Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 4 – Hãy Chỉ Rao Giảng Thập Tự Giá Dựa Vào Đức Thánh Linh

Ngày 4 – Hãy Chỉ Rao Giảng Thập Tự Giá Dựa Vào Đức Thánh Linh

by Ban Biên Tập
30 đọc

I Cô-rinh-tô 2:1-16

1 Thưa anh em, khi đến với anh em, tôi không dùng những lời cao siêu hay khôn ngoan để công bố sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời cho anh em. 2 Vì ở giữa anh em, tôi đã quyết định không biết gì khác ngoài Đức Chúa Jêsus Christ, và Đức Chúa Jêsus Christ bị đóng đinh vào thập tự giá. 3 Chính tôi đã ở giữa anh em trong sự yếu đuối, với lắm sợ hãi và run rẩy. 4 Ngôn từ và sứ điệp của tôi không dựa vào những lời lẽ khôn khéo để thuyết phục, nhưng chính là sự thể hiện quyền năng của Thánh Linh; 5 để đức tin của anh em không dựa trên sự khôn ngoan của loài người, mà trên quyền năng của Đức Chúa Trời. 6 Tuy nhiên, với những người trưởng thành, chúng tôi cũng rao giảng sự khôn ngoan, nhưng không phải sự khôn ngoan của đời nầy, hoặc của những nhà lãnh đạo đời nầy là những người sẽ phải qua đi. 7 Nhưng chúng tôi rao giảng sự khôn ngoan, mầu nhiệm và kín giấu của Đức Chúa Trời, điều đã được Đức Chúa Trời định sẵn từ trước các thời đại cho sự vinh quang của chúng ta. 8 Không có nhà lãnh đạo nào của đời nầy biết được điều đó, vì nếu biết, họ đã không đóng đinh Chúa vinh quang vào thập tự giá. 9 Nhưng, như điều đã chép: “Những gì mắt chưa thấy, tai chưa nghe, và lòng chưa nghĩ đến thì Đức Chúa Trời đã dành sẵn cho những người yêu mến Ngài.”10 Nhưng Đức Chúa Trời đã bày tỏ những điều nầy cho chúng ta qua Thánh Linh. Vì Thánh Linh thấu suốt mọi sự, ngay cả những điều sâu nhiệm của Đức Chúa Trời. 11 Ai biết được tư tưởng của con người, nếu không phải là tâm linh ở trong chính người ấy? Cũng vậy, không ai có thể biết được ý tưởng của Đức Chúa Trời, ngoài Thánh Linh của Đức Chúa Trời. 12 Nhưng, chúng ta không nhận lấy linh của thế gian mà là Thánh Linh từ Đức Chúa Trời, để có thể hiểu được những ân tứ Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. 13 Chúng tôi truyền đạt điều nầy, không nhờ những ngôn từ học hỏi được nơi sự khôn ngoan của loài người, nhưng nhờ sự chỉ dạy của Thánh Linh, dùng lời lẽ thuộc linh giãi bày những chân lý thuộc linh. 14 Người không có Thánh Linh không nhận được những điều từ Thánh Linh của Đức Chúa Trời, bởi người ấy xem những điều nầy là điên rồ và không thể hiểu được, vì phải được phán đoán cách thuộc linh. 15 Nhưng, người có Thánh Linh thì xét đoán mọi sự, còn chính người ấy thì không bị ai xét đoán. 16 “Vì ai đã biết được tâm trí của Chúa, để chỉ bảo Ngài?” Nhưng chúng ta có tâm trí của Đấng Christ.

SUY GẪM

Phao-lô dựa vào Đức Thánh Linh, chứ không phải dựa vào lời nói, lô-gic hoặc những phương pháp của ông, để tỏ ra rằng chỉ một mình thập tự giá là quyền năng và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời.

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Câu 6-9: Kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời qua Đấng Christ không phải là một sự khôn ngoan không có sự chuẩn bị, vội vã. Đó là sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, được hoạch định trước thời gian bắt đầu và đã được hoàn tất trong thời điểm của Ngài. Thầy tế lễ cả giao nộp Chúa Jêsus để chết cho dân tộc (Giăng 11:50). Phi-lát đã xử tử Chúa Jêsus vì trật tự chính trị. Nhưng qua họ, Đức Chúa Trời cho phép Chúa Jêsus trở thành của lễ chuộc tội. Thập tự giá là sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời để sử dụng sự khôn ngoan rồ dại của thế gian để hoàn tất điều Ngài đã chuẩn bị cho những người Ngài yêu mến.

Câu 10-16: Tất cả mọi điều thuộc về Đức Thánh Linh được biết đến nhờ Đức Thánh Linh Đấng xem xét mọi sự, kể cả những sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời. Các Cơ-đốc nhân nhận được Đức Thánh Linh và vì thế sống theo những nguyên tắc của thập tự giá, nhưng những điều đó được coi là rồ dại đối với tư duy của thế gian, thập tự giá của Đấng Christ cũng bị coi như vậy. Vì vậy chúng ta không cần phải lưỡng lự khi thế gian hiểu sai hoặc phán xét sai sự sống của thập tự giá được hướng dẫn bởi Đức Thánh Linh.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Câu 1, 2: Phao-lô thừa nhận rằng ông muốn các tín hữu ở Cô-rinh-tô biết về chỉ một mình Chúa Jêsus Christ và thập tự giá của Ngài. Phao-lô không sử dụng sự hấp dẫn của những người khôn ngoan (tài diễn thuyết và hùng biện) vì sợ rằng chỉ thu hút sự chú ý đến mình, thay vì sự chú ý đến sứ điệp Phúc âm. Ông bị chỉ trích vì là một diễn giả kém bởi vì ông từ bỏ thủ thuật để tránh mọi người tập trung vào ông. Liệu tôi có thể phản chiếu tấm lòng của Phao-lô, người mong muốn chạm khắc sự vinh quang thập tự giá vào tấm lòng của các tín hữu, và quên đi bản thân tôi hay không?

Cầu nguyện: Chúa ơi, xin cho con đi con đường thập tự giá với sự hiểu biết và bằng việc nói qua Đức Thánh Linh.

 

Bình Luận:

You may also like