Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 23 – Quay Trở LạiI Với Đức Chúa Trời

Ngày 23 – Quay Trở LạiI Với Đức Chúa Trời

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ô-sê 14:1-19

1 Hỡi Y-sơ-ra-ên, hãy trở lại cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi,Vì chính tội lỗi ngươi làm cho ngươi vấp ngã.

2 Các ngươi hãy đem lời nói Mà trở lại cùng Đức Giê-hô-va;

Hãy thưa với Ngài rằng:“Xin cất bỏ mọi tội ác chúng con

Và nhậm điều tốt lành. Để chúng con dâng tế lễ ngợi ca bằng đôi môi Thay vì bò tơ đực.

3 A-si-ri không thể giải cứu chúng con,

Chúng con sẽ không cưỡi ngựa chiến nữa. Chúng con không còn gọi sản phẩm do tay chúng con làm ra

Là thần của chúng con nữa; Vì chỉ trong Ngài, kẻ mồ côi mới nhận được sự thương xót!”

4 Ta sẽ chữa lành sự bội nghịch của chúng.Ta sẽ yêu thương chúng hết lòng, Vì cơn giận của Ta đã xây khỏi chúng.

5 Ta sẽ như sương móc cho Y-sơ-ra-ên; Nó sẽ trổ hoa như cây huệ và đâm rễ như Li-ban.

6 Các cành non của nó vươn ra xa;

Sự xinh tốt của nó giống như sự xinh tốt của cây ô-liu, mùi thơm của nó như mùi thơm của Li-ban.

7 Những người ngồi dưới bóng nó sẽ trở về. Chúng sẽ hồi sinh như cây lúa. Chúng sẽ trổ hoa như cây nho và mùi thơm của Y-sơ-ra-ên sẽ như rượu Li-ban.

8 Hỡi Ép-ra-im, Ta có liên hệ gì với các tượng thần?

Chính Ta đã nhậm lời và sẽ đoái xem ngươi.

Ta sẽ như cây bách xanh tươi;

Nhờ Ta mà ngươi sinh hoa kết quả.

9 Ai là người khôn ngoan, hãy hiểu những điều nầy?

Ai là người thông sáng, hãy biết những điều ấy?

Vì các đường lối của Đức Giê-hô-va là ngay thẳng;

Những người công chính sẽ bước đi trong đó,

Còn những kẻ phạm tội thì vấp ngã trong đó

SUY GẪM

Sứ điệp cuối cùng mà Ô-sê đưa ra cho Y-sơ-ra-ên khi họ đang chìm sâu vào tội lỗi và việc đang đối mặt với sự đoán xét là một lời yêu cầu khẩn khoản để quay lại với Đức Chúa Trời. Những điều tốt lành được hứa cho những người sẽ quay lại.Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Câu 1-2:  Ngài quay sang dân sự là những người đang ở giữa những nỗi gian truân và bảo họ quay lại. Đức Chúa Trời sẽ khiến tất cả những điều không công chính của chúng ta trở nên sạch chỉ cần chúng ta từ bỏ tội lỗi, từ bỏ phạm những hành động gian ác chừng nào mà chúng ta quay lại với Ngài và tìm kiếm sự tha thứ của Ngài (I Giăng 1:9). Hãy đứng dậy và đáp lại lời kêu gọi của Đức Chúa Trời là Đấng kêu gọi bạn vì tình yêu thương.

Câu 4: Ngài đã quay bỏ khỏi cơn thịnh nộ mà Ngài đã có với Y-sơ-ra-ên và chữa lành sự bội nghịch của họ, ban cho họ tình yêu thương. Ngài không chỉ chữa mắt mù đối với tội lỗi của bạn mà còn làm bạn nên mới, Ngài đã sai Con Ngài lên thập tự giá để chết cho bạn. Đó là lý do khi Ngài thấy rằng bạn được sạch thì Ngài vui mừng (Rô-ma 8:32). Hôm nay, hãy tận hưởng tình yêu thương của Ngài.

Câu 5-7:  Ngài sẽ giống như sương và bóng mát cho dân sự Ngài. Sự phục hồi mà Đức Chúa Trời ban cho những người thấy hổ thẹn về tội lỗi họ và quay lại với Ngài là điều kinh ngạc. Đời sống không có Đức Chúa Trời là vô nghĩa, giống như đuổi theo gió, không có điều gì bạn không làm, nhưng đối với những người quay lại với Đức Chúa Trời thì thậm chí khi họ ngủ họ cũng sẽ kinh nghiệm một tạo vật mới ở trong Ngài. Vì thế, đừng buồn và hãy quay trở lại với Đức Chúa Trời.

Câu 8: Ta sẽ làm cho bông trái của họ đầy dẫy để Y-sơ-ra-ên không tìm kiếm các thần tượng nữa. Y-sơ-ra-ên tội lỗi đã cầu xin các thần tượng cho nhiều trái mà họ chỉ toàn gặp buồn phiền. Nhưng Y-sơ-ra-ên, sau khi họ ăn năn và quay trở lại với Đức Chúa Trời thì họ sẽ kiếm được đầy dẫy trái. Đó là bởi vì chính Đức Chúa Trời trở thành một cây truyền sức sống cho dân sự Ngài. Bạn có đang tìm kiếm bông trái mà bạn cần trong cuộc sống không?

Cầu nguyện:  Dù ở giữa tất cả các sự cám dỗ của thế gian này thì xin hãy giúp con sống cầm giữ Lời của Đức Chúa Trời và chỉ phục vụ mình Ngài mà thôi.

Bình Luận:

You may also like