Home Dưỡng Linh Ngày 22 – Tấm Gương Ti-mô-thê Và Ép-pa-phô-đích

Ngày 22 – Tấm Gương Ti-mô-thê Và Ép-pa-phô-đích

by Ban Biên Tập
30 đọc

Phi-líp 2:19-30

19 Nhờ Chúa là Đức Chúa Jêsus, tôi mong sớm phái Ti-mô-thê đến với anh em, để chính tôi cũng được khích lệ khi biết tin tức về anh em. 20 Vì không có ai đồng tâm tình với tôi để thật sự lo lắng cho anh em như Ti-mô-thê. 21 Ai nấy chỉ quan tâm đến lợi ích riêng của mình chứ không quan tâm đến lợi ích của Đức Chúa Jêsus Christ. 22 Nhưng anh em đã biết phẩm chất của Ti-mô-thê, anh ấy đã cùng tôi phục vụ Tin Lành như con với cha vậy. 23 Vì thế, tôi hi vọng sẽ phái Ti-mô-thê đi, ngay khi tôi biết được tình trạng của tôi thế nào. 24 Nhưng trong Chúa, tôi tin rằng chính tôi cũng sẽ sớm đến nữa. 25 Tôi nghĩ cần gửi Ép-pa-phô-đích về với anh em. Anh ấy là một anh em, một đồng lao và một chiến hữu của tôi, cũng là sứ giả và người phục vụ mà anh em gửi đến để lo cho nhu cầu của tôi. 26 Vì anh ấy rất mong gặp lại tất cả anh em, và lo lắng vì anh em đã nghe tin anh ấy lâm bệnh. 27 Thật, anh ấy đã mắc bệnh gần chết, nhưng Đức Chúa Trời đã đoái thương anh, không phải chỉ đoái thương anh ấy thôi, mà còn cả tôi nữa, để tôi khỏi bị đau buồn chồng chất. 28 Vì vậy, tôi vội gửi anh ấy về, để anh em được vui mừng khi gặp lại anh ấy, còn tôi cũng bớt lo lắng. 29 Thế thì, anh em hãy vui mừng trong Chúa mà tiếp đón anh ấy, và hãy kính trọng những người như vậy; 30 bởi anh ấy đã vì công việc của Đấng Christ mà suýt chết, liều mạng sống mình để chu toàn những việc mà anh em không thể giúp tôi được. 

SUY GẪM:

C27 Đức Chúa Trời bày tỏ lòng thương xót và chữa lành Ép-pa-phô-đích là người đã đau bệnh tưởng chết khi ông còn đang chăm sóc Phao-lô. Cùng cách tương tự, Đức Chúa Trời cứu Chúa Jêsus, Đấng đã không tìm lợi cho riêng mình nhưng lại chết thay loài người. Đức Chúa Trời không quay lưng lại với những người đang tìm kiếm đường tới thập tự. Đó là lúc họ cần hy sinh bản thân như Ép-pa-phô-đích và không nhận bất cứ lời ca tụng hay sự bù đắp nào cho việc tiếp tục bước trên con đường của Đức Chúa Trời. Nhưng Đức Chúa Trời biết tất cả những công việc khó khăn mà chúng ta lâm vào và sẽ không theo đến cùng vì lo sợ.

C12,20 Điều Phao-lô ao ước nghe được không phải là những tin tức vể việc mình được phóng thích mà là những tin về việc làm cách nào giúp người Phi-líp trưởng thành hơn trong đức tin. Những điều khiến ông vui thích lại không phải về bản thân ông-người đang ngồi tù, nhưng là những tín đồ Phi-líp-những anh em đang được tự do.Ti-mô-thê có cùng tâm tình với Phao-lô, vậy nên anh cũng rất lo lắng cho những tín đồ tại Phi-líp. Cả hai thầy trò đã sống như những tấm gương về việc đồng tâm trí, đồng một tình yêu thương, trở nên một trong tâm thần và mục đích.

C21-24 Cuộc tranh luận khiến Phao-lô không ngớt lo lắng (1:15-17), chẳng giống với những người nhìn xa hơn bản thân mà lại gây ra những rắc rối kèm theo cho dân sự bởi tranh cạnh (2:3). Ti-mô-thê đã được tập trung vào công việc của Đức Chúa Trời và Phúc Âm. Qua sự rèn tập, Ti-mô-thê đã đang đi theo tấm gương người Cha thuộc linh của mình – Phao-lô. Người lãnh đạo và những người Chúa muốn gửi đến Hội thánh của bạn là những người đặt Phúc Âm của Chúa Jêsus Christ quan trọng hơn công việc của họ trong cuộc sống này.

Cầu nguyện: Xin thức tỉnh con để nhận biết làm thế nào con có thể áp dụng vào thực tế tình yêu con nên có cho Ngài, cho Phúc Âm và cho những thành viên trong Hội thánh.

Bình Luận:

You may also like