Ngày 11 – Phục Hồi Và Cảnh Báo

863

Ô-sê 2:1-13

1 “Hãy gọi anh em các ngươi là Am-mi và chị em các ngươi là Ru-ha-ma.”

2 “Hãy tố cáo mẹ các ngươi,

Hãy tố cáo đi vì nó chẳng phải là vợ Ta,

Ta chẳng phải là chồng nó!

Bảo nó vứt bỏ vẻ điếm đàng trên mặt

Và dấu vết ngoại tình giữa ngực nó đi.

3 Nếu không, Ta sẽ lột trần nó ra,

Để nó như ngày mới lọt lòng mẹ,

Biến nó thành hoang mạc,

Thành mảnh đất cằn cỗi,

Khiến nó phải chết khát.

4 Ta sẽ không thương xót con cái nó

Vì chúng là những đứa con ngoại tình.

5 Thật vậy, mẹ chúng nó ngoại tình,

Kẻ mang thai chúng nó đã làm điều ô nhục.

Vì nó nói: ‘Tôi sẽ đi theo các tình nhân của tôi;

Họ sẽ cho tôi bánh, nước, lông chiên, vải,

Dầu và thức uống.’……

10 Bấy giờ Ta sẽ phơi bày cái đáng xấu hổ của nó

Trước mặt các tình nhân nó,

Và chẳng ai cứu được nó khỏi tay Ta.

11 Ta sẽ chấm dứt mọi cuộc vui của nó,

Những ngày lễ, ngày trăng mới,

Ngày sa-bát và tất cả các lễ hội trọng thể của nó.

12 Ta sẽ phá các cây nho và cây vả của nó,

Là những cây mà nó khoe rằng:

‘Nầy là tiền công

Mà các tình nhân trả cho tôi.’

Ta sẽ biến chúng thành rừng hoang

Cho các thú rừng ăn nuốt nó.

13 Ta sẽ trừng phạt nó vì những ngày nó dâng hương cho Ba-anh; đeo bông tai và diện nữ trang, chạy theo các tình nhân nó, còn Ta thì nó bỏ quên!”

Đức Giê-hô-va phán vậy.

SUY GẪM

Sau sứ điệp nói rằng Y-sơ-ra-ên tội lỗi sẽ không nhận được sự thương xót của Đức Chúa Trời và sẽ bị ném ra ngoài (C.1-9) Có một sứ điệp nói về sự khôi phục của họ (C.10,11). Nhưng để tận hưởng trọn vẹn sự phục hồi này thì trước tiên cần phải có một hành động kỷ luật và ăn năn (2:1-13). Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Câu 6, 7: Có lúc Đức Chúa Trời cho phép những trở ngại, khó khăn xảy đến với dân sự Ngài để Ngài có thể bày tỏ tình yêu cho họ. Đức Chúa Trời có một tình yêu bền bỉ muốn ban ân điển cho dân sự Ngài và để họ đã quay lại với Ngài dầu họ bỏ Ngài để đi theo thế gian. Nếu có một nan đề trong đời sống bạn khó vượt qua thì hãy dừng lại để suy nghĩ và xem liệu có một sứ điệp nào đang kêu gọi bạn trở lại với Đức Chúa Trời. Ngài ban cho tôi bài học gì?

Câu 2-4:   Khi tội lỗi bị phơi bày và bị chống cự thì nó phải lìa xa. Nếu có một tội lỗi nào giấu kín trong bạn, dù rất nhỏ, thì nó sẽ hoàn toàn bị phơi bày ra bởi lời của Đức Chúa Trời. Ăn năn trước khi lời dành cho Lo-Ru-ha-ma được nói ra.

Câu 5: Nói rằng bạn yêu Chúa nhưng lòng bạn bị đánh cắp bởi thế gian là việc làm xấu hổ và là một tội tà dâm. Ai là người yêu thật của bạn?

Câu 8-13: Tội của Y-sơ-ra-ên bắt đầu khi họ tin Đức Chúa Trời nhưng không hiểu biết các phước hạnh của họ đến từ đâu. Trái lại họ nghĩ rằng thần Ba-anh đã đem đến những sự giàu có, hoa quả và các phước hạnh mà Đức Chúa Trời ban cho, họ bước vào mối quan hệ với Ba-anh. Nếu bạn quên những gì từ Đức Chúa Trời đã ban để bạn thụ hưởng và sống trong thế gian, thì nên nhớ rằng sẽ có một lúc nào đó mọi phước hạnh này sẽ bị cất đi khỏi bạn.

Cầu nguyện:  Xin Chúa cho con hướng về Đức Chúa Trời là Đấng chu cấp cho mọi nhu cần của con thay vì hướng về bất kỳ điều gì khác.

Bình Luận: