Ngày 26 – Đừng Để Con Sa Ngã TrongThử Thách

653

Thi Thiên 141:1-10

1 Lạy Đức Giê-hô-va, con cầu khẩn Ngài mau mau đến cùng con.

Khi con kêu cầu, xin Ngài lắng nghe tiếng con.

2 Nguyện lời cầu nguyện con như hương thơm dâng lên trước Chúa,

Và tay con giơ lên như tế lễ buổi chiều!

3 Lạy Đức Giê-hô-va, xin gìn giữ miệng con

Và canh cửa môi con.

4 Xin đừng cho lòng con hướng về điều xấu xa

Để tham dự vào việc gian ác với bọn gian tà;

Đừng để con ăn thức ngon của chúng.

5 Nguyện người công chính đánh con vì lòng nhân từ,

Và sự sửa dạy của họ là dầu tốt nhất xức cho con,

Đầu con sẽ không từ chối.

Nhưng trong khi kẻ ác làm điều gian ác thì con vẫn luôn cầu nguyện.

6 Khi các thẩm phán chúng bị ném xuống vách đá;

Chúng sẽ hiểu rằng lời con là đúng.

7 Chúng nói: “Hài cốt chúng tôi bị rải ra nơi cửa âm phủ

Giống như người ta cày xới đất đai.”

8 Chúa Giê-hô-va ôi! Mắt con ngưỡng vọng Chúa,

Con nương náu mình nơi Ngài; xin đừng bỏ linh hồn con bơ vơ.

9 Cầu Chúa giữ con khỏi bẫy mà chúng đã gài

Và khỏi lưới của bọn làm ác.

10 Nguyện kẻ ác bị sa vào lưới mà chúng đã giăng

Còn con thì được thoát khỏi.

SUY GẪM

Trong tình huống khẩn cấp, việc tận hưởng bữa yến tiệc với kẻ ác hoặc chọn lựa đi với người công chính và con đường hẹp thì trước giả Thi Thiên cầu nguyện rằng ông sẽ không bị sa ngã trong bất kỳ thử thách nào.Ngài ban cho tôi bài học gì?C1,2 Trong cái bẫy mà kẻ thù giăng ra, trước giả Thi Thiên giơ tay lên và kêu cầu Chúa giải cứu. Ông kêu cầu vì lời cầu nguyện của ông giống như hương thơm và Chúa nhận nó giống như của tế lễ buổi chiều. Ông hy vọng rằng lời cầu nguyện của mình được đáp lời và nhận biết rằng ông sẽ được trả lời. Lời cầu nguyện của bạn trước Chúa có giống như hương thơm dâng lên cho Ngài không?

Câu 4: Trước giả Thi Thiên cầu nguyện rằng ông sẽ không thoả hiệp với những việc làm gian ác. Ông xưng nhận rằng ông ghét sự ác nhưng bản thân ông là yếu đuối và có thể sa ngã, thế nên ông cầu xin Chúa giúp ông. Khi chúng ta hướng mắt chúng ta đến sự cám dỗ thì chúng ta có thể  thấy sự nhạy cảm của nó, nhưng nếu chúng ta sa ngã vì chúng thì chúng ta cũng có thể sa ngã vào trong một hoàn cảnh khó khăn khốc liệt. Đúng như Chúa Jêsus đã dạy, chúng ta hãy cầu nguyện rằng chúng ta không bị sa vào cám dỗ. Có bao giờ bản thân sự thoả hiệp hiện tại thay đổi trong bạn mỗi ngày không? Hãy kiên quyết từ chối bữa tiệc gian ác mà nó sẽ dẫn đến huỷ diệt và cầu nguyện rằng Chúa sẽ giúp chúng ta đứng như những người vinh dự là những người đủ xứng đáng để dự tiệc cưới Chiên Con.

Câu 7-10: Ông kêu cầu sự cứu rỗi khi ông đi trong ngưỡng cửa của sự chết. Ông không sa ngã, cũng không thoả hiệp với cám dỗ. Trước giả Thi Thiên chỉ nhìn lên Đức Chúa Trời thậm chí khi kẻ ác giăng bẫy và lưới để bắt ông và ông nhận biết rằng Đức Chúa Trời là nơi nương náu của ông. Nếu chúng ta có mối quan tâm lớn hơn những điều ngoài Đức Chúa Trời thì chúng ta đang được mời gọi vào mối nguy hiểm lớn hơn. Chúng ta hãy ngước mắt lên và chỉ nhìn về phía Đức Chúa Trời.

Cầu nguyện:   Hãy bảo vệ lòng, môi miệng, các bước đi của con, hướng mắt con khỏi những bữa tiệc của kẻ ác và chỉ nhìn lên Đức Chúa Trời.

Bình Luận: