Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 12 – Tình Yêu Cứu Chuộc

Ngày 12 – Tình Yêu Cứu Chuộc

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ô-sê 2:14-3:5

14 “Vì vậy, nầy, Ta sẽ quyến dụ nó, Đưa nó vào hoang mạc,

Lấy lời ngọt ngào nói với nó.

15 Từ nơi đó, Ta sẽ ban cho nó vườn nho, Biến thung lũng A-cô thành cánh cửa hi vọng.

Tại đó, nó sẽ đáp ứng như trong ngày trẻ tuổi,

Như trong ngày nó ra khỏi Ai Cập.”

16 Đức Giê-hô-va phán: “Trong ngày đó, Ngươi sẽ gọi Ta là ‘chồng tôi’

Và sẽ không gọi Ta là ‘chủ tôi’ nữa.

17 Vì Ta sẽ không cho nó mở miệng gọi các thần Ba-anh,

Và sẽ không còn ai nhắc đến tên chúng nữa.

18 Trong ngày đó, Ta sẽ lập giao ước giữa các ngươi

Với các thú rừng, chim trời, Với các loài bò sát trên đất.

Ta sẽ bẻ gãy cung tên, gươm giáo

Và làm cho chiến tranh biến khỏi xứ nầy,

Để các ngươi được nằm yên ổn.

19 Ta sẽ cưới ngươi cho Ta đời đời;

Ta sẽ cưới ngươi cho Ta trong sự công minh và chính trực,

Nhân từ và thương xót.

20 Phải, Ta sẽ cưới ngươi cho Ta trong sự thành tín;

Và ngươi sẽ biết Đức Giê-hô-va.”…

1 Đức Giê-hô-va phán với tôi: “Hãy đi và yêu lại người đàn bà đang ngoại tình và đang có tình nhân, như Đức Giê-hô-va vẫn yêu con cái Y-sơ-ra-ên dù chúng nó hướng về các thần khác và ưa thích bánh nho khô” 2 Vậy, tôi đã mua lại nàng với giá khoảng một trăm bảy mươi gam  bạc và khoảng ba trăm ba mươi lít lúa mạch. 3 Rồi tôi bảo nàng: “Bà phải ở yên cho tôi một thời gian; không được bán dâm, không được ngoại tình với bất cứ người đàn ông nào; tôi cũng đối xử với bà như thế.” 4 Vì trong một thời gian dài, con dân Y-sơ-ra-ên sẽ không có vua, không có thủ lĩnh, không có sinh tế, không có trụ tượng, không có ê-phót và không có thê-ra-phim. 5 Nhưng sau đó con dân Y-sơ-ra-ên sẽ trở lại tìm kiếm Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình và Đa-vít vua mình. Trong những ngày cuối cùng, chúng sẽ run sợ mà trở về với Đức Giê-hô-va và hưởng phước lành của Ngài.

SUY GẪM

Y-sơ-ra-ên đã không hướng tai của họ đến lời cảnh báo về sự phán xét và tiếp tục sống con đường dẫn đến tai họa, sẽ đánh mất tất cả nhưng Đức Chúa Trời hứa rằng Ngài sẽ tìm kiếm, khôi phục họ lại và lập một cam kết thật với họ.Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Câu 18, 21-23: Ngài tuyên bố một giao ước mới. Đức Chúa Trời là Đấng chủ động và nắm giữ các đặc trưng của giao ước mới. Sự cứu rỗi được mở rộng cho những người không thuộc dân sự của Đức Chúa Trời để họ thể được gọi là dân sự của Đức Chúa Trời. Hãy sống một đời sống hãnh diện để ca ngợi Đức Chúa Trời và gọi Ngài là chủ và là vua.

Câu 19, 20: Ngài tuyên bố rằng Ngài sẽ có một mối quan hệ mới với Y-sơ-ra-ên là những người giống Gô-me hư hỏng và ở với họ mãi mãi. Điều này có nghĩa rằng Ngài sẽ không hỏi về tội lỗi trước đây của họ nữa nhưng coi họ như một nàng dâu mới trong trắng. Ngài không chỉ khiến bạn được tinh sạch và cưới bạn khi bạn còn đầy dẫy những khuyết điểm và tội lỗi, Ngài đặt bản tánh vinh hiển của Ngài trong lòng bạn để bạn có thể kinh nghiệm và biết Ngài mỗi ngày.

Câu 3:1: Ngài đã trở lại cùng Y-sơ-ra-ên là những người đã yêu thương và thờ phượng các thần khác. Mặc dầu Ô-sê yêu thương Gô-me nhưng bà đã bỏ nhà để theo những người đàn ông khác, Đức Chúa Trời cho thấy tình yêu hy sinh và ân điển vô điều kiện của Ngài không chỉ dành cho Y-sơ-ra-ên mà cho chúng ta nữa. Bạn đáp lại với tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho bạn một lần nữa trong ngày hôm nay như thế nào?

Câu 3:2: Ngài trả giá cho những người Ngài yêu. Ô-sê trả ba mươi miếng bạc cho Gô-me là người ông yêu. Đức Chúa Trời muốn chuộc những người bị băng hoại như chúng ta và khiến chúng ta trở nên con cái Ngài vì thế Ngài hy sinh chính con độc sanh của Ngài. Bạn thuộc về ai? Ai là chủ thật của bạn?

Cầu nguyện:  Xin Chúa giúp con dành thời gian trong mối quan hệ mật thiết với Đức Chúa Trời là Đấng tuôn đổ tình yêu cứu chuộc của Ngài trên con.

Bình Luận:

You may also like