Home Dưỡng Linh Ngày 23 – Cuộc Đua Chưa Kết Thúc

Ngày 23 – Cuộc Đua Chưa Kết Thúc

by Ban Biên Tập
30 đọc

Phi-líp 3:1-14

1 Cuối cùng, thưa anh em của tôi, hãy vui mừng trong Chúa! Tôi không ngại mà nhắc lại những điều nầy với anh em, vì đó là sự an toàn cho anh em.

2 Hãy coi chừng loài chó, hãy coi chừng những kẻ làm công gian ác, hãy coi chừng những kẻ chịu cắt bì giả!3 Vì chúng ta là những người được cắt bì thật, những người phục vụ Đức Chúa Trời bởi Thánh Linh, hãnh diện trong Đấng Christ Jêsus, và không để lòng tin cậy vào xác thịt.

4 Dù bản thân tôi có lý do để tin cậy xác thịt. Nếu có ai nghĩ rằng mình có lý do để tin cậy vào xác thịt thì tôi lại càng có lý do hơn: 5 Tôi được cắt bì ngày thứ tám, thuộc dòng dõi Y-sơ-ra-ên, bộ tộc Bên-gia-min, là người Hê-bơ-rơ, con của người Hê-bơ-rơ; về luật pháp, tôi là một người Pha-ri-si;6 về lòng sốt sắng, tôi là kẻ bắt bớ Hội Thánh; về sự công chính theo luật pháp thì tôi không chỗ trách được. 7 Nhưng vì cớ Đấng Christ, tôi xem những lợi lộc mình có như là lỗ. 8 Hơn thế, tôi cũng xem tất cả mọi sự như là lỗ, vì sự nhận biết Đấng Christ Jêsus, Chúa tôi, là quý hơn hết. Vì Ngài, tôi đành chịu lỗ tất cả, và xem những điều đó như rác rưởi, để được Đấng Christ, 9 và được ở trong Ngài. Được vậy không phải nhờ sự công chính của tôi dựa trên luật pháp mà nhờ đức tin nơi Đấng Christ, là sự công chính đến từ Đức Chúa Trời dựa trên đức tin, 10 để tôi được biết Ngài, quyền năng phục sinh của Ngài, được chia sẻ sự thương khó của Ngài, và trở nên giống như Ngài trong sự chết của Ngài; 11 hi vọng rằng tôi có thể đạt được sự sống lại từ cõi chết.

12 Ấy không phải là tôi đã đoạt giải, hoặc đã trở nên toàn hảo rồi đâu, nhưng tôi đang theo đuổi để đoạt cho được, vì chính tôi đã được Đấng Christ đoạt lấy rồi. 13 Thưa anh em, tôi không nghĩ rằng mình đã đoạt được rồi; 14 nhưng tôi cứ làm một điều: quên đi những gì ở đằng sau, vươn tới những gì ở đằng trước, tôi nhắm mục đích mà theo đuổi để đoạt giải về sự kêu gọi trên cao của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jêsus.

SUY GẪM:

C. 1-3  Có những tín đồ trong Hội thánh Phi-líp nói rằng để trở thành một Cơ đốc nhân thật mỗi người cần phải chịu phép cắt bì. Nhưng sự cắt bì thật không nằm trên thân thể để ai đó có thể khoe khoang, nhưng là sự cắt bì ở trong lòng bởi Đức Thánh Linh và khoe về Chúa Jêsus Đấng sống bên trong bạn. Cũng như vậy, điều đó không nói về tính ích kỷ của những điều bạn muốn, nhưng về sự dẫn dắt bởi Đức Thánh Linh. Những dạy dỗ sai trái nào ngày nay chúng ta phải đề cập và nhắc đi nhắc lại mặc dù phải mạo hiểm?

C. 7-9  Với Phao-lô, không gì trên đời này có thể đánh đổi những nhận biết của ông về Đấng Christ hoặc mối quan hệ của ông với Ngài. Ông không những ném bỏ hoặc không để ý tới mọi điều ông xem là lợi trước đó, và trên thực tế ông phải chắc chắn rằng những điều đó không còn ảnh hưởng gì nữa trên đời sống của mình. Bởi Phao-lô biết rằng ông chỉ có thể nhận lãnh sự sống qua Đấng Christ. Điều gì làm bạn mất tập trung vào Đức Chúa Trời đến nỗi mối quan hệ của bạn với Ngài trở nên không tốt và khiến bạn lấy làm khó tin nơi Ngài? Hãy chắc chắn rằng bạn không đánh mất điều quan trọng nhất trong cuộc đời để giữ lấy lợi ích cho mình.

C. 10-14  Không giống các tiên tri sai lạc là những người hành động cứ như thể họ đã có được mọi thứ, Phao-lô chạy như chính ông đang ở trong một cuộc đua để giành phần thưởng và chạy một cách hết mình như người thợ săn theo đuổi cuộc chơi của mình. Như một người đã được Chúa Jêsus giật lấy, ông bỏ lại quá khứ phía sau và chỉ mong mỏi chờ đợi ngày Chúa Jêsus trở lại và dự phần trong công tác thập tự giá. Đó là điều duy nhất ông biết về Chúa Jêsus và sự phục sinh của Ngài, và là cách duy nhất ông tận hưởng một mối quan hệ với Ngài.Cầu nguyệnXin giúp con tiếp tục trên con đường cho tới khi về đích, vì con là một thân đã kết hiệp với Ngài.

Cầu nguyện: Xin giúp con tiếp tục trên con đường cho tới khi về đích, vì con là một thân đã kết hiệp với Ngài.

Bình Luận:

You may also like