Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 6 – Chịu Khổ Vì Sự Công Bình

Ngày 6 – Chịu Khổ Vì Sự Công Bình

by Ban Biên Tập
30 đọc

I Phi-e-rơ 3:13-22

13 Nếu anh em nhiệt thành làm điều lành thì có ai làm hại anh em? 14 Nhưng nếu vì sự công chính mà anh em chịu khổ thì anh em thật có phước. Đừng sợ điều họ sợ, cũng đừng nao núng; 15 nhưng hãy tôn cao Đấng Christ là thánh, là Chúa trong lòng anh em. Luôn sẵn sàng để trả lời những kẻ chất vấn về niềm hi vọng trong anh em, nhưng phải ôn tồn và trân trọng. 16 Khi bị nói xấu, anh em phải giữ lương tâm mình trong sáng, để những kẻ xuyên tạc cách cư xử tốt đẹp của anh em trong Đấng Christ phải hổ thẹn. 17 Vì nếu đó là ý muốn của Đức Chúa Trời thì thà làm điều thiện mà chịu khổ còn hơn làm điều ác. 18 Chính Đấng Christ cũng đã vì tội lỗi chịu chết một lần đủ cả, là Đấng công chính thay cho kẻ bất chính, để đem chúng ta đến cùng Đức Chúa Trời; Ngài đã chịu chết về phần thể xác, nhưng được sống về phần tâm linh; 19 bởi tâm linh đó, Ngài đã đi giảng cho các tâm linh bị tù, 20 là những kẻ thuở trước không vâng phục Đức Chúa Trời, khi Ngài nhẫn nhục chờ đợi trong thời Nô-ê, suốt thời gian chiếc tàu được đóng. Trong tàu chỉ một số ít, tổng số là tám người, được cứu khỏi nước. 21 Báp-têm ngày nay là biểu tượng của điều đó để cứu anh em; báp-têm không phải là sự cất bỏ ô uế khỏi thân thể, mà là lời nguyện ước với Đức Chúa Trời từ một lương tâm trong sáng, qua sự sống lại của Đức Chúa Jêsus Christ, 22 là Đấng đã lên trời, đang ngự bên phải Đức Chúa Trời, được các thiên sứ, các chủ quyền và mọi thế lực suy phục.

SUY GẪM

Như trong phân đoạn trước sứ đồ Phi-e-rơ đã nêu một gương chịu khổ của Chúa Jêsus (2:21-24) cho các thánh đang chịu khổ, tại đây ông nêu gương về sự đắc thắng của Đấng Christ để cho thấy rằng chúng ta có lợi ích từ sự chịu khổ của mình. Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Câu 18-22: Chúa Jêsus đã chịu khổ và chết trên thập tự vì cớ những người không công bình. Ngài làm điều này để Ngài có thể đem chúng ta đến gần Đức Chúa Trời hơn. Nhưng sự chết của Đấng Christ không phải là hết nhưng là một phương tiện cho sự qui đạo của chúng ta được tái sanh. Chúa Jêsus đã phục sinh, một lần đủ cả, Ngài tiêu diệt tội lỗi, sự chết và âm phủ và công bố sự đắc thắng của Ngài trên toàn cả vũ trụ. Đấng Christ đã chết, phục sinh vì tôi, ngồi bên hữu Đức Chúa Trời và sẽ tiếp tục hướng dẫn tôi. Xin cho tôi tin cậy hoàn toàn và có được hạnh phúc đời đời.Ngài ban cho tôi bài học gì?

 Câu 13, 14: Cơ đốc nhân phải luôn sống đạo đức và bước đi theo đường thẳng để không ai có thể chỉ trích họ (Công vụ 24:16). Nhưng dù chúng ta sống công bình thì chúng ta cũng trải nghiệm sự chịu khổ. Nhưng đây là một niềm vui khác cho chúng ta. Đấy là cơ hội lớn nhất để chúng ta thực hành những sự dạy dỗ về cách cư xử và hành động theo điều Chúa Jêsus dạy.

Câu 17: Có phải sự chịu khổ mà tôi đang trải qua là vì cớ sự công bình hay từ sự tuyệt vọng? Sự chịu khổ vì cớ điều lành là tốt hơn vì qua kinh nghiệm của tôi và cách tôi xử lí hoàn cảnh, những người chưa tin sẽ đến với Đấng Christ.

Câu  21: Báp têm không chỉ tập trung vào việc rửa sạch thân thể mà là làm sạch lương tâm để chúng ta có thể thấy Đức Chúa Trời. Vì vậy nơi ở đời đời của chúng ta không phải trong việc làm tôn giáo nhưng quyết định bởi tâm trí chúng ta (Giê-rê-mi 4:4; Ê-xê-chi-ên 36:26). Có phải sự tĩnh nguyện hằng ngày của chúng ta chỉ là suy nghĩ tôn giáo?

Cầu nguyện:  Xin Chúa cho con có sự trung tín để vượt qua sự chịu khổ vì cớ sự công bình và hạnh phúc.

Bình Luận:

You may also like