Ngày 13 – Hiểu Biết Đức Chúa Trời

656

Ô-sê 4:1-19

1 Hỡi con dân Y-sơ-ra-ên, hãy nghe lời của Đức Giê-hô-va

Vì Đức Giê-hô-va lên án dân cư xứ nầy:

“Trong xứ nầy, không có sự thành tín, chẳng có sự nhân từ

Cũng chẳng có sự hiểu biết Đức Chúa Trời.

2 Chỉ tràn ngập sự nguyền rủa, thất tín, giết người,

Trộm cắp và ngoại tình;

Chúng gây hết cảnh đổ máu nầy đến cảnh đổ máu khác.

3 Vì vậy, xứ sở sầu thảm;

Mọi người dân đều hao mòn,

Cả thú rừng và chim trời cũng vậy;

Cả đến cá biển cũng chẳng còn.

4 Dù vậy đừng có ai biện luận,

Chớ có ai quở trách!

Vì dân ngươi giống như những người đối địch thầy tế lễ.

5 Ngươi sẽ vấp ngã giữa ban ngày;

Các nhà tiên tri cũng sẽ vấp ngã với ngươi trong ban đêm,

Và Ta sẽ tiêu diệt mẹ ngươi ….

16 Vì Y-sơ-ra-ên bướng bỉnh

Như con bò cái tơ bất trị;

Chẳng lẽ bây giờ Đức Giê-hô-va nuôi dưỡng chúng

Như chiên con trong đồng cỏ thênh thang?

17 Ép-ra-im thỏa hiệp với thần tượng,

Hãy để mặc nó!

18 Chúng chè chén say sưa,

Rồi tha hồ đàng điếm;

Chúng ham thích sự sỉ nhục hơn vinh quang.

19 Gió đã cuốn chúng đi trong cánh nó

Và chúng sẽ xấu hổ vì các tế lễ mình.”

SUY GẪM

Ô-sê 1-3 là một lời giới thiệu với chúng ta về tội lỗi của Y-sơ-ra-ên và thể nào tình yêu của Đức Chúa Trời sẽ được bày tỏ. Từ chương 4, bắt đầu những ý chính và qua chín bài giảng mở rộng trên sứ điệp được thấy trong phần giới thiệu.Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Câu 4-6: Ngài quở trách những sai phạm của các tiên tri và thầy tế lễ và buộc tội họ về việc làm sai trật. Các tiên tri có sứ mệnh dạy dỗ luật pháp cho dân chúng và ngăn họ phạm tội, thầy tế lễ được kêu gọi hướng dân chúng trở về cùng Đức Chúa Trời sau khi họ phạm tội. Nhưng tại đây các tiên tri và thầy tế lễ xui cho dân chúng phạm tội. Vì vậy, họ sẽ bị trừng phạt. Chúng ta hãy cầu nguyện để hội thánh và các lãnh đạo thật sự biết Đức Chúa Trời.

Câu 13, 14: Ngài phán rằng Ngài sẽ không phạt các con gái và con dâu của Y-sơ-ra-ên đã phạm tội thờ hình tượng và tội dâm dục. Ngài không nói rằng việc làm của họ không bị coi là tội nhưng vì các tội của những người nam lớn hơn nhiều nên Ngài muốn kỷ luật họ trước để rồi họ ăn năn và quay trở lại. Điều này nói rằng tội lỗi của dân sự đầy dẫy và có những trường hợp thật tồi tệ đến nỗi không chữa được, vì vậy Ngài bỏ mặc họ (Rôma 1:24). Khi tội lỗi bị trừng phạt và kỷ luật thì có hy vọng.

Câu 16: Ngài muốn dẫn dân Y-sơ-ra-ên ra ngoài đồng cỏ như con chiên và nuôi họ một cách sung mãn. Nhưng Y-sơ-ra-ên giống như một con dê cứng đầu (Giê-rêmi 31:18) và làm tổn thương Đức Chúa Trời. Bạn có được người chăn dẫn dắt như một con chiên hiền lành vào đồng cỏ của Lời Kinh Thánh không?

Câu 17-19:  Sẽ có một sự hình phạt lớn làm sụp đổ vương quốc phía bắc – Y-sơ-ra-ên là những người đã liên tục được cảnh báo về tội thờ hình tượng của họ. Cuối cùng thì những người không quay lại sẽ hư mất theo luồng gió giống như việc họ tin cậy vào của cải.

Cầu nguyện:  Qua một đời sống suy gẫm, xin giúp con hiểu biết Đức Chúa Trời và vâng theo lời Ngài.

Bình Luận: