Ngày 29 – Bài Hát Được Hát Từ Đức Tin

643

Thi Thiên 144:1-15

1 Chúc tụng Đức Giê-hô-va là Vầng Đá của con!

Ngài dạy tay con đánh giặc, tập ngón tay con chiến đấu.

2 Ngài là Đấng nhân từ và đồn lũy của con, Là nơi ẩn náu của con và Đấng giải cứu con, Cũng là cái khiên của con, nơi con nương náu mình; Ngài khiến các dân chịu khuất phục con.

3 Lạy Đức Giê-hô-va, loài người là gì mà Ngài biết đến? Con loài người là chi mà Ngài lại quan tâm?

4 Loài người như hơi thở, Đời người như bóng bay qua.

5 Lạy Đức Giê-hô-va, xin Ngài hạ các tầng trời và ngự xuống, Đụng đến núi thì núi sẽ bốc khói lên.

6 Xin Ngài phát sấm chớp, làm kẻ thù tản lạc, Xin Ngài bắn tên, khiến chúng rối loạn.

7 Từ trời cao, xin Chúa giơ tay giải cứu, Vớt con lên khỏi dòng thác lũ, Và khỏi tay kẻ ngoại bang.

8 Miệng của chúng buông lời dối gạt, Tay phải chúng là tay phải gian tà.

9 Lạy Đức Chúa Trời, con sẽ hát cho Ngài một bài ca mới, Dùng đàn hạc mười dây mà tấu khúc tôn vinh Ngài.

10 Chúa đã cứu các vua, Và giải cứu Đa-vít, đầy tớ Chúa, khỏi thanh gươm tàn bạo.

11 Xin giải cứu con thoát khỏi tay kẻ ngoại bang; Miệng của chúng buông lời dối gạt, Tay phải chúng là tay phải gian tà.

12 Nguyện các con trai chúng con đang tuổi thanh xuân Giống như cây đâm chồi mạnh mẽ; Nguyện các con gái chúng con như những cây cột, Chạm trổ theo kiểu đền thờ.

13 Nguyện các kho vựa chúng con được đầy tràn Với đủ thứ sản vật; Nguyện đàn chiên chúng con sinh sản hàng nghìn, hàng vạn Trong đồng ruộng của chúng con.

14 Nguyện đàn bò chúng con sinh sản nhiều;  Nguyện tường thành không bị chọc thủng,  Dân không bị lưu đày, Và không có tiếng khóc than trên đường phố.

15 Phước cho dân tộc nào được như vậy! Phước cho dân tộc nào có Giê-hô-va làm Đức Chúa Trời mình!

SUY GẪM

 Ông đã ngợi khen Đức Chúa Trời, Đấng đã bảo vệ Y-sơ-ra-ên trong quá khứ (1-4), ông cầu xin rằng Đức Chúa Trời giải cứu ông khỏi tình thế khó khăn hiện tại (c5-11) và cầu nguyện cho sự thịnh vượng của dân sự (c12-15).Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Câu 1-2: Ngài đã giúp các vua của Y-sơ-ra-ên và cho họ thắng trong chiến trận. Trước giả Thi Thiên thì yếu đuối nhưng đích thân Đức Chúa Trời đã dạy ông cách đánh trận. Ngoài ra, đôi khi để ông có thể giành chiến thắng, Ngài trở thành một Đức Chúa Trời yêu thương, pháo đài, đồn luỹ, Đấng cứu chuộc, cái khiên, và nơi nương náu và Ngài ở cùng ông trong mọi hoàn cảnh. Thậm chí là cuộc chiến thuộc linh mà chúng ta đang đối diện, chúng ta hãy đạp đổ Tháp Ba-bên trong lòng chúng ta và nương cậy Đức Chúa Trời, Đấng là đồn luỹ quyền năng của chúng ta. Đức Chúa Trời giúp đỡ chúng ta, mang chúng ta đến chiến thắng và cho phép chúng ta tận hưởng sự bình an thật trong đời sống của chúng ta trong Đấng Christ.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Câu 5-8: Trước giả Thi Thiên đang ở giữa sự bối rối nhưng ông biết rằng Đức Chúa Trời là Đấng kiểm soát các từng trời, các núi, nước và ánh sang sẽ can thiệp vì danh Ngài để giải cứu ông. Đôi khi Ngài mỉm cười và đưa tay bình an của Ngài ra và trước giả Thi Thiên cầu nguyện Ngài sẽ xử lý những kẻ đưa tay hữu của chúng ra lừa gạt và dối trá. Bạn sẽ làm gì khi những người mà bạn tin cậy lừa gạt bạn?

Câu 9-11: Trước giả Thi Thiên hứa sẽ hát ngợi khen Đức Chúa Trời vào ngày mà Ngài giải cứu ông khỏi hoạn nạn. Ông đã tin rằng ông đã nhận được sự cứu rỗi rồi (Mác 11:24). Bạn có cầu nguyện rằng ý muốn Đức Chúa Trời được nên dẫu cho tác động thế nào có thể mang lại cho đời sống của bạn không?

Cầu nguyện: Lạy Chúa! Cảm tạ Ngài vì đã chăm sóc và quan tâm đến một tạo vật chẳng ra gì như con và giúp con sống với Đức Chúa Trời, Đấng làm cho đời sống của con tràn đầy ý nghĩa.

Bình Luận: