Home Dưỡng Linh Ngày 21 – Bắt Đầu Lời Tiên Tri Nghịch Cùng Gót

Ngày 21 – Bắt Đầu Lời Tiên Tri Nghịch Cùng Gót

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ê-xê-chi-ên 38:1-23

1 Có lời Đức Giê-hô-va phán với tôi: 2 “Hỡi con người, hãy xây mặt hướng về Gót ở đất Ma-gốc là vua của Rô-sơ, Mê-siếc và Tu-banh mà nói tiên tri chống lại nó. 3 Con hãy nói rằng Chúa Giê-hô-va phán: ‘Hỡi Gót, vua của Rô-sơ, Mê-siếc và Tu-banh, nầy, Ta chống lại ngươi. 4 Ta sẽ quay ngươi lại, đặt móc trong hàm ngươi và đem ngươi ra trận cùng với cả đạo quân ngươi, ngựa cùng người cưỡi ngựa, tất cả đều mặc áo chiến và hợp thành một đoàn quân rất đông. Tất cả chúng đều mang những thuẫn lớn, thuẫn nhỏ và cầm gươm. 5 Những lính chiến của Ba Tư, Cút và Phút sẽ ở cùng chúng, tất cả đều mang thuẫn và đội mũ sắt. 6 Gô-me và tất cả quân đội nó; nhà Tô-ga-ma ở phía cực bắc với cả đạo quân nó, tức là nhiều dân ở với ngươi. 7 Ngươi hãy sẵn sàng; ngươi cùng tất cả dân chúng nhóm lại xung quanh ngươi khá sửa soạn trước. Ngươi sẽ chỉ huy chúng. 8 Sau nhiều ngày, ngươi sẽ được kêu gọi để chiến đấu. Trong những năm sau cùng, ngươi sẽ xâm lăng một xứ đã được giải cứu khỏi gươm, và dân của nó tập hợp từ nhiều dân tộc về vùng đồi núi Y-sơ-ra-ên, là nơi vốn bị hoang phế từ lâu. Họ đã được đem về từ các dân tộc và tất cả đều sống bình an. 9 Ngươi và cả đạo binh ngươi cùng với nhiều dân tộc ở với ngươi sẽ tiến tới, tấn công như vũ bão, như một đám mây bao phủ cả đất.’” 10 Chúa Giê-hô-va phán: “Trong những ngày đó, có những ý tưởng sẽ lóe lên trong trí ngươi và ngươi sẽ có mưu đồ độc ác. 11 Ngươi sẽ nói: ‘Ta sẽ đi đến xứ mà làng mạc không có thành quách, ta sẽ đến cùng những dân yên lặng, an ổn, tức là tất cả những người sống trong những nơi không có tường, không then và không cửa. 12 Ta sẽ thu chiến lợi phẩm và cướp phá rồi ra tay tấn công những nơi đổ nát mà nay đã có người ở và tiến đánh một dân được đem về từ các nước, tức là một dân có nhiều đàn súc vật và của cải đang cư ngụ tại trung tâm của xứ.’ 13 Sê-ba và Đê-đan, những thương gia của Ta-rê-si và tất cả chiến sĩ trẻ của nó sẽ nói với ngươi rằng: ‘Có phải ngươi đến để cướp của? Có phải ngươi tập trung quân lính mình để đánh phá, cướp đi bạc và vàng, súc vật và của cải, và thu quá nhiều chiến lợi phẩm sao?’

14 Vì thế, hỡi con người, hãy nói tiên tri và bảo Gót rằng Chúa Giê-hô-va phán: ‘Trong ngày đó, ngươi không biết rằng dân Y-sơ-ra-ên của Ta đang sống bình yên sao? 15 Bấy giờ, ngươi sẽ đến từ nơi ngươi ở là vùng cực bắc, ngươi và nhiều dân ở với ngươi, tất cả đều cưỡi ngựa, một đoàn người rất đông họp thành một đạo quân hùng mạnh. 16 Hỡi Gót! Ngươi sẽ đến đánh dân Y-sơ-ra-ên Ta như một đám mây che phủ đất. Thật vậy, trong những ngày sau rốt, Ta sẽ khiến ngươi chinh phạt đất Ta để các dân tộc nhìn biết Ta khi Ta dùng ngươi để bày tỏ sự thánh khiết của Ta trước mắt chúng.’ 17 Chúa Giê-hô-va phán: ‘Chẳng phải thời xưa Ta đã dùng đầy tớ Ta là các nhà tiên tri của Y-sơ-ra-ên truyền phán sao? Trong những ngày ấy, họ nói tiên tri trong nhiều năm rằng Ta sẽ khiến ngươi đến đánh dân Ta.’ 18 Chúa Giê-hô-va phán: ‘Đây là điều sẽ xảy ra trong ngày đó: Khi Gót sẽ tấn công đất Y-sơ-ra-ên thì cơn giận của Ta sẽ nổi phừng lên trên mũi Ta. 19 Trong cơn ghen tuông và thịnh nộ, Ta nói rằng: Thật trong ngày đó sẽ có cơn động đất lớn xảy ra ở xứ Y-sơ-ra-ên. 20 Trước mặt Ta, cá biển, chim trời, loài thú đồng, tất cả những côn trùng bò trên đất, mọi người trên mặt đất đều sẽ run rẩy. Các núi đều bị quăng xuống, những vách đá đều đổ xuống, và tất cả tường thành đều bị sụp xuống đất.’ 21 Chúa Giê-hô-va phán: ‘Ta sẽ gọi gươm đến chống lại Gót trên mọi núi của Ta. Mọi người sẽ quay gươm chống lại anh em mình. 22 Ta sẽ thi hành sự phán xét chống lại nó bằng dịch bệnh và đổ máu. Ta sẽ khiến những trận mưa lớn, mưa đá, lửa và diêm sinh đổ xuống trên nó, trên đạo quân nó và nhiều dân đi với nó. 23 Như vậy, Ta sẽ bày tỏ sự vĩ đại và thánh khiết của Ta, và Ta sẽ được nhận biết trước mắt nhiều dân tộc. Chúng sẽ biết rằng Ta là Đức Giê-hô-va.’”

SUY GẪM:

C. 3-4  Ngài quay sang Gót, là vua của Mê-siếc, và Tu-banh và đưa ra đội quân to lớn của Ngài với ngựa chiến, lính kỵ, và đội quân với khiên và gươm giáo. Trong chương 38 và 39 từ “Chúa Giê-hô-va” được viết 15 lần, và điều này bày tỏ rằng chính Đức Chúa Trời chinh phục các vua của thế giới và điều khiển mọi sự. Đức Chúa Trời nghịch lại cùng Gót, nên dẫu rằng họ được trang bị đến tận chân răng, đội quân của họ cũng phải đối diện với sự thất bại. Chúng ta hãy nhớ rằng khi chúng ta chiến trận chống lại Sa-tan, Đức Chúa Trời trở thành Vị Chỉ huy của chúng ta và giúp đỡchúng ta. 

C. 15, 16, 23  Để đạt mục đích của mình, Đức Chúa Trời đã sử dụng cả những người gian ác và các dân tộc làm công cụ. Gót không chỉ là một người hay là một dân tộc, nhưng sẽ có nhiều người từ phương bắc xa xôi đến. Đức Chúa Trời cho phép họ tấn công chống lại Y-sơ-ra-ên. Điều  này là để mọi người và các dân tộc chưa tin đến nhận biết Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy nhớ rằng khi Sa-tan bận rộn đi lại xung quanh, Đức Chúa Trời cũng chuyển động để khiến ý muốn tốt lành của Ngài được thành.

C. 9  Kẻ thù sẽ tấn công như bão tố và bao phủ đất như đám mây. Khi chúng ta xem thấy điều này, dường như không thể chạy trốn được. Ảnh hưởng của Sa-tan là lớn. Thậm chí bây giờ nó như sư tử đang rình vồ mồi. Có một sự khác biệt về quy mô trận chiến mà chúng ta đi qua giống như sự khác biệt giữa các thế hệ. Nhưng bản chất của trận chiến thì vẫn giống nhau. Điều bạn phải chiến cự chống lại, với tư cách là một Cơ-đốc nhân, là gì?

Cầu nguyện  Chúa ơi, dù con đi nơi nào và đối diện với kẻ thù của mình, xin hãy giúp con luôn luôn trông cậy nơi Ngài

Bình Luận:

You may also like