Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 8 – Đón Nhận Sự Chịu Khổ Theo Ý Muốn Đức Chúa Trời

Ngày 8 – Đón Nhận Sự Chịu Khổ Theo Ý Muốn Đức Chúa Trời

by Ban Biên Tập
30 đọc

I Phi-e-rơ 4:12-19

12 Thưa anh em yêu dấu, khi lửa thử thách đến để thử nghiệm anh em thì đừng ngạc nhiên như mình gặp một việc khác thường. 13 Nhưng anh em dự phần trong sự thương khó của Đấng Christ bao nhiêu thì hãy vui mừng bấy nhiêu; để khi vinh quang của Ngài được bày tỏ, anh em cũng được vui mừng, hoan hỉ. 14 Nếu anh em bị sỉ nhục vì danh Đấng Christ thì anh em có phước, vì Thánh Linh vinh quang của Đức Chúa Trời ngự trên anh em. 15 Đừng có ai trong anh em chịu khổ như kẻ giết người, kẻ trộm cắp, kẻ phạm pháp, hoặc kẻ ưa xen vào chuyện người khác. 16 Trái lại, nếu có ai vì làm Cơ Đốc nhân mà chịu khổ thì đừng hổ thẹn; nhưng hãy vì danh ấy mà tôn vinh Đức Chúa Trời. 17 Vì thời kỳ phán xét đã đến, bắt đầu từ nhà Đức Chúa Trời; nếu bắt đầu từ chúng ta thì sự cuối cùng của những kẻ không vâng phục Tin Lành Đức Chúa Trời sẽ thế nào? 18 Và

“Nếu người công chính còn khó được cứu rỗi,

Thì những kẻ bất kính và kẻ có tội sẽ ra sao?”

19 Vậy, những người chịu khổ theo ý muốn Đức Chúa Trời, hãy tiếp tục làm lành và phó thác linh hồn mình cho Đấng Tạo Hóa thành tín.

SUY GẪM

Sống đời sống theo cách Đức Chúa Trời muốn thay vì theo thế gian khiến người khác coi chúng ta như xa lạ và nói xấu chúng ta. Nhưng có một lý do  để chúng ta vui mừng trong sự chịu khổ này khi làm Cơ đốc nhân. Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Câu 13, 14: Chúa Jêsus sẽ nhớ sự chịu khổ của môn đồ Ngài và khi Ngài trở lại Ngài sẽ đặt chúng ta ngồi vào chỗ vinh dự. Cũng vậy, bất luận những khó khăn tôi trải qua, Chúa luôn ở đó (Ê-xê 48:35) và Ngài sẽ ngự trong sự vinh hiển. Vì vậy, nếu chúng ta trải qua sự chịu khổ thì hãy vui mừng. Sự chịu khổ mà chúng ta gặp hiện tại không thể so sánh với sự vinh hiển mà chúng ta sẽ nhận trong tương lai. (Ro 8:18).

Câu 17, 18: Đức Chúa Trời sẽ bắt đầu phán xét từ đền thờ và đến cả người không tin (Giê-rê. 25:17-29; Ma la chi 3:1-5). Mục đích của sự phán xét này là để khiến các tín hữu tinh ròng qua sự chịu khổ nhưng đối với những người không tin là đem họ đến sự suy tàn. Bạn có đang chịu khổ không? Trước khi bị định tội, hãy cảm nhận tình yêu vô điều kiện của Đức Chúa Trời là Đấng khiến bạn trở nên tinh ròng qua sự chịu khổ.Ngài ban cho tôi bài học gì?

Câu 12: Có một lý do tốt về sự chịu khổ mà Cơ đốc nhân gặp. Khi chịu thử thách trong lửa, người công bình được tôi luyện nhưng người không tin Chúa sẽ bị tuyệt vọng. Vì vậy khi thử thách đến đừng nghĩ mình bị tổn hại, nhưng hãy vui mừng.

Câu 15: Không phải mọi người ai chịu khổ cũng được phước. Cơ đốc nhân không nên nhận sự chịu khổ vì cớ họ làm tổn thương, ngược đãi, hay trộm cắp của người lân cận. Hãy tự xem lại liệu bạn có vô tình vấp vào nan đề của một ai đó và chịu khốn khổ vì điều đó. Bạn có đang chịu khổ vì Đấng Christ không?

Cầu nguyện: Xin Chúa cho con luôn vui mừng trong những khó khăn mà con chịu vì cớ Đấng Christ và xem đó như một cơ hội để trưởng thành trong đức tin. 

Bình Luận:

You may also like