Home Dưỡng Linh Ngày 18 – Cách Để Sống Với Lời Chúa

Ngày 18 – Cách Để Sống Với Lời Chúa

by Ban Biên Tập
30 đọc

Phục Truyền 8:1-10

1 “Anh em hãy cẩn thận làm theo tất cả điều răn mà hôm nay tôi truyền cho anh em để anh em được sống, gia tăng dân số, và vào nhận làm sản nghiệp vùng đất mà Đức Giê-hô-va đã thề với tổ phụ anh em. 2 Hãy nhớ lại suốt chặng đường trong hoang mạc mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã dẫn anh em đi trong bốn mươi năm nay, Ngài hạ anh em xuống và thử thách anh em để biết rõ lòng anh em thế nào, có tuân giữ điều răn của Ngài hay không. 3 Ngài hạ anh em xuống, khiến anh em gặp cảnh đói khổ rồi cho anh em ăn ma-na mà anh em và tổ phụ anh em chưa từng biết, để dạy anh em biết rằng loài người sống không chỉ nhờ bánh, nhưng nhờ mọi lời phán từ miệng Đức Giê-hô-va. 4 Suốt bốn mươi năm nay áo quần anh em không sờn rách, chân anh em chẳng sưng phù. 5 Vậy, anh em phải nhận biết trong lòng rằng Giê-hô-va Đức Chúa Trời sửa phạt anh em như người cha sửa phạt con trai mình.

6 Vậy, anh em hãy tuân giữ những điều răn của Giê-hô-va Đức Chúa Trời, đi trong các đường lối Ngài và kính sợ Ngài. 7 Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời sẽ đưa anh em vào một vùng đất tốt tươi, có nhiều sông suối và mạch nước tuôn chảy trong các thung lũng và trên đồi núi; 8 vùng đất có lúa mì, lúa mạch, cây nho, cây vả, cây lựu, cây ô-liu và mật ong. 9 Trong vùng đất đó, anh em sẽ ăn bánh đầy đủ, không thiếu một thứ gì; đá trong vùng đó có quặng sắt và anh em có thể khai thác đồng từ đồi núi. 10 Vậy, khi anh em được ăn no nê thì nhớ chúc tụng Giê-hô-va Đức Chúa Trời, vì Ngài đã ban cho anh em vùng đất tốt tươi nầy.

SUY GẪM:

C1-3. Đức Chúa Trời khiến Y-sơ-ra-ên đi trong đồng vắng 40 năm với một mục đích. Đó là để khiến họ trở nên ‘khiêm nhường’, ‘chịu thử thách’ và ‘nhận biết’. Việc đó là để cho họ tìm thấy sự khiêm nhường qua thử thách và rèn tập và để nương cậy, sống theo mọi Lời ra từ miệng Chúa. Đối với Y-sơ-ra-ên, đó là cách an toàn, thật sự và vui vẻ. Bạn có nan đề nào vượt quá sự hiểu biết của bạn trong đời sống không? Đó chính là điều mà Đức Chúa Trời cho phép để dạy cho bạn điều mà bạn sẽ không bao giờ học được khi bạn đang tốt đẹp và thịnh vượng. Vì thế, đừng hành động giống Y-sơ-ra-ên đã đổ lỗi cho Đức Chúa Trời tại Ma-sa (6:16), mà hãy yêu mến Đức Chúa Trời khiêm nhường và sâu sắc từ sâu thẳm trong lòng bạn; hãy vui mừng, mong chờ sự vui mừng từ hoạn nạn

C4,5. Như một người cha rèn tập cho con trai mình, Đức Chúa Trời huấn luyện dân Ngài (Châm 3:12; Hê 12:7). Điều này chắc chắn là vì lợi ích của chúng ta. Cho nên, dù có khó thì chúng ta phải nhận biết rằng Đức Chúa Trời không phải là một Đấng dẫn chúng ta vào rắc rối một cách mù quáng hoặc không có mục đích. Ngài chăm sóc đến nỗi mà khi ở giữa hoạn nạn, quần áo của Y-sơ-ra-ên không sờn rách, chân của họ không bị sưng phù. Hãy nhận biết tấm lòng thật của một người cha, người dẫn đường ra khỏi hoạn nạn.

C7-10. Đức Chúa Trời dẫn dắt dân sự đi ‘suốt chặng đường trong hoang mạc’(c2) đến ‘vùng đất tốt tươi’ và ‘vùng đất tốt tươi’ (c10). Ngài khiến anh em ‘gặp cảnh đói khổ’ (c3) mọi người ‘không thiếu thốn thứ gì’ (c9). Hoàn cảnh sẽ được phục hồi vào đúng thời điểm. Chúng ta phải tập trung vào Lời Ngài.

Cầu nguyện: Xin đừng để con làm ô danh Ngài vì quá nghèo hay quên Ngài vì no đủ.

Bình Luận:

You may also like