Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 14 – Tội Có Hệ Thống Và Hình Phạt Của Nó

Ngày 14 – Tội Có Hệ Thống Và Hình Phạt Của Nó

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ô-sê 5:1-15

1 “Hỡi các thầy tế lễ, hãy nghe điều nầy;

Hỡi nhà Y-sơ-ra-ên, hãy chú ý;

Hỡi triều đình, hãy lắng tai!

Sự phán xét dành cho các ngươi

Vì các ngươi đã thành cái bẫy ở Mích-pa

Và cái lưới bủa trên Tha-bô.

2 Những kẻ phản loạn đã chìm sâu trong sự tàn sát;

Nhưng Ta sẽ trừng phạt tất cả bọn chúng.

3 Ta biết Ép-ra-im,

Và Y-sơ-ra-ên không che giấu được Ta;

Hỡi Ép-ra-im, ngươi đã là gái mại dâm!

Còn Y-sơ-ra-ên bị ô uế!

4 Công việc của chúng ngăn trở chúng

Trở về với Đức Chúa Trời mình.

Vì lòng dâm dục ngự trị chúng

Nên chúng không nhận biết Đức Giê-hô-va.

5 Sự kiêu ngạo của Y-sơ-ra-ên tố cáo nó;

Y-sơ-ra-ên và Ép-ra-im gục ngã trong tội ác mình;

Giu-đa cùng gục ngã với chúng….

13 Khi Ép-ra-im thấy bệnh tật mình,

Và Giu-đa thấy vết thương mình,

Thì Ép-ra-im qua A-si-ri,

Sai người đến với vị vua hùng mạnh.

Nhưng vua ấy không thể chữa bệnh

Cũng không rịt lành vết thương cho các ngươi.

14 Vì Ta sẽ như một con sư tử cho Ép-ra-im,

Như một sư tử tơ cho nhà Giu-đa.

Chính Ta sẽ cắn xé rồi đi;

Ta sẽ mang theo, và sẽ không ai giải cứu được.

15 Ta sẽ đi, sẽ trở về nơi Ta ngự

Cho đến khi chúng nhận biết tội mình và tìm kiếm mặt Ta.

Trong cảnh khốn cùng, chúng sẽ nhiệt thành tìm kiếm Ta.”

SUY GẪM

Phân đoạn này nói về sự cuối cùng của Y-sơ-ra-ên là những người không biết Đức Chúa Trời và trở nên kiêu ngạo về sự giàu có của mình. Giu-đa cũng vấp vào tội với Y-sơ-ra-ên sẽ không thoát khỏi khó khăn.

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Câu 12, 13: Ép-ra-im và Giu-đa sẽ sa ngã giống như con mọt và sự mục nát. Mặc dầu, điều này không thấy bằng mắt, đây là một sự hủy diệt thật và xảy ra từ sự mục nát cách chầm chậm nhưng chắc chắn. Nếu bạn không suy gẫm lời Kinh Thánh và cầu nguyện, bạn có đang sẵn sàng đón nhận sự hình phạt không? Trước khi bạn đến thời điểm mà bạn thấy vết thương nhưng không thể chữa nó được, hãy tập trung.Ngài ban cho tôi bài học gì?

Câu 1-4: Những người lãnh đạo Y-sơ-ra-ên sẽ bị phán xét trước. Đây là vì tội của dân chúng đến từ âm mưu do những người lãnh đạo lập nên và là một tội có hệ thống. Bạn có thực hiện sự kêu gọi của mình như một người lãnh đạo phải dẫn dân sự vào con đường ngay thẳng?

Câu 5-7: Lý do lớn nhất Đức Chúa Trời phán xét Y-sơ-ra-ên là vì sự kiêu ngạo thuộc linh của họ. Chúng ta hãy nhớ rằng ai kiêu ngạo chắc sẽ bị hạ xuống mà thôi (Châm 16:18; 18:12).

Câu 8-11: Những âm thanh của trận chiến sẽ được nghe từng tiếng một trong các thành phố lớn. Thành phố bạn đang sống có an ninh? Chẳng phải âm thanh của tiếng kèn cảnh báo cho những người đi quá giới hạn thiết lập của Đức Chúa Trời và tuân theo những mạng lệnh của con người hơn là mạng lệnh của Ngài sẽ phải chịu sự phán xét hầu đến sao?

Cầu nguyện:  Xin giúp cho các lãnh đạo của chúng con để họ không im lặng trong sự yếu đuối nhưng lãnh đạo theo các mạng lệnh của Đức Chúa Trời

Bình Luận:

You may also like