Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 9 – Từ Đau Buồn Đến Niềm Vui

Ngày 9 – Từ Đau Buồn Đến Niềm Vui

by Ban Biên Tập
30 đọc

Lu-ca 24: 13-35

13 Cũng trong ngày ấy, có hai môn đồ đi đến làng kia, gọi là Em-ma-út, cách thành Giê-ru-sa-lem khoảng mười hai ki-lô-mét.(k) 14 Họ nói chuyện với nhau về những việc đã xảy ra. 15 Đang khi họ trò chuyện và bàn luận với nhau thì chính Đức Chúa Jêsus đến gần và đồng hành với họ. 16 Nhưng mắt hai người ấy bị che khuất, không nhận ra Ngài. 17 Ngài phán với họ: “Các bạn bàn luận gì với nhau trong lúc đi đường vậy?” Họ dừng lại với vẻ buồn bã. 18 Một trong hai người tên Cơ-lê-ô-pa, trả lời: “Có phải ông là khách lạ duy nhất ở thành Giê-ru-sa-lem không hay biết những việc đã xảy ra tại đó mấy hôm nay?” 19 Ngài hỏi: “Việc gì vậy?” Họ trả lời: “Ấy là việc đã xảy ra cho Jêsus người Na-xa-rét, một nhà tiên tri có quyền năng trong việc làm và lời nói trước mặt Đức Chúa Trời và cả dân chúng, 20 nhưng không hiểu vì sao các thầy tế lễ cả cùng các nhà lãnh đạo của chúng tôi đã nộp Ngài để kết án tử hình và đóng đinh Ngài trên thập tự giá. 21 Chúng tôi hi vọng Ngài là Đấng sẽ cứu chuộc dân Y-sơ-ra-ên. Dù sao, thì việc nầy cũng đã xảy ra được ba ngày rồi. 22 Hơn nữa, có mấy phụ nữ trong số chúng tôi đã làm cho chúng tôi kinh ngạc: Lúc tờ mờ sáng, họ đến mộ 23 nhưng không thấy xác Ngài, và họ trở về nói rằng có thiên sứ hiện đến cho biết Ngài đang sống. 24 Vài người trong số chúng tôi cũng đi thăm mộ và thấy mọi điều đúng như lời các bà ấy nói, còn Ngài thì họ không thấy.” 25 Bấy giờ Đức Chúa Jêsus phán với họ: “Các con thật dại dột và có lòng chậm tin lời các nhà tiên tri đã nói! 26 Chẳng phải Đấng Christ cần phải chịu thương khó như thế rồi mới bước vào vinh quang của mình sao?” 27 Rồi Ngài bắt đầu từ Môi-se đến tất cả các nhà tiên tri mà giải thích cho họ những lời chỉ về Ngài trong cả Kinh Thánh.

SUY GẪM

Chúa Jêsus hiện ra với hai môn đồ khi họ đang đi từ thành Giê-ru-sa-lem về làng Em-ma-út sau khi sống lại, và Ngài giải thích những điều đã được chép trong Cựu ước rằng Đấng Mê-sia phải bị treo trên cây thập tự và chịu khổ.

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Câu 13-17, 25, 26: Ngài đến với hai môn đồ khi họ mất hy vọng vào sự cứu chuộc bởi họ không biết rằng Đấng Christ phải chịu khổ và sẽ sống lại. Sau đó, Ngài nói cho họ những gì đã được viết trong sách Môi-se cùng các sách tiên tri, thức tỉnh và thay đổi họ thành những chứng nhân can đảm. Thậm chí ngày hôm nay, Chúa Jêsus đến với chúng ta và mở Lời Kinh Thánh để giúp chúng ta hiểu; Ngài muốn cuộc đời của chúng ta chan chứa niềm vui, sự xác quyết và can đảm bởi vì Ngài đến.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Câu 13-17, 31-35: Hai môn đồ trở về quê hương với sự buồn bã bởi họ không hiểu được ý nghĩa của thập tự giá, giờ đây Chúa Jêsus đánh thức họ bằng thực tế rằng Đấng Mê-sia phải chịu hình phạt và sau đó sống lại. Sau khi xác nhận Chúa sống lại khi Ngài đến với họ, họ tràn đầy niềm vui và trở nên những chứng nhân của sự phục sinh. Thay đổi từ một đời sống tuyệt vọng và lo âu sang đời sống vững vàng không đến bởi việc thay đổi hoàn cảnh mà đến từ việc họ thay đổi nhận thức về Chúa Jêsus. 

Câu 16, 31: Mặc dù Chúa Jêsus ở bên cạnh, hai môn đồ vẫn không thể nhìn thấy Ngài bởi họ bị sự đau buồn ngăn cách. Nhưng khi mắt họ được mở ra và có thể nhìn thấy, Chúa Jêsus đã không còn ở bên cạnh họ nữa. Nhưng họ nắm lấy những lời mà Chúa Jêsus phán cùng họ với một tấm lòng bừng cháy và quay lại thành Giê-ru-sa-lem. Nếu chúng ta có một tấm lòng nhận ra Lời Chúa và có con mắt đức tin thì chúng ta cũng luôn ở trong mối liên hệ với Chúa phục sinh và làm chứng nhân cho Ngài.

Cầu nguyện:  Chúa ôi! Xin giúp con nhận biết Chúa theo những cách thức mới và điều chỉnh đời sống con để đi theo cách Ngài muốn.

Bình Luận:

You may also like