Ngày 30 – Vương Quốc Đức Chúa Trời Là Đời Đời

485

Thi Thiên 145:1-21

1 Lạy Vua là Đức Chúa Trời của con, con sẽ tôn cao Ngài,

Chúc tụng danh Ngài đến đời đời vô cùng.

2 Hằng ngày con sẽ chúc tụng Chúa.

Ca ngợi danh Ngài đến đời đời vô cùng.

3 Đức Giê-hô-va thật vĩ đại và đáng ca ngợi;

Sự vĩ đại vô cùng của Ngài không ai thấu hiểu được.

4 Thế hệ nầy qua thế hệ kia sẽ truyền tụng công việc Chúa,

Và công bố những việc quyền năng của Ngài.

5 Con suy ngẫm về sự oai nghi rực rỡ, đầy vinh quang của Chúa,

Và về công việc lạ lùng của Ngài.

6 Người ta sẽ công bố về quyền năng cao cả đáng sợ của Chúa,

Và con sẽ truyền rao sự vĩ đại của Ngài. …

14 Đức Giê-hô-va nâng đỡ mọi người sa ngã,

Và vực dậy mọi kẻ ngã lòng.

15 Con mắt muôn vật đều ngửa trông Chúa,

Chúa ban cho chúng thức ăn đúng kỳ.

16 Chúa rộng mở tay Ngài,

Làm thỏa nguyện mọi loài sinh vật.

17 Đức Giê-hô-va là công chính trong mọi đường lối Ngài,

Và đầy nhân từ trong mọi công việc Ngài.

18 Đức Giê-hô-va ở gần mọi người cầu khẩn Ngài,

Tức ở gần mọi người thành tâm cầu khẩn Ngài.

19 Ngài làm thỏa nguyện mọi người kính sợ Ngài,

Cũng nghe tiếng kêu cầu của họ và giải cứu họ.

20 Đức Giê-hô-va bảo vệ mọi người yêu mến Ngài,

Nhưng Ngài hủy diệt mọi kẻ ác.

21 Miệng con sẽ cất tiếng ca ngợi Đức Giê-hô-va;

Nguyện mọi loài xác thịt chúc tụng danh thánh của Ngài cho đến đời đời vô cùng.

SUY GẪM

Trước giả Thi Thiên hồi tưởng lại kinh nghiệm về ân điển của Đức Chúa Trời mà bản thân ông thấy Ngài đã giải cứu dân tộc thế nào và ngợi khen Đức Chúa Trời, nói rằng vương quốc của Đức Chúa Trời là đời đời.Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Câu 1-7: Đức Chúa Trời là quá vĩ đại và vinh hiển đến nỗi mà không ai có thể đo được. Trước giả Thi Thiên hồi tưởng lại tất cả những hành động giải cứu mà Đức Chúa Trời đã làm cho Y-sơ-ra-ên và làm lễ kỷ niệm (c7). Dễ lắm để sống một đời sống quên đi sự vĩ đại của Đức Chúa Trời và quên rằng Ngài đã tạo ra chúng ta vì chúng ta quá bận bịu với điều mà cuộc sống mang lại cho chúng ta. Hãy dành một chút thời gian để dừng lại và suy nghĩ về tất cả mọi điều mà Đức Chúa Trời đã làm cho bạn.

Câu 8, 17: Ngài khoan dung và nhân từ. Sự cứu rỗi mà Y-sơ-ra-ên đã kinh nghiệm là kết quả của lòng khoan dung và sự nhân từ của Đức Chúa Trời. Nếu Chúa không kiên nhẫn và không kìm lại cơn thịnh nộ thì Y-sơ-ra-ên đã bị huỷ diệt rồi. Ngay cả ngay nay, bởi ân điển của Đức Chúa Trời là Đấng giữ chúng ta trong ân điển và giao ước, chúng ta có thể đứng và ngợi khen Ngài chứ không bị huỷ diệt.

Câu 18-20:  Ngài lắng nghe những lời cầu nguyện của những người thành thật kính sợ Ngài và Ngài yêu họ. Đối với những người kêu cầu Đức Chúa Trời, Ngài kéo họ đến gần Ngài và lắng nghe họ, và Ngài huỷ diệt kẻ ác và bảo vệ dân sự của Ngài. Đồn luỹ và pháo đài của Ngài mạnh đến mức nào.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Câu 1-2: Nếu Đa-vít không vui mừng về mối quan hệ cá nhân với Đức Chúa Trời ngày đó thì những lời ngợi khen mà ông dâng lên sau này cũng chẳng có ý nghĩa gì. Có phải Đức Chúa Trời không chỉ là một ai đó mà bạn đọc trong Kinh Thánh mà là một Đấng mà bạn sẽ theo và ngợi khen đời đời như là Đức Chúa Trời của bạn không?

Cầu nguyện: Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của con. Cảm tạ Ngài vì đã khiến con thành một công dân của vương quốc Ngài. Nguyện con ngợi khen Ngài không thôi.

Bình Luận: