Home Dưỡng Linh Ngày 14 – Hỡi Y-sơ-ra-ên! Hãy Nghe!

Ngày 14 – Hỡi Y-sơ-ra-ên! Hãy Nghe!

by Ban Biên Tập
30 đọc

Phục Truyền 6:1-9

1 “Đây là điều răn, luật lệ và mệnh lệnh mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời anh em đã ra lệnh cho tôi phải dạy lại cho anh em, để anh em tuân giữ khi ở trong xứ mà anh em sắp tiến vào nhận làm sản nghiệp. 2 Nhờ vậy, anh em, con cháu anh em sẽ trọn đời kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời, vâng giữ các luật lệ và điều răn của Ngài mà tôi truyền cho anh em, để anh em được sống lâu. 3 Vậy, hỡi Y-sơ-ra-ên, hãy nghe và cẩn thận làm theo để anh em được phước và gia tăng thật đông đảo trong miền đất đượm sữa và mật, như Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ anh em đã phán hứa với anh em.

4 Hỡi Y-sơ-ra-ên! Hãy nghe: Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta là Giê-hô-va có một không hai. 5 Anh em phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực mà kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời. 6 Hãy ghi lòng tạc dạ những lời mà tôi truyền cho anh em ngày nay. 7 Hãy ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái anh em, và phải nhắc đến khi anh em ngồi trong nhà cũng như lúc ra ngoài đường, khi anh em đi ngủ cũng như lúc thức dậy. 8 Hãy buộc những lời ấy vào tay làm dấu, đeo lên trán làm hiệu, 9 và viết các lời đó lên khung cửa nhà và trước cổng.

SUY GẪM:

C1-3. Qua Môi-se, Đức Chúa Trời dạy mạng lệnh, luật lệ và điều răn cho họ để giữ nơi Đất Hứa. Khi họ vào xứ mà Đức Chúa Trời ban cho họ, lắng nghe điều mà Đức Chúa Trời lệnh để làm theo, họ sẽ được phước ‘thịnh vượng’ như Đức Chúa Trời đã hứa với tổ phụ họ (Sáng 15:5; 22:17). Ở nhà, ở nơi làm việc, ở trường và ở hội thánh bạn có tuân theo và sống theo Lời của Ngài không? Nếu có, bạn sẽ được phước dư dật và được thịnh vượng.

C4,5. Chúa của chúng ta là Đấng có Một không Hai. Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của chúng ta và khác biệt với các thần của dân ngoại. Điều này nhấn mạnh tính duy nhất tuyệt đối của Ngài. Đối với Y-sơ-ra-ên, Đức Chúa Trời là đối tượng của đức tin và sự vâng lời. Bạn có xưng nhận Đức Chúa Trời là ‘Đức Chúa Trời của tôi’ (Giăng 20:28), hầu việc và yêu mến một mình Ngài không?

C7. Chúng ta phải ân cần dạy dỗ Lời Chúa cho con cái chúng ta Lời ở trong lòng chúng ta. Điều này có nghĩa là khắc sâu Lời Chúa vào tâm trí và tấm lòng của chúng. Cha mẹ cơ đốc nên dạy Lời Chúa cho con cái họ ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào. Ngày nay, thật khó để dạy Lời Chúa cho con cái chúng ta. Nếu cha mẹ không ân cần và dành thời gian cho mục tiêu này, con cái có thể mất phước mãi mãi và mất đường lối an toàn mà lẽ ra chúng phải đi theo Lời Chúa.

Cầu nguyện: Xin hãy để con học, vâng lời và dạy Lời Chúa một cách sốt sắng để nó sẽ cai trị tất cả mọi lĩnh vực trong đời sống của con.

Bình Luận:

You may also like