Home Dưỡng Linh Ngày 16 – Niềm Tin Vô Ích

Ngày 16 – Niềm Tin Vô Ích

by Ban Biên Tập
30 đọc

 

Ê-sai 30:1-17

1 Đức Giê-hô-va phán: “Khốn cho con cái phản nghịch! Chúng lập kế hoạch không theo ý Ta, lập liên minh không bởi Thần Ta, để thêm tội vào tội.2 Chúng không hỏi ý Ta mà đã đi xuống Ai Cập, để tìm nơi ẩn náu dưới sự che chở của Pha-ra-ôn và núp bóng Ai Cập!3 Vì vậy, sự che chở của Pha-ra-ôn sẽ trở thành sự sỉ nhục cho các ngươi, việc núp bóng Ai Cập sẽ làm các ngươi phải xấu hổ.4 Dù các thủ lĩnh nó đã có mặt tại Xô-an, và các sứ giả đã đến Ha-ne;5 Tất cả sẽ thất vọng và xấu hổ vì một dân chẳng ích gì cho mình, chẳng giúp đỡ cũng chẳng ích lợi gì, nhưng chỉ đem lại xấu hổ và ô nhục.”6 Lời tiên tri về các thú vật miền Nê-ghép: xuyên qua miền đất gian nan khốn khổ, miền đất của những sư tử đực và sư tử cái, miền đất của rắn độc và rắn lửa bay, chúng chở của cải mình trên lưng lừa, và chở báu vật trên gu lạc đà đến cho một dân chẳng giúp ích gì cho chúng.7 Vì sự cứu giúp của người Ai Cập chỉ là hư không, vô ích nên Ta gọi nó là “Ra-háp ngồi yên bất động.”8 Bây giờ, con hãy ghi những lời nầy trên một tấm bảng, hãy chép vào một cuộn sách để lưu lại đời sau mãi mãi.9 Vì chúng là một dân phản nghịch, là con cái gian dối, con cái không muốn lắng nghe luật pháp của Đức Giê-hô-va.10 Chúng nói với các nhà tiên kiến: “Đừng thấy khải tượng nữa,” và nói với những người thấy khải tượng rằng: “Đừng nói cho chúng tôi những khải tượng về điều chân thật nữa! Hãy nói cho chúng tôi những điều êm tai, và hãy kể những chuyện huyền hoặc.11 Hãy lìa đường, bỏ lối, đừng nói đến Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên trước mặt chúng tôi!”12 Vì vậy, Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên phán: “Vì các ngươi khinh thường lời nầy, mà tin tưởng vào sự áp bức và gian dối, và nương cậy vào đó,13 Nên đối với các ngươi, tội ấy như vết nứt lộ ra trên một bức tường cao, sắp sụp đổ thình lình, trong nháy mắt.14 Nó sẽ bị bể nát như cái bình của thợ gốm bị bể ra, bể ra từng mảnh chẳng thương tiếc; Đến nỗi người ta không tìm được một mảnh gốm để lấy lửa trong bếp hay múc nước ngoài ao.”15 Chúa là Đức Giê-hô-va, Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên phán: “Nhờ quay trở lại và yên nghỉ, các ngươi sẽ được giải cứu; Nhờ yên lặng và tin cậy, các ngươi sẽ được sức mạnh. Nhưng các ngươi đã không muốn như thế!16 Các ngươi nói: ‘Không, chúng tôi sẽ cưỡi ngựa chạy trốn!’Vì vậy, các ngươi sẽ phải chạy trốn. ‘Chúng tôi sẽ cưỡi ngựa phóng nhanh!’Vì vậy, những kẻ truy đuổi các ngươi cũng sẽ phóng nhanh!17 Một người dọa, nghìn người chạy trốn; Năm người dọa, các ngươi đều bỏ chạy cho đến khi các ngươi còn sót lại như cột cờ trên đỉnh núi, như ngọn cờ ở trên đồi.”

SUY GẪM:

C. 3-7  Ngài ở trên mọi hoàn cảnh và mọi kết cục. Giu-đa cố gắng nương dựa vào Ai-cập và hướng về họ nhờ cậy sự giúp đỡ, nhưng Đức Chúa Trời biết rằng họ sẽ chỉ nhận được sự nhục nhã mà thôi. Các sứ giả sẽ đi từ thành này qua thành kia mang theo quà cáp, nhưng dân chúng vẫn không nhận được bất kỳ sự trợ giúp nào. Hãy cẩn thận để bạn không tìm kiếm sự giúp đỡ từ con người giống như Ai-cập. Bạn có muốn tin cậy “Ra-háp, kẻ Không-Làm-Được-Gì” thay vì tin cậy Đức Chúa Trời không?

C. 9-11  Ngài gọi Y-sơ-ra-ên là “Con cái không muốn lắng nghe luật pháp của Đức Giê-hô-va” bởi vì những đòi hỏi từ Chúa và ham muốn của con người chống nghịch nhau. Bạn hạnh phúc ra sao khi lắng nghe giáo huấn của Chúa? Nếu bạn cứ luôn cố gắng đẩy Lời Chúa xa khỏi mình có nghĩa là sự ham muốn đang thiêu đốt bạn. Nếu bạn chỉ muốn nghe những điều tốt về bản thân và không muốn nghe những lời cảnh báo hoặc quở trách có nghĩa là bạn đang đẩy ân điển Chúa ra khỏi đời sống mình.

C. 15-17  Khi gặp rắc rối, chúng ta phải tin cậy nơi Đức Chúa Trời để tìm được sức mạnh, nhưng Y-sơ-ra-ên cưỡi ngựa chạy trốn. Trước khi chạy quanh, cố tìm một nơi an toàn cho bản thân, trước hết chúng ta hãy yên lặng đợi chờ sự cứu từ Chúa với một tấm lòng ăn năn. Phải trung thành chờ đợi sự giải cứu từ nơi Đức Chúa Trời.Cầu nguyện  Con sẽ chỉ kiếm tìm giải pháp cho những nan đề của mình qua sự cầu nguyện bền bỉ với Chúa. 

Bình Luận:

You may also like