Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 25 – Xin Hãy Giải Cứu Chúng Con, Bảo Vệ Chúng Con

Ngày 25 – Xin Hãy Giải Cứu Chúng Con, Bảo Vệ Chúng Con

by Ban Biên Tập
30 đọc

Thi Thiên 140:1-13

1 Lạy Đức Giê-hô-va, xin giải cứu con khỏi kẻ ác;

Bảo vệ con khỏi kẻ bạo tàn,

2 Là kẻ mưu toan điều ác trong lòng,

Và suốt ngày gây chiến.

3 Chúng mài nhọn lưỡi mình như lưỡi rắn,

Môi chúng có nọc độc của rắn hổ mang. (Sê-la)

4 Lạy Đức Giê-hô-va, xin giữ con khỏi tay kẻ ác,

Bảo vệ con khỏi kẻ bạo tàn, Là kẻ âm mưu làm chân con vấp ngã.

5 Những kẻ kiêu ngạo gài bẫy,

Chúng giăng dây, giương lưới dọc đường

Và gài bẫy hại con. (Sê-la)

6 Con thưa với Đức Giê-hô-va rằng: “Ngài là Đức Chúa Trời của con. Đức Giê-hô-va ôi! Xin lắng tai nghe tiếng nài xin của con.”

7 Lạy Chúa là Đức Giê-hô-va, là sức mạnh giải cứu của con,

Chúa che chở đầu con trong ngày chiến trận.

8 Lạy Đức Giê-hô-va, xin đừng ban cho kẻ ác điều chúng ước ao;

Xin chớ giúp cho mưu kế chúng thành công, kẻo chúng tự cao chăng. (Sê-la)

9 Nguyện sự gian ác của kẻ nói xấu con

Đổ lại trên đầu chúng!(k)

10 Nguyện than lửa đỏ đổ trên chúng!

Nguyện chúng bị quăng vào lửa,

Trong vũng lầy, không ngóc đầu lên nổi!

11 Đừng cho kẻ có lưỡi gian trá được vững bền trong xứ;

Nguyện tai họa sẽ đuổi theo kẻ bạo tàn!

12 Con biết rằng Đức Giê-hô-va sẽ bênh vực công lý cho kẻ nghèo khổ,

Phán xét công minh cho người thiếu thốn.

13 Người công chính hẳn sẽ cảm tạ danh Chúa;

Người ngay lành sẽ sống trong sự hiện diện của Ngài.

SUY GẪM

Trước giả Thi Thiên đang ở trong hoàn cảnh cực kỳ nguy hiểm và nhận biết rằng trước đó trong quá khứ, Đức Chúa Trời đã giải cứu ông (c6-7) và rằng Ngài đứng cùng những người yếu đuối (c12) và tin, rồi khẩn cầu sự cứu rỗi và bảo vệ.Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Câu 1,6,7:  Đức Chúa Trời lắng nghe tiếng kêu cầu của dân sự Ngài, dẫn họ ra khỏi mối nguy hiểm và bảo vệ họ. Trước giả Thi Thiên đang cảm thấy nguy hiểm trong đời sống mình khi ông bị những kẻ xấu xa và kiêu ngạo bao vây xung quanh. Dù thế, ngay trong lúc ấy, ông nhớ lại trong quá khứ Đức Chúa Trời đã nghe lời cầu nguyện của ông trong chiến trận và một lần nữa ông lại cầu xin Đức Chúa Trời giúp đỡ. Bạn có đang ở trong hoàn cảnh khủng khiếp mà dường như không có một ai để nhờ giúp đỡ và nương dựa không? Đức Chúa Trời ở đó lắng nghe lời kêu cầu của chúng ta.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Câu 2-8: Trước giả Thi Thiên cầu nguyện rằng các điều ước ao của những kẻ bày mưu độc ác khích động chiến tranh sẽ không được thực hiện và những mong muốn của họ sẽ không thành. Dù tin tức của các cuộc tranh luận lớn hay nhỏ đến đâu, bạn cứ cầu nguyện thì lòng tham gớm ghiếc đó sẽ sụp đổ và đứng trong sự công chính của Đức Chúa Trời.

Câu 3,9,11: Kẻ thù mài lưỡi của chúng sắc khi chúng mài kiếm và để chất độc trên môi chúng giống như rắn và gây tổn hại cho người công bình. Trước giả Thi Thiên cầu khẩn sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời và cầu cho nhửng kẻ có môi bạo lực và gây rắc rối sẽ đổ lại trên những kẻ nói chúng. Bạn không nghĩ rằng thay vì ngỏ lời xin lỗi hay trả thù kẻ thù của chúng ta thì chúng ta chỉ nên chờ đợi Đức Chúa Trời hành động không?

Câu 4-5: Kẻ thù giăng bẫy hại trước giả và giăng lưới để làm cho ông vấp ngã. Hãy tra xét xem có phải bạn đang tập trung vào những khuyết điểm của những người quanh bạn và làm bản thân bạn nghĩ rằng mình công chính không? Điều đó làm bạn trở nên kiêu ngạo đấy.

Cầu nguyện:  Chúa ôi! Nguyện con chỉ tìm kiếm sự giúp đỡ từ Ngài. Xin hãy giải cứu con và phục hồi con.

Bình Luận:

You may also like