Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 7 – Theo Gương Đấng Christ

Ngày 7 – Theo Gương Đấng Christ

by Ban Biên Tập
30 đọc

I Phi-e-rơ 4:1-11

1 Vậy, vì Đấng Christ đã chịu khổ trong thể xác, thì anh em cũng hãy lấy tư tưởng ấy làm vũ khí; vì người nào đã chịu khổ trong thể xác thì đã đoạn tuyệt với tội lỗi, 2 để bao lâu còn sống trong thể xác thì anh em không sống theo những dục vọng con người, mà theo ý muốn Đức Chúa Trời. 3 Ngày trước anh em đã phí thời gian để làm những việc dân ngoại thích làm, như sống phóng đãng, tham dục, say sưa, cuồng loạn, trác táng, thờ hình tượng gớm ghiếc. 4 Khi thấy anh em không còn dự vào sự trụy lạc phóng túng ấy nữa thì họ ngạc nhiên và nói xấu anh em. 5 Nhưng họ sẽ phải khai trình với Đấng sẵn sàng phán xét người sống và kẻ chết. 6 Vì lý do đó, Tin Lành cũng đã được giảng ra cả cho kẻ chết, để sau khi bị phán xét theo loài người về phần thể xác, họ được sống theo Đức Chúa Trời về phần tâm linh.

7 Sự cuối cùng của muôn vật đã gần; vậy hãy tỉnh táo và tiết độ để cầu nguyện. 8 Trước hết, hãy yêu thương nhau tha thiết; vì tình yêu thương che lấp vô số tội lỗi. 9 Hãy tiếp đãi nhau không chút cằn nhằn. 10 Mỗi người hãy dùng ân tứ mình đã nhận mà phục vụ nhau, như người quản lý trung tín khéo sử dụng ân điển của Đức Chúa Trời nhiều cách khác nhau. 11 Nếu có ai giảng luận thì hãy giảng như rao truyền lời của Đức Chúa Trời; nếu có ai phục vụ thì hãy phục vụ bằng sức mạnh của Đức Chúa Trời ban cho, để trong mọi sự Đức Chúa Trời được tôn vinh qua Đức Chúa Jêsus Christ. Nguyện vinh quang và quyền năng thuộc về Ngài đời đời vô cùng. A-men.

SUY GẪM

Cơ đốc nhân phải sống và làm việc theo gương Đấng Christ, vì đây là cách thích hợp để họ sống theo sự kêu gọi. Đức Chúa Trời muốn chúng ta sống loại sự sống này nên Ngài ban cho chúng ta các ta-lâng khác nhau.Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Câu 5, 6: Ngài phán xét kẻ sống và kẻ chết (1Côr 15:51, 52; Khải 20:11-15). Những kẻ bắt bớ Cơ đốc nhân sẽ phải xưng ra các việc làm của họ với Đức Chúa Trời. Những người chào đón Phúc âm dù đã chết phần xác thịt, nhưng nhờ sự sống của Đức Chúa Trời ban cho, họ có thể tận hưởng sự sống phục sinh trong tâm linh (1Tê-sa 4:13-18; 1Côr. 15:51-53). Đức Chúa Trời đã chuẩn bị cho sự phán xét (Gia-cơ 5:8, 9). Tôi đang chuẩn bị cho điều gì?Ngài ban cho tôi bài học gì?

Câu 3, 4: Trước khi chúng ta tin Chúa Cứu Thế, cũng giống như mọi người trên đất, chúng ta sa ngã vào tội lỗi. Khi chúng ta trở thành Cơ đốc nhân, những người bạn mà chúng ta đã từng quan hệ có khinh bỉ và coi thường chúng ta không? Đây là một hoạn nạn khác mà chúng ta phải chịu khi chúng ta từ bỏ sự đam mê của con người và theo ý muốn của Đức Chúa Trời

Câu 7-11: Sự cuối cùng đã đến gần. Các thánh đồ đang chờ đợi sự trở lại lần thứ hai của Đấng Christ sẽ sống đời sống hoàn toàn khác với những người khác. Chúng ta phải chú ý và cầu nguyện, không ngừng yêu thương, giúp đỡ nhau và phục vụ như những người đã nhận được món quà quí giá từ Đức Chúa Trời. Đời sống cầu nguyện của bạn lúc này như thế nào? Bạn có yêu thương những anh em cơ đốc của mình không? Bạn có giúp đỡ người khác nhưng phàn nàn trong lòng hay nói sau lưng họ không? Hãy làm những việc này nhờ sức lực của Đức Chúa Trời ban cho chúng ta.

Cầu nguyện:  Sự phán xét ở gần bên cửa, xin cho chúng con chăm chỉ tập trung và cầu nguyện và sống đời sống theo gương Chúa Jêsus.

Bình Luận:

You may also like