Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 9 – Hãy Tử Tế, Tỉnh Thức

Ngày 9 – Hãy Tử Tế, Tỉnh Thức

by Ban Biên Tập
30 đọc

I Phi-e-rơ 5:1-14

1Tôi gửi lời khuyên nhủ đến các trưởng lão trong anh em, vì tôi cũng là một trưởng lão, là nhân chứng về sự thương khó của Đấng Christ, và cũng là người sẽ được dự phần trong vinh quang sắp được bày tỏ. 2 Hãy chăn bầy của Đức Chúa Trời đã giao phó cho anh em, không vì ép buộc nhưng do tự nguyện, không vì lợi lộc thấp hèn mà với cả nhiệt tâm, 3 không dùng quyền uy cai trị những người được giao cho mình, nhưng làm gương tốt cho cả bầy. 4 Rồi khi Đấng Chăn Chiên tối cao xuất hiện, anh em sẽ được lãnh mão triều thiên vinh quang không phai tàn.

5 Cũng vậy, các thanh niên hãy thuận phục các trưởng lão. Mọi người hãy mặc lấy sự khiêm nhường mà đối đãi với nhau; vì Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho người khiêm nhường. 6 Vậy, hãy hạ mình dưới cánh tay quyền năng của Đức Chúa Trời, để đến thời điểm thích hợp Ngài sẽ nhấc anh em lên. 7 Hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài luôn chăm sóc anh em.

8 Hãy tiết độ và tỉnh thức; kẻ thù anh em là ma quỷ, như sư tử gầm thét, đang rình rập chung quanh anh em, tìm người để cắn nuốt. 9 Hãy đứng vững trong đức tin mà kháng cự nó, vì biết rằng anh em cùng niềm tin trên khắp thế giới cũng đang chịu hoạn nạn như mình. 10 Và sau khi anh em phải chịu khổ ít lâu, Đức Chúa Trời của mọi ân điển, Đấng đã gọi anh em đến vinh quang đời đời của Ngài trong Đấng Christ, chính Ngài sẽ phục hồi, củng cố, xây dựng và ban sức lực cho anh em. 11 Nguyện quyền tể trị thuộc về Ngài đời đời vô cùng! A-men.

12 Tôi nhờ Sin-vanh, người tôi xem như một anh em tín cẩn, viết đôi dòng để khích lệ và làm chứng với anh em rằng đây là ân điển thật của Đức Chúa Trời. Hãy đứng vững trong ân điển đó.

13 Hội Thánh tại Ba-by-lôn,(d) những người cùng được chọn như anh em, gửi lời chào anh em; con tôi là Mác cũng vậy. 14 Hãy lấy cái hôn yêu thương mà chào đón nhau.

Cầu xin sự bình an ở với tất cả anh em là những người ở trong Đấng Christ!

SUY GẪM

Khi Phi-e-rơ kết thúc lá thư của ông, ông khích lệ các trưởng lão và những người trẻ tuổi trong cộng đồng của ông về vai trò của họ và bảo họ đừng vấp ngã trong khó khăn nhưng hãy đứng mạnh mẽ trong ân điển của Đức Chúa Trời.Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Câu 4: Đấng Christ là Đấng chăn chiên hứa rằng khi Ngài trở lại Ngài sẽ ban cho chúng ta mão triều thiên vinh hiển. Mão triều thiên này không bao giờ phai tàn (1:4) và đi kèm sự vinh quan và quí trọng (Ê-sai 28:5). Là người lãnh đạo Hội Thánh, bạn có mong muốn mão triều thiên vinh hiển trong tương lai hay tìm kiếm sự khen ngợi của con người hôm nay ?

Câu 5, 6: Ngài chống cự những kẻ kiêu ngạo nhưng ban ơn cho người khiêm nhường (Châm 3:34; Gia 4:6). Người kiêu ngạo chỉ tìm vinh quang cho riêng mình nhưng người khiêm nhường nhờ vào ơn thương xót của Đức Chúa Trời và dâng sự vinh hiển cho Ngài. Hãy khiêm nhường tiếp đón mọi người trong hội thánh. Đây là bí quyết để nhận ân điển và học theo gương của Chúa Cứu Thế là Đấng đã hạ mình rửa chân cho các môn đồ (Giăng 13:4).

Câu 7: Ngài nhìn thấy những mối quan tâm của chúng ta, vì vậy đừng lo lắng.  Khi cơ đốc nhân lo lắng là vì chính sự kiêu ngạo đã khiến họ nghĩ rằng tự mình có thể lo mọi thứ. Cũng vậy, chúng ta thiếu tin tưởng rằng Đức Chúa Trời sẽ lo cho chúng ta. Bất kỳ khó khăn hay đau đớn mà bạn đang gặp, hãy tin cậy và trao phó cho Đức Chúa Trời lo liệu.Ngài ban cho tôi bài học gì?C. 1-3-  Với vai trò là lãnh đạo trong hội thánh, đừng cai trị trên tín hữu nhưng hãy đặt chính bạn làm khuôn mẫu để họ noi theo. Một người chăn bầy không lãnh đạo bằng sức mạnh hay năng lực của mình nhưng trước tiên luôn lấy Đấng Christ làm khuôn mẫu và âm thầm phục vụ người khác.

Cầu nguyện:  Xin Chúa cho chúng con phục vụ lẫn nhau bằng sự khiêm nhường, đứng vững trong ân điển và đối diện với những nan đề bằng sự vui mừng.

Bình Luận:

You may also like