Home Dưỡng Linh Ngày 22 – Chiến Thắng

Ngày 22 – Chiến Thắng

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ê-xê-chi-ên 39:1-16

1 “Hỡi con người, hãy nói tiên tri chống lại Gót và bảo nó rằng Chúa Giê-hô-va phán: ‘Hỡi Gót vua của Rô-sơ, Mê-siếc và Tu-banh, nầy, Ta chống lại ngươi, 2 Ta sẽ quay ngươi lại. Ta sẽ dẫn ngươi đi và khiến ngươi đến từ vùng cực bắc, và đem ngươi lên trên các núi của Y-sơ-ra-ên. 3 Ta sẽ đánh rơi cây cung của ngươi khỏi tay trái và làm những mũi tên của ngươi rơi khỏi tay phải. 4 Ngươi sẽ ngã xuống trên các núi của Y-sơ-ra-ên; ngươi và tất cả đạo quân ngươi, cả đến những dân theo ngươi cũng vậy. Ta sẽ phó ngươi cho mọi loài chim và loài thú đồng làm thức ăn. 5 Ngươi sẽ ngã xuống trên đồng ruộng như Ta đã phán,’ Chúa Giê-hô-va phán vậy. 6 ‘Bấy giờ, Ta sẽ sai lửa giáng trên Ma-gốc và trên những kẻ ở an ổn nơi các hải đảo và chúng sẽ biết rằng Ta là Đức Giê-hô-va.

7 Ta sẽ bày tỏ danh thánh Ta giữa dân Y-sơ-ra-ên Ta và Ta không để chúng nói phạm đến danh thánh Ta nữa. Các dân tộc sẽ biết rằng Ta là Đức Giê-hô-va, Đấng thánh của Y-sơ-ra-ên. 8 Nầy, điều ấy đang đến và sẽ xảy ra, Chúa Giê-hô-va phán vậy. Đây là ngày mà Ta đã công bố!

9 Bấy giờ, những dân cư các thành của Y-sơ-ra-ên sẽ đi ra để đốt và phó cho lửa các khí giới, thuẫn lớn và nhỏ, cung và tên, giáo và sào. Chúng sẽ đem chụm các thứ ấy trong suốt bảy năm. 10 Chúng sẽ không cần tìm củi ở ngoài đồng, không đốn gỗ trong rừng vì chúng lấy khí giới mà chụm lửa. Chúng sẽ bóc lột những kẻ đã bóc lột mình và cướp giựt những kẻ đã cướp giựt mình, Chúa Giê-hô-va phán vậy.

11 Trong ngày ấy, Ta sẽ cho Gót một chỗ làm mồ chôn tại Y-sơ-ra-ên trong thung lũng của những du khách về phía đông của biển.Mồ chôn đó sẽ ngăn đường của du khách vì tại đó người ta sẽ chôn Gót và cả đoàn dân nó. Người ta sẽ gọi nơi đó là thung lũng của Ha-môn Gót. 12 Nhà Y-sơ-ra-ên sẽ phải mất bảy tháng để chôn xác chúng và tẩy sạch xứ sở. 13 Tất cả dân chúng trong xứ sẽ chôn chúng. Đó là một ngày trọng đại cho dân Y-sơ-ra-ên, tức là ngày mà Ta sẽ được vinh hiển, Chúa Giê-hô-va phán vậy. 14 Họ sẽ thường xuyên sai những người đi khắp xứ để chôn những thây còn lại trên mặt đất và tẩy sạch đi. Sau bảy tháng, họ sẽ đi tìm kiếm. 15 Khi họ đi qua khắp xứ và thấy những hài cốt thì họ cắm một cột mốc bên cạnh cho đến khi những người đào huyệt đến chôn những hài cốt ấy trong thung lũng Ha-môn Gót. 16 Cũng sẽ có một thành được gọi tên là Ha-môn. Như vậy, người ta sẽ tẩy sạch xứ sở.’

SUY GẪM:

C.1, 2  Đức Chúa Trời chống cự lại những kẻ thù của Y-sơ-ra-ên. Bàn tay của Đức Chúa Trời sẽ phá hủy sức mạnh của các kẻ thù, những kẻ  dường như không thể đánh bại được. Điều này cho chúng ta thấy sự cứu chuộc  chúng ta sẽ nhận được trong tương lai (Khải huyền 20: 7-10).

C. 3, 9, 10  Đức Chúa Trời sẽ khiến kẻ thù phải rơi cung và tên của mình. Y-sơ-ra-ên chỉ cần vui mừng vì chiến thắng mà Đức Chúa Trời mang đến cho nó, và làm sạch những nơi đổ nát của kẻ thù. Kẻ thù có nhiều vũ khí đến mức họ thu lượm lại đủ để làm củi đốt trong bảy năm. Nhưng Đức Chúa Trời đã khiến những vũ khí này rơi xuống ngay lập tức. Đôi khi dường như sức mạnh của Sa-tan mạnh trong thế hệ này. Nhưng chúng ta hãy nhớ đến bức tranh đã được vẽ lên ở đây.

C.6b, 7  Khi Đức Chúa Trời phán xét kẻ thù gian ác, Y-sơ-ra-ên cũng như các dân ngoại, tất cả sẽ biết rằng Đức Chúa Trời là Đấng Thánh. Nếu Cơ-đốc nhân chấp nhận tội lỗi, những người chưa tin sẽ không được đưa đến với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là thánh khiết và muốn chúng ta sống đời sống thánh khiết. Khi Cơ-đốc nhân sống đời sống thánh khiết, những người chưa tin sẽ nhìn thấy Đức Chúa Trời là Đấng Thánh. Họ sẽ được thách thức để trở nên con cái của Đức Chúa Trời.

C. 4, 9-20  Sự phán xét của Đức Chúa Trời là trọn vẹn và chi tiết. Gót và quân đội của ông ta sẽ bị chim trời và thú đồng ăn thịt, và được chôn ở thung lũng Gót Ha-môn. Đất của Y-sơ-ra-ên sẽ được làm sạch hoàn toàn. Thậm chí nếu thấy một cái xương, thì nó cũng được quăng ra  khỏi Y-sơ-ra-ên (c.15). Câu 17-20 cho chúng ta thấy một bức tranh phá hủy hoàn toàn các kẻ thù của Y-sơ-ra-ên, khi chim trời và thú hoang ăn thịt họ như một của lễ.

Cầu nguyện  Con cám ơn vì chiến thắng của Ngài đối với sự ác. Xin hãy giúp con sẵn sàng cho ngày phán xét.

Bình Luận:

You may also like