Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 22 – Bạn Không Thể Tránh Khỏi Ngày Đoán Xét

Ngày 22 – Bạn Không Thể Tránh Khỏi Ngày Đoán Xét

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ô-sê 13:1-16

1 Mỗi khi Ép-ra-im lên tiếng, người ta run rẩy;

Nó được tôn cao trong Y-sơ-ra-ên.

Nhưng vì phạm tội thờ Ba-anh,

Nên nó phải chết.

2 Bây giờ, chúng phạm tội càng thêm;

Chúng làm cho mình những tượng đúc,

Dùng tài khéo léo của mình mà đúc những tượng bằng bạc;

Tất cả đều là sản phẩm của thợ thủ công!

Người ta nói về những kẻ dâng sinh tế rằng:

“Con người mà lại hôn bò con!”

3 Vì thế, chúng sẽ giống như mây buổi sáng,

Như sương ban mai chóng tan,

Như rơm rác bị gió lốc cuốn khỏi sân đập lúa,

Như làn khói bay qua cửa sổ!

4 Chính Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi,

Đấng đem ngươi ra khỏi đất Ai Cập;

Ngoài Ta, ngươi chớ thừa nhận thần nào khác,

Không có Cứu Chúa nào khác, ngoại trừ Ta! …

14 Ta lại cứu chúng khỏi quyền lực của âm phủ

Và chuộc chúng khỏi sự chết sao?

Hỡi sự chết, tai họa mầy ở đâu?

Hỡi âm phủ, sự hủy diệt mầy ở đâu?

Sự thương xót bị giấu khỏi mắt Ta.

15 Mặc dù Ép-ra-im(a) có sinh sôi nảy nở giữa anh em mình

Thì một ngọn gió đông sẽ thổi đến,

Tức là gió của Đức Giê-hô-va thổi lên từ hoang mạc,

Làm cạn các nguồn nước và làm khô các suối.

Ngọn gió ấy sẽ cướp đi kho tàng chứa mọi bảo vật.

16(b) Sa-ma-ri sẽ mang tội của nó,

Vì nó đã nổi loạn chống lại Đức Chúa Trời mình!

Chúng sẽ ngã chết dưới lưỡi gươm;

Các con trẻ của chúng sẽ bị đập nát,

Và những đàn bà có mang của chúng sẽ bị mổ bụng.

SUY GẪM

Quan điểm bài giảng của Ô-sê là lại một lần nữa nói về tội Y-sơ-ra-ên cứ lặp đi lặp lại việc thờ cúng thần tượng và một sự cảnh báo rùng rợn hơn sẽ đến. Ông nói với họ rằng có một sự trừng phạt khắc nghiệt cho những kẻ khiến Đức Chúa Trời thành kẻ thù của họ và phục vụ thần tượng.Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Câu 4-5: Ngài là Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên và là Cứu Chúa của họ (Ê-sai 45:1). Y-sơ-ra-ên đã bắt đầu với Đức Chúa Trời. Cùng một Đức Chúa Trời, Đấng dẫn dắt họ trong hoang mạc giờ đây vẫn đang dẫn dắt họ và duy trì đời sống của họ. Ngày nay, nếu mối quan hệ của chúng ta với Đức Chúa Trời kết thúc, chẳng có ý nghĩa gì và chẳng có lý do gì cho sự tồn tại của chúng ta. Ai là Đức Chúa Trời đối với bạn?

Câu 7, 8, 14, 16: Ngài là một quan toà đáng kinh khiếp. Sự đoán xét của Đức Chúa Trời thì thật khủng khiếp và khốc liệt giống như một con thú hoang, nhanh chóng ăn ngấu nghiến con mồi và như gió đông sẽ làm khô cạn suối và các giếng. Bạn có phạm tội và khinh lờn Đức Chúa Trời không? Hãy nhớ rằng Chúa đoán xét và ghét tội lỗi.

 Ngài ban cho tôi bài học gì?

Câu 6,9,13:  Khi Y-sơ-ra-ên được no đủ, họ quên Đức Chúa Trời, quay sang các dân ngoại và các vua thế gian. Đây là một hành động của việc tự biến mình thành kẻ thù của Đức Chúa Trời, Đấng giúp đỡ chúng ta (Thi thiên 46:1). Hãy tra xét xem có phải bạn đang trở nên xa cách Ngài vì bạn muốn gần với thế gian hơn không? Không chỉ có thế, thậm chí Y-sơ-ra-ên còn quên sự nhận biết khẩn nài với Đức Chúa Trời, Đấng Cứu Chuộc ngay cả khi họ được cảnh báo về sự đoán xét sẽ giáng trên họ. Đừng rơi vào sự ngu dại mà không nhận biết rằng Đức Chúa Trời đang cố giải cứu bạn khi bạn ở trong những hoàn cảnh tuyệt vọng.

Cầu nguyện:  Nguyện lòng con hướng về Ngài còn lớn hơn nhu cầu của con, hơn mọi thứ khác trong thế gian này.

Bình Luận:

You may also like