Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 24 – Dù Bạn Ở Nơi Đâu, Dù Bạn Làm Gì

Ngày 24 – Dù Bạn Ở Nơi Đâu, Dù Bạn Làm Gì

by Ban Biên Tập
30 đọc

Thi Thiên 139:1-24

1 Lạy Đức Giê-hô-va, Ngài đã dò xét con và biết rõ con.2 Chúa biết khi con ngồi, lúc con đứng dậy;Từ xa Chúa biết rõ tư tưởng con.3 Chúa xem xét lối con đi và chỗ con nằm nghỉ, quen biết các đường lối con.

4 Khi lời chưa ở trên lưỡi con, lạy Đức Giê-hô-va, Ngài đã biết hết rồi.5 Chúa bao phủ con phía sau và phía trước, đặt tay Chúa trên mình con.6 Sự tri thức dường ấy thật diệu kỳ quá cho con, cao đến nỗi con không thể vươn tới được!7 Con sẽ đi đâu xa Thần Chúa? Con sẽ trốn đâu khỏi sự hiện diện của Ngài?8 Nếu con lên trời, Chúa ở tại đó, nếu con nằm dưới âm phủ, kìa Chúa cũng có ở đó.9 Nếu con chắp cánh hừng đông bay qua tận cùng biển cả,10 Tại đó tay Chúa cũng sẽ dẫn dắt con, tay phải Chúa sẽ nắm giữ con. …11 Nếu con nói: “Bóng tối chắc sẽ che khuất con, và ánh sáng chung quanh con trở nên đêm tối,”12 Thì bóng tối ấy cũng không thể che nổi Chúa, ban đêm sẽ sáng như ban ngày, và bóng tối cũng thành ánh sáng đối với Chúa.

13 Vì chính Chúa nắn nên tâm can con, dệt thành con trong lòng mẹ con.14 Con cảm tạ Chúa vì con được dựng nên một cách đáng sợ và lạ lùng. Công việc Chúa thật quá diệu kỳ, lòng con biết rõ lắm.

15 Khi con được dựng nên trong nơi kín đáo, được đan dệt cách tinh xảo ở nơi sâu thẳm của đất, thì các xương cốt con không giấu được Chúa.16 Mắt Chúa đã thấy thể chất vô hình của con; Số các ngày định cho con, đã biên vào sổ Chúa khi chưa có một ngày nào trong các ngày ấy.17 Lạy Đức Chúa Trời, các tư tưởng Chúa quý báu cho con biết bao!Các tư tưởng ấy thật vĩ đại!

18 Nếu con muốn đếm các tư tưởng ấy thì nhiều hơn cát. Khi tỉnh thức, con vẫn còn ở với Ngài.19 Đức Chúa Trời ôi! Chúa hẳn sẽ tiêu diệt kẻ ác. Hỡi bọn khát máu, hãy đi cho khuất mắt ta!20 Chúng cố tình nói những điều độc ác về Chúa, kẻ thù Ngài nổi dậy chống Ngài luống công.21 Lạy Đức Giê-hô-va, lẽ nào con không ghét những kẻ ghét Chúa? Và không ghê tởm bọn phản nghịch Chúa?22 Con ghét cay ghét đắng chúng, kể chúng như kẻ thù của con vậy.23 Đức Chúa Trời ôi! Xin tra xét con và biết lòng con Xin thử nghiệm con và biết tư tưởng con;24 Thử xem con có lối ác nào không, và dẫn con vào con đường đời đời.
SUY GẪM

Đây là điều xưng nhận và lời thỉnh cầu của Đa-vít là người đã chịu đựng qua việc bị vu khống và những lời chỉ trích của những kẻ ác. Sự thật là Đa-vít tin rằng dù ông làm gì (c1-6) và ông ở nơi đâu bất kỳ thì Đức Chúa Trời đều biết(c7-12). Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Câu 1-4:  Đức Chúa Trời hoàn toàn kiểm soát hoàn cảnh của dân sự Ngài và biết mọi sự. Ngài biết mọi sự, khi tội ngồi và khi tôi thức dậy, khi tôi bước đi và cả khi tôi nằm xuống, những lời tôi nói ra và những suy nghĩ trong lòng tôi. Điều này là một sự an ủi lớn cho những người cố tập trung vào Đức Chúa Trời chứ không phải cho những người đi hàng hai, đây là điều mà họ nên kinh khiếp. Cho dù một ngày mới đang đến, có phải bạn đang ở trong những thử thách hay những nỗi khó khăn không? Đừng hết hy vọng trước Đức Chúa Trời là Đấng biết hết mọi sự mà chúng ta hãy luôn sống một đời sống chính trực.

Câu 7-10: Dù cho con cái Ngài ở bất kỳ nơi đâu thì Ngài cũng ở cùng và dẫn dắt họ. Dù trên thiên đàng hay dưới vực thẳm, hay ở phía đông xa xôi hay phía tây thì không có nơi nào mà Đức Chúa Trời không hiện diện. Dù chúng ta đi đâu, với tay hữu Ngài gìn giữ và dẫn dắt chúng ta và với tay tả Ngài chắc chắn là chúng ta sẽ không ngã. Chúng ta hãy giao phó bản thân chúng ta cho một mình Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy chỉ nương cậy nơi quyền năng của tay Ngài mà thôi và hãy lập một lời hứa mới rồi chúng ta sẽ ở với Ngài.

Câu 13-15: Đức Chúa Trời tạo ra chúng ta bằng chính tay Ngài. Đúng như cách khi một người dệt vải, một một sợi vải được kết lại cùng nhau một cách cẩn thận thì Ngài cũng dệt chúng ta cùng nhau và tạo ra chúng ta từ trong tử cung. Bạn đang cố gắng giấu Đức Chúa Trời, Đấng đã tạo nên mọi thứ trong bạn, điều gì?

Câu 16: Thậm chí Ngài biết chúng ta trước khi chúng ta được tạo ra. Điều này cho chúng ta biết rằng chúng ta không chỉ ở trên đất này bởi số phận mà bởi vì kế hoạch kỳ diệu của Đức Chúa Trời. Tất cả những ngày của chúng ta được ghi trong sổ rồi, vì thế chúng ta hãy tin rằng trong tương lai, dù chúng ta ở trong hoàn cảnh nào thì tất cả đều theo kế hoạch của Đức Chúa Trời.

Cầu nguyện:  Chúa ôi! Ngài biết mọi sự, xin hãy ở với con không chỉ hôm nay mà trong suốt đời sống con.

Bình Luận:

You may also like