Home Dưỡng Linh Ngày 15 – Một Sự Đảo Ngược Lớn

Ngày 15 – Một Sự Đảo Ngược Lớn

by Ban Biên Tập
30 đọc

 

 

Ê-sai 29:15-24

 

15 Khốn cho những kẻ giấu ý đồ của mình khỏi Đức Giê-hô-va cách sâu kín,làm việc trong bóng tốivà tự nhủ: “Ai thấy ta, ai biết ta?”16 Các ngươi thật là mâu thuẫn:thợ gốm lại coi như đất sét sao?Vật được làm ra có thể nào nói về người làm ra mình rằng:“Hắn đâu có làm ra tôi”?Hoặc cái bình có được nói về thợ gốm rằng:“Hắn chẳng hiểu biết gì,” không?17 Chẳng phải còn ít lâu nữa thì Li-ban sẽ trở thành vườn cây ăn trái,và vườn cây ăn trái sẽ được coi như rừng rậm hay sao?18 Trong ngày đó, người điếc sẽ nghe đượclời trong cuộn sách,mắt người mù sẽ ra khỏi cảnh tối tăm mù mịtvà thấy được.19 Người nhu mì sẽ gia tăng niềm vui trong Đức Giê-hô-va,người nghèo khổ sẽ vui mừng trong Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên.20 Vì kẻ bạo ngược không còn nữa,kẻ ngạo mạn sẽ chấm dứt,và mọi kẻ rình rập làm ác sẽ bị diệt trừ,21 Tức là những kẻ dùng lời nói làm cho người ta bị kết tội,kẻ gài bẫy người phân xử tại cổng thành,những kẻ dùng lý lẽ ngụy tạo để khuất phục người công chính.22 Vì thế, Đức Giê-hô-va là Đấng cứu chuộc Áp-ra-ham đã phá về nhà Gia-cốp như sau:“Giờ đây, Gia-cốp sẽ không còn hổ thẹn nữa,và mặt nó sẽ chẳng còn tái xanh.23 Nhưng khi Gia-cốp thấy con cái mình,là việc tay Ta làm ra giữa họ, thì họ sẽ tôn danh Ta là Thánh; Họ sẽ tôn thánh Đấng Thánh của Gia-cốp, và kính sợ Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên.24 Những kẻ có tâm linh lầm lạc sẽ được hiểu biết, và kẻ hay oán trách sẽ được dạy dỗ.”

SUY GẪM

 Dù rằng sự đoán xét sắp xảy đến cho Giê-ru-sa-lem, Đức Chúa Trời hứa một niềm hy vọng. Đoạn này nói về cách dân chúng sẽ nhận được một nước hoàn toàn mới. Vương quốc mà Đức Chúa Trời sẽ ban cho họ là gì?

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Câu 18,24:  Ngài ban cho họ một nước tràn ngập sự hiểu biết và khôn ngoan. Sự tối tăm thuộc linh và sự thiếu hiểu biết sẽ biến mất. Dân chúng, những người sống như thể họ bị mù lòa, câm điếc và không thể hiểu được Lời Chúa, sẽ được mở mắt và tai. Bên cạnh đó, những kẻ khước từ Đức Chúa Trời giờ đây sẽ tiếp nhận sự dạy dỗ của Ngài một cách vui mừng. Trong vương quốc này, ý muốn Đức Chúa Trời sẽ được học, dạy và đưa vào thực hành một cách hoàn hảo. Có phải kiểu vương quốc này được thiết lập trong gia đình và cộng đồng hội thánh của bạn không?

Câu 19-20:  Ngài ban cho họ nước công chính. Đó là một nước nơi người nghèo và kẻ bị áp bức sẽ tận hưởng nỗi vui mừng của tự do. Bạo lực, sự áp bức, sự ghét bỏ, và tất cả những nỗi lo lắng sẽ biến mất. Bạn đã từng bị thất vọng vì một xã hội bất công và phi lý chưa? Hãy nhìn lên nước mà Đức Chúa Trời sẽ ban cho bạn.

Câu 22:  Ngài ban cho họ một nước an ninh và hòa bình. Không lâu nữa, Y-sơ-ra-ên sẽ chịu phục tùng các siêu cường quốc và bị hổ thẹn. Không lâu nữa,  mặt họ sẽ tái xanh trước các sự đe dọa. Ngày nay, Đức Chúa Trời ban cho chúng ta một nước, ở đó chúng ta không sợ hãi gì. Thậm chí bây giờ, Ngài đang bảo vệ chúng ta trong nước này.

Câu 23:  Ngài ban cho họ một nước thánh. Dân chúng sẽ thấy các công việc mà Đức Chúa Trời đã làm, tôn vinh danh Ngài và theo Ngài vì sự kính sợ và tôn kính. Điều này là mục đích Đức Chúa Trời tạo dựng nên chúng ta, và Chúa Jêsus cũng dạy chúng ta phải cầu nguyện cho điều này. Một đời sống kính sợ Đức Chúa Trời sẽ tìm thấy niềm vui thật.

Cầu nguyện:  Dù trong thế giới tối tăm và ngột ngạt này, xin hãy giúp con sống đời sống tìm kiếm nước công chính mà Đức Chúa Trời đã tỏ cho con

Bình Luận:

You may also like