Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 4 – Chúa Jesus Là Đấng Vô Tội

Ngày 4 – Chúa Jesus Là Đấng Vô Tội

by Ban Biên Tập
30 đọc

Lu-ca 23: 1-12

1 Cả Hội đồng đứng dậy giải Ngài đến trước Phi-lát. 2 Họ bắt đầu tố cáo Ngài rằng: “Chúng tôi đã phát hiện người nầy xúi giục dân chúng nổi loạn, ngăn cấm chúng tôi nộp thuế cho Sê-sa, và xưng mình là Đấng Christ, là Vua.” 3 Phi-lát tra gạn Ngài: “Ngươi có phải là vua dân Do Thái không?” Đức Chúa Jêsus đáp: “Chính ngươi đã nói thế.” 4 Phi-lát nói với các thầy tế lễ cả và dân chúng: “Ta không thấy người nầy có tội gì.” 5 Nhưng họ cứ một mực nói: “Người nầy kích động dân chúng, giảng dạy khắp miền Giu-đê, bắt đầu từ miền Ga-li-lê cho đến tận nơi nầy.” 6 Khi nghe điều ấy, Phi-lát hỏi xem Ngài có thật là người Ga-li-lê chăng. 7 Khi biết được Ngài thuộc thẩm quyền của Hê-rốt, Phi-lát cho giải Ngài đến Hê-rốt, lúc ấy đang có mặt tại thành Giê-ru-sa-lem. 8 Hê-rốt thấy Đức Chúa Jêsus thì mừng lắm, vì lâu nay vua đã nghe nói về Ngài và mong gặp Ngài với hi vọng được xem Ngài làm phép lạ. 9 Vì thế, vua gạn hỏi Ngài nhiều câu, nhưng Ngài không trả lời gì cả. 10 Các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo đứng gần đó tố cáo Ngài kịch liệt. 11 Hê-rốt và quân lính khinh bỉ và chế giễu Ngài, mặc cho Ngài một chiếc áo sặc sỡ rồi giải giao Ngài cho Phi-lát. 12 Trước kia, Phi-lát và Hê-rốt thù hiềm nhau, nhưng trong ngày ấy họ trở nên bạn hữu.

SUY GẪM

Các nhà lãnh đạo tôn giáo cáo buộc Chúa Jêsus về tội chính trị nhưng Phi-lát và Hê-rốt không tìm thấy Ngài có tội gì.

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Câu 9-12: Ngài không phản ứng với những kẻ vu khống và làm chứng dối về Ngài, không làm một phép lạ nào cho Vua Hê-rốt là kẻ đã hy vọng sẽ thấy, và cũng không chống cự những người lính coi thường, nhạo báng Ngài. Ngài chỉ tiếp tục hành trình đến thập tự giá và tập trung vào công việc của Đức Chúa Trời. Con đường của một môn đồ không phải là điều gì đó tốt đẹp và tuyệt vời mà sẽ bị người khác đố kỵ. Đúng hơn, đó là con đường đầy dẫy khó khăn và chông gai mà nơi đó bạn không làm được gì bằng sức riêng của mình. Nhưng cũng giống như Chúa Jêsus đã bày tỏ, phủ nhận chính mình và vâng phục chính là con đường đi đến sự sống và vinh quang.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Câu 5: Đám đông được các trưởng lão thuê buộc tội Chúa Jêsus ba điều: Ngài xúi giục dân chúng làm loạn, chống nộp thuế cho Sê-sa và tuyên bố là Đấng Christ, là Vua. Không có điều gì là đúng cả. Họ biết về điều được viết trong Mười Điều Răn nghiêm cấm làm chứng dối (Xuất 20:16, Phục :19:18,19) nhưng sự tham lam đã che đậy mắt họ.

Câu 11: Hê-rốt mặc cho Ngài chiếc áo sặc sỡ và chế nhạo Ngài. Nhưng sự chịu khổ này đã được bày tỏ qua kinh nghiệm của sự hóa hình và nhắc nhở chúng ta rằng sau khi chịu khổ sẽ có lời hứa về sự vinh hiển (9:29). Và cũng giống như các thiên sứ được mặc áo “sáng như tia chớp” sau khi sự phục sinh của Chúa Jêsus cho thấy (24:4), và sau sự chịu khổ này chúng ta có thể thấy rằng sự vinh hiển đang chờ đợi Chúa Jêsus. Chúng ta hãy tin cậy vào sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời và quyền năng của Ngài để biến sự khôn ngoan của thế gian thành sự điên dại và không ngoảnh mặt với những khó khăn mà chúng ta đối mặt hôm nay vì danh Chúa.

Cầu nguyện:  Lạy Chúa! Xin giúp con ghi nhớ Chúa Jêsus đã cởi bỏ áo vinh hiển và mặc lấy áo của sự đau khổ như thế nào.

Bình Luận:

You may also like