Home Dưỡng Linh Ngày 07 – Lời Tiên Tri Nghịch Cùng Ai Cập

Ngày 07 – Lời Tiên Tri Nghịch Cùng Ai Cập

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ê-xê-chi-ên 29:1-21

1 Vào ngày mười hai, tháng mười, năm thứ mười, có lời Đức Giê-hô-va phán với tôi: 2 “Hỡi con người, hãy xây mặt chống lại Pha-ra-ôn, vua Ai Cập, và nói tiên tri chống lại vua ấy và cả xứ Ai Cập nữa. 3 Hãy nói: Chúa Giê-hô-va phán: ‘Hỡi Pha-ra-ôn, vua Ai Cập, nầy, Ta chống lại ngươi, ngươi là con quái vật khổng lồ nằm giữa các sông. Ngươi nói rằng: “Sông Nin của ta thuộc về ta chính ta đã làm nên nó.”4 Ta sẽ đặt những móc trong hai hàm ngươi, và khiến cá trong các sông của ngươi dính vào vảy ngươi. Ta sẽ kéo ngươi lên khỏi các sông của ngươi, cùng với tất cả cá trong các sông đã dính vào vảy ngươi nữa.5 Ta sẽ ném ngươi vào hoang mạc, ngươi và tất cả cá trong các sông ngươi. Ngươi sẽ ngã xuống trên cánh đồng trống, sẽ chẳng được lượm lại hay thâu lại. Ta đã phó ngươi làm đồ ăn cho loài thú dưới đất và loài chim trên trời.6 Bấy giờ, tất cả cư dân Ai Cập sẽ biết Ta là Đức Giê-hô-va, vì ngươi đã trở thành cây gậy bằng sậy cho nhà Y-sơ-ra-ên. 7 Khi chúng đưa tay cầm lấy ngươi thì ngươi bị gãy và làm rách cả hai vai chúng. Khi chúng tựa trên ngươi thì ngươi bị giập ra và làm cho lưng chúng sụm xuống.’ 8 Vậy nên, Chúa Giê-hô-va phán: ‘Nầy, Ta sẽ đem gươm đến chống lại ngươi và sẽ tiêu diệt cả người lẫn thú vật. 9 Đất Ai Cập sẽ trở nên hoang vu, vắng vẻ và chúng sẽ biết Ta là Đức Giê-hô-va.’ Vì Pha-ra-ôn có nói rằng: ‘Sông Nin thuộc về ta, ta đã làm nên nó.’10 ‘Cho nên, nầy, Ta chống lại ngươi và các sông ngươi. Ta sẽ khiến đất Ai Cập trở nên như sa mạc hoang vu, vắng vẻ từ Mít-đôn đến Sy-e-nê và đến tận biên giới Ê-thi-ô-pi.11 Chẳng có bàn chân người đi qua đó, cũng chẳng có bàn chân thú vật đi qua nữa. Nó sẽ chẳng có dân cư sống ở đó trong bốn mươi năm. 12 Ta sẽ khiến Ai Cập thành một đất hoang vu ở giữa những đất hoang vu và các thành của nó sẽ điêu tàn ở giữa các thành điêu tàn trong bốn mươi năm. Ta sẽ làm dân Ai Cập tan lạc trong các dân và rải chúng ra trong các nước.’ 13 Vì Chúa Giê-hô-va phán: ‘Mãn bốn mươi năm, Ta sẽ nhóm dân Ai Cập lại từ giữa các dân mà chúng đã bị tản lạc. 14 Ta sẽ làm cho những kẻ lưu đày của Ai Cập trở về và đem chúng về trong đất Pha-trốt là quê cha đất tổ của chúng, nhưng chúng chỉ lập được một nước suy yếu. 15 Nước Ai Cập sẽ là một nước yếu kém hơn hết các nước, và sẽ không được tôn cao trên các nước nữa. Ta sẽ khiến chúng yếu đi để chúng không cai trị trên các nước nữa. 16 Nước ấy sẽ không còn làm nguồn trông cậy cho nhà Y-sơ-ra-ên nữa, nhưng Y-sơ-ra-ên sẽ nhớ lại tội lỗi của chúng khi chúng quay sang cầu cứu nước ấy. Lúc ấy, chúng sẽ biết rằng Ta là Chúa Giê-hô-va.’” 17 Vào ngày mùng một, tháng giêng, năm thứ hai mươi bảy, có lời Đức Giê-hô-va phán với tôi: 18 “Hỡi con người, Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn, đã bắt quân đội làm việc nặng nhọc để tấn công Ty-rơ; mọi đầu đều bị cạo trọc, mọi vai đều bị trầy trụa. Tuy nhiên, vua ấy và quân lính không đạt được lợi ích gì từ phía thành Ty-rơ để bù lại công lao tiến đánh thành ấy. 19 Vì thế, Chúa Giê-hô-va phán: ‘Ta sẽ phó đất Ai Cập cho Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn; vua ấy sẽ bắt dân chúng giải đi, cướp phá và thu chiến lợi phẩm như là tiền công trả cho đạo quân của vua. 20 Ta đã phó đất Ai Cập cho vua ấy để thưởng công khó của chúng vì chúng đã làm việc cho Ta.’ Chúa Giê-hô-va phán vậy. 21 Trong ngày đó, Ta sẽ khiến nhà Y-sơ-ra-ên mọc ra một cái sừng, và Ta sẽ 

SUY GẪM:

C.17-20  Đức Chúa Trời sử dụng sự tham lam không chính nghĩa của vua Ba-by-lôn theo ý muốn của Ngài. Nê-bu-cát-nết-sa được sử dụng như một công cụ của Đức Chúa Trời để tiếp tục tấn công Ty-rơ một thời gian dài và cuối cùng đã đưa nó đến sự suy tàn. Tuy nhiên, ông ta cũng không thể thu được điều gì từ chiến thắng. Vì thế Đức Chúa Trời chuyển Ai-cập để bù lại, và để thực hiện sự phán xét của Ngài nghịch cùng Ai-cập. Dường như, toàn bộ lịch sử chuyển động theo các dân tộc mạnh, nhưng Đức Chúa Trời can thiệp và hành động xuyên suốt lịch sử. Những hành động của một dân tộc mạnh không thể sắp xếp lại được lịch sử của thế giới, nhưng trật tự thế giới được thiết lập và được điều chỉnh theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Đó là lý do vì sao chúng ta phải suy ngẫm lời Đức Chúa Trời hàng ngày để có thể thấy được những tin tức theo ý muốn trọn lành của Ngài.

C. 21  Đức Chúa Trời ban cho Ê-xê-chi-ên một sứ điệp về niềm hy vọng và sự phục hồi của Y-sơ-ra-ên, và chứng minh rằng Ngài sẽ hoàn tất điều đó. Đây là lời hứa Đức Chúa Trời được công bố liên quan đến sự cứu chuộc dân sự và sự đến của Đấng Mê-si-a. Hãy chăm nhìn lên Chúa, Đấng giải cứu chúng ta qua sự kỷ luật lớn và dẫu chúng ta sa ngã, bị hủy phá và lâm vào những thảm họa.

C. 8-10  Ai-cập bội nghịch và cám dỗ Y-sơ-ra-ên, sẽ bị hủy diệt bởi Ba-by-lôn và sẽ trở thành một dân yếu đuối. Ai-cập sẽ bị hủy hoại phần lớn từ phần phía Bắc (Migdol) cho đến hầu hết phần phía Nam (Aswan). Ai-cập sẽ không còn lôi kéo được Giu-đa. Điều này thể hiện sự giúp đỡ cho chúng ta, khi chúng ta nghĩ điều mình nhận được, hóa ra sẽ chỉ là những sự giả dối như thế nào. Không có điều gì trên thế giới này người tín hữu có thể tin cậy được.

Cầu nguyện Xin hãy giúp con đừng ngu ngốc và trông cậy vào những điều con không nên trông cậy.

Bình Luận:

You may also like