Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 15 – Điều Đức Chúa Trời Muốn

Ngày 15 – Điều Đức Chúa Trời Muốn

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ô-sê 6:1-11

1 “Hãy đến, chúng ta hãy trở về cùng Đức Giê-hô-va Vì Ngài đã xé chúng ta, nhưng Ngài sẽ chữa lành;Ngài đã đánh chúng ta, nhưng sẽ băng bó vết thương.2 Sau hai ngày Ngài sẽ khiến chúng ta tỉnh lại; Ngày thứ ba Ngài sẽ dựng chúng ta dậy, Để chúng ta sống trước mặt Ngài.3 Chúng ta hãy nhận biết Đức Giê-hô-va; Hãy gắng sức nhận biết Ngài.

Sự hiện đến của Ngài là chắc chắn. Như sự xuất hiện của mặt trời sớm mai; Ngài sẽ đến với chúng ta như mưa, Như mưa xuân tưới đất.” 4 Ta sẽ làm gì cho ngươi, hỡi Ép-ra-im? Ta sẽ làm gì cho ngươi, hỡi Giu-đa? Tình yêu các ngươi dành cho Ta giống như mây buổi sáng, Như sương mai chóng tan.

5 Vì vậy, Ta đã dùng các nhà tiên tri cắt chúng ra; Ta đã giết chúng bằng lời nói từ miệng Ta, Sự phán xét của Ta lóe lên như ánh sáng.6 Vì Ta muốn lòng thương xót chứ không phải sinh tế, Thích sự nhận biết Đức Chúa Trời hơn là tế lễ thiêu.

7 Nhưng như A-đam, chúng đã vi phạm giao ước, Và tại đó, chúng đã phản bội Ta. 8 Ga-la-át là thành của những kẻ làm ác, thành đầy vết máu. 9 Như bọn cướp rình rập người qua lại, Băng nhóm thầy tế lễ cũng giết người, Trên con đường đi đến Si-chem,Chúng phạm tội ác thật khủng khiếp!

10 Trong nhà Y-sơ-ra-ên, Ta đã thấy một điều ghê tởm;

Ở đó, Ép-ra-im làm điều dâm loạn, Y-sơ-ra-ên trở nên ô uế!

11 Hỡi Giu-đa, ngươi cũng vậy, Một mùa gặt đã định cho ngươi, Khi Ta đem dân Ta trở về từ chốn lưu đày

SUY GẪM

Phân đoạn này cho chúng ta thấy rằng những người ở lại trong Y-sơ-ra-ên thúc giục lẫn nhau ăn năn. Trong tiếng Hê-bơ-rơ đoạn 5:15 không có chữ “nói” vì thế nó có thể được dịch là một sự khích lệ mà Ô-sê tuyên bố với Y-sơ-ra-ên. Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Câu 1-3: Ngài chữa lành và khôi phục Y-sơ-ra-ên khi họ quay trở lại. Y-sơ-ra-ên ở trong tình trạng tuyệt vọng nơi các sư tử con và sư tử lớn cắn xé nó ra từng mảnh (5:14), nhưng nếu họ thật lòng trở lại cùng Đức Chúa Trời thì có lời hứa rằng họ sẽ vui hưởng ân điển của Đức Chúa Trời và sẽ được chữa lành và phục hồi. Chúng ta hãy chú tâm lắng nghe lời phán cùng mình rằng những kẻ yếu đuối và bị thương hối tiếc về tội lỗi mà họ đã phạm sẽ được đáp ứng bằng một sự chữa lành bất ngờ.

Câu 5:  Trước khi đem đến sự phán xét Ngài dùng các tiên tri để truyền sứ điệp của Ngài và phơi bày tội lỗi của họ đồng thời cho họ một cơ hội để ăn năn. Nhưng những người không nghe những lời cảnh báo cuối cùng sẽ không thể tránh khỏi sự hình phạt. Bạn đáp ứng thế nào với tiếng của Đức Chúa Trời?

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Câu 7-10: Y-sơ-ra-ên đã tích cực coi thường và chống lại lời của Đức Chúa Trời. Các thầy tế lễ giết những người trốn thoát đến thành ẩn nấu, là nơi được bảo vệ. Hội thánh của bạn có phải là một nơi ẩn nấu cho các tội nhân và người yếu đuối không?

Câu 11: Giu-đa sẽ không được miễn trừ khỏi hình phạt. Dù tội của họ có vẻ ít hơn Y-sơ-ra-ên, họ vẫn trở nên bị ô uế vì tội lỗi và vì vậy sẽ có một thời điểm phán xét cho họ. Vì vậy đừng nghĩ rằng bạn an toàn vì bạn so sánh mình với người khác và rằng bạn phạm tội ít hơn họ.

Cầu nguyện:  Xin Chúa giúp con không sa vào cám dỗ của tội lỗi theo xu hướng phạm tội của những người khác, nhưng sống như một người biết Ngài.

Bình Luận:

You may also like