm con bò vàng và thờ lạy nó khi Đức Chúa Trời đã giải thoát họ khỏi Ai-cập và ban Lời để làm một giao ước đời đời với họ (xem Xuất 32-34). Chúng ta hãy tra xét thái độ và hành động của chúng ta. Chúng ta có một cái cổ cứng, không thích vâng Lời Ngài hay một cái cổ mềm vâng lời Ngài cách mềm mại.

Cầu nguyện: Xin hãy để con đặt Lời Đức Chúa Trời trong lòng con, có mối tương giao cá nhân hàng ngày và tìm kiếm thuộc tính của Chúa nhiều hơn

Bình Luận:

You may also like