Home Dưỡng Linh Ngày 14 – Các Công Dân Không Có Sự Mặc Khải

Ngày 14 – Các Công Dân Không Có Sự Mặc Khải

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ê-sai 29:1-14

1 Khốn cho A-ri-ên, A-ri-ên,là thành mà Đa-vít đã đóng trại! Năm nầy sang năm khác, các kỳ lễ cứ xoay vần.2 Ta sẽ vây hãm A-ri-ên,nó sẽ có tang chế và than vãn,nhưng nó vẫn là A-ri-ên cho Ta.3 Ta sẽ đóng trại chung quanh ngươi, lập đồn bao vây ngươi, đắp lũy chống lại ngươi.4 Ngươi sẽ bị chôn vùi, và từ lòng đất ngươi sẽ kêu lên, từ bụi đất, lời nói ngươi thều thào yếu ớt. Tiếng ngươi từ dưới đất vọng lên giống như tiếng đồng cốt, lời nói ngươi thì thầm từ bụi đất.5 Nhưng muôn vàn kẻ thù của ngươi sẽ như đám bụi li ti, lũ cường bạo như trấu bay đi. Điều đó sẽ xảy đến thình lình, chỉ trong chốc lát.6 Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ trừng phạt chúng bằng sấm sét, động đất, tiếng động lớn, giông tố, bão táp, và ngọn lửa thiêu nuốt.7 Quân đội của tất cả các nước tiến đánh A-ri-ên, tất cả những kẻ tiến đánh, công phá đồn lũy, và siết chặt nó đều sẽ tan biến như chiêm bao, như giấc mơ trong ban đêm.8 Như người đói nằm mơ thấy mình được ăn, nhưng khi thức giấc bụng vẫn đói; Như người khát nằm mơ thấy mình được uống, nhưng khi thức giấc thấy mình kiệt sức và vẫn khát, quân đội của tất cả các nước tiến đánh núi Si-ôn cũng sẽ như vậy.9 Hãy sững sờ và kinh ngạc! Hãy làm cho mình mù mắt và quáng lòa! Họ say nhưng không phải vì rượu; Họ lảo đảo nhưng không phải vì rượu mạnh.10 Vì Đức Giê-hô-va đã đổ thần ngủ mê trên các ngươi; Ngài đã bịt mắt các ngươi là các nhà tiên tri, và đã trùm đầu các ngươi là những nhà tiên kiến.11 Vì vậy đối với các ngươi, khải tượng về tất cả điều nầy giống như những lời ghi trong cuộn sách bị niêm phong. Nếu đưa cho người biết đọc và bảo: “Hãy đọc sách nầy,” thì người ấy sẽ trả lời rằng: “Tôi không thể đọc được vì sách nầy đã bị niêm phong.” 12 Hoặc nếu đưa cuộn sách cho người không biết đọc và bảo: “Hãy đọc sách nầy,” thì người ấy sẽ trả lời: “Tôi không biết đọc.” 13 Chúa phán: “Vì dân nầy chỉ lấy miệng đến gần Ta, lấy môi miếng tôn vinh Ta, nhưng lòng chúng nó thì cách xa Ta lắm. Việc chúng kính sợ Ta chẳng qua là điều răn của loài người, do loài người dạy bảo.14 Vì thế, Ta sẽ tiếp tục làm những việc lạ lùng giữa dân nầy, việc rất lạ đến nỗi sự khôn ngoan của người khôn ngoan sẽ tiêu mất, và sự thông sáng của người thông sáng sẽ bị che khuất.”

SUY GẪM:

C1-4  Ngài không chần chừ kỷ luật dân Ngài. Đức Chúa Trời đoán xét dân Giu-đa là dân hàng năm chỉ dâng của lễ một cách hình thức. Ngài sẽ khiến tất cả Giê-ru-sa-lem bị cháy như là của lễ thiêu. Thành thánh nơi Đa-vít ở sẽ bị Đức Chúa Trời kỷ luật và bị quân A-si-ri bắt làm phu tù, để dân chúng sẽ không thể nói một cách tự do và sẽ bị đặt để trong khốn khổ. Ngày nay, có phải những nan đề mà bạn đang đối mặt chính là cách mà Đức Chúa Trời đang cố giánh lấy sự tập trung của bạn vì bạn đang sống ngoài đức tin trong cách cư xử hàng ngày hay không?

C6-8  Ngài đẩy quân đội A-si-ri đến tấn công dân Ngài bất thình lình và tuôn tràn ân điển Ngài trên Giu-đa. Đức Chúa Trời có thể cất đi tất cả những hoạn nạn trong đời sống ngay lập tức. Đây là lúc để nhận ra tội lỗi bạn và quay trở lại với Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy chờ đợi ân điển của Đức Chúa Trời ban cho chúng ta một cách để thoát ra khỏi, khi chúng ta đang bị hoạn nạn vây quanh.

C9-12  Ngài ban giấc ngủ thuộc linh cho dân Giu-đa, làm mù mắt các nhà lãnh đạo để họ không thể thấy và làm họ câm để họ không thể nói. Đây là điều sợ hãi nhất trong tất cả các thảm họa. Dân chúng ở trong tình trạng thuộc linh tối tăm vì thế họ không thể nghe hay rao truyền lời Chúa một cách chính xác. Điều này kinh khiếp như thế nào? Đó là hậu quả của việc sống một đời sống không bày tỏ bất kỳ phản ứng nào đối với Lời Chúa. Khi bạn không lắng nghe Lời Chúa, trong những lúc bạn phải nghe thì bạn sẽ rơi vào một tình trạng mà bạn sẽ không thể nghe hay hiểu được Lời Chúa nữa. Trước khi đối diện với nỗi kinh khiếp này, hãy cầu nguyện Đức Chúa Trời  ban cho bạn một tâm linh để bạn có thể hiểu rõ được lời Ngài.

Cầu nguyện  Xin hãy giúp con không làm  một người ngu dại, suy gẫm lời Chúa mà không thấy có sự thay đổi nào trong đời sống của con.

Bình Luận:

You may also like