Home Dưỡng Linh Ngày 21 – Noi Gương Chúa Giê-xu

Ngày 21 – Noi Gương Chúa Giê-xu

by Ban Biên Tập
30 đọc

Phi-líp 2:5-18

5 Hãy có đồng một tâm trí như Đấng Christ Jêsus đã có,6 Ngài vốn có hìnhcủa Đức Chúa Trời,nhưng không xem sự bình đẳng với Đức Chúa Trờilà điều nên nắm giữ;7 Ngài đã từ bỏ chính mình,mang lấy hình đầy tớ,và trở nên giống như loài người.8 Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết,thậm chí chết trên cây thập tự.9 Chính vì thế mà Đức Chúa Trời đã tôn Ngài lên rất cao,và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh,10 Để khi nghe đến danh Đức Chúa Jêsus,mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đấtđều phải quỳ xuống,11 Và mọi lưỡi đều phải xưng nhậnĐức Chúa Jêsus Christ là Chúa,mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha.12 Vậy, thưa anh em yêu dấu của tôi, như anh em vẫn luôn vâng phục, không chỉ khi tôi có mặt, mà cả bây giờ, lúc tôi vắng mặt, lại càng vâng phục hơn nữa; hãy lấy lòng sợ sệt run rẩy mà hoàn tất sự cứu rỗi của chính mình. 13 Vì Đức Chúa Trời là Đấng đang hành động trong anh em, để anh em vừa muốn vừa làm theo ý tốt của Ngài. 14 Hãy làm mọi việc không một tiếng cằn nhằn hay lưỡng lự15 để anh em trở nên không chỗ trách được và thanh sạch, là con cái toàn hảo của Đức Chúa Trời giữa một thế hệ xảo quyệt và sa đọa; giữa thế hệ đó, anh em hãy chiếu rạng như ánh sáng trong thế gian; 16 hãy giữ vững lời hằng sống, để trong ngày của Đấng Christ tôi có thể tự hào rằng mình đã không chạy vô ích và khó nhọc uổng công. 17 Cho dù tôi có phải bị đổ ra như làm lễ quánrưới trên sinh tế và lễ vật của đức tin anh em thì tôi cũng thỏa lòng và cùng vui với tất cả anh em. 18 Anh em cũng vậy, hãy vui mừng và cùng vui với tôi. 

SUY GẪM:

C8 Chúa Jêsus vâng phục chết trên thập giá không chỉ là một sự lựa chọn mà còn là điều không thể thiếu. Ngài tự cân nhắc mình không có gì và cũngtự cho phép chính Ngài làm việc cần phải được hoàn thành qua thân thể mình. Đó là lý do Ngài có thể lập nên các dân được cứu. Đối với những kẻ tin, đó không chỉ là sự lựa chọn mà còn điều cần thiết phải tiếp nhận Chúa Jêsus.Đó là cách mà cấu trúc của một thân thể và dân sự được lập nên. Đó là cách chúng ta có thể sống trong Ngài như những kẻ đón nhận sự sống.

C13 Nếu những người Phi-líp đón nhận sự Cứu rỗi qua sự vâng phục,  thì khi Đức Chúa Trời dấy Chúa Jêsus lên từ kẻ chết và đặt Ngài ngồi trên ngôi vinh hiển cũng là lúc sự Cứu chuộc của họ đã được trọn vẹn. Nguyên do khiến chúng ta góp phần vào công tác Cứu chuộc là vì Đức Chúa Trời hành động trong chúng ta nên chúng ta cũng làm theo mục đích của Ngài.

C12 Phao-lô khuyên dân sự tiếp tục lấy lòng sợ sệt run rẩy mà thi hành công cuộc Cứu rỗi dù có hay không có mặt người lãnh đạo. Đó là mạng lệnh để vâng lời Đức Chúa Trời và cũng là lúc hạ mình xuống và vâng theo vai trò của người phục vụ dân sự. Đó là thái độ sợ hãi run rẩy trước Chúa, danh dự cũng như lòng tôn trọng với dân sự. Đây là mệnh lệnh không chỉ cho sự cứu rỗi của riêng bạn, nhưng cũng là cách để tái lập sự hiệp nhất trong vòng dân sự.Hội thánh bạn cần điều gì đểtiếp tục chương trình cứu rỗi?

Cầu nguyện  Xin giúp con yêu người khác hơn chính thân mình như Chúa Jêsus đã từng yêu, giúp con phục vụ và yêu mọi người trong sự vâng phục.

Bình Luận:

You may also like