Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 5 – Kẻ Bàng Quan Thụ Động Và Kẻ Phản Bội Chủ Động

Ngày 5 – Kẻ Bàng Quan Thụ Động Và Kẻ Phản Bội Chủ Động

by Ban Biên Tập
30 đọc

Lu-ca 23: 13-25

13 Phi-lát triệu tập các thầy tế lễ cả, các nhà lãnh đạo và dân chúng lại mà nói rằng: 14 “Các ông đã đem nộp người nầy cho ta về tội xúi dân nổi loạn; nhưng ta đã tra hỏi trước mặt các ông, thì không thấy người ấy mắc một tội nào mà các ông đã tố cáo. 15 Hê-rốt cũng thấy vậy, vì đã giao người lại cho ta. Như thế, người nầy đã không làm điều gì đáng chết 16 nên ta sẽ đánh đòn rồi thả ra.”(g)

18 Họ đồng thanh kêu lên: “Hãy giết người nầy đi và tha Ba-ra-ba cho chúng tôi!” 19 Ba-ra-ba bị tù vì tội nổi loạn trong thành và giết người. 20 Phi-lát muốn tha Đức Chúa Jêsus nên tiếp tục thuyết phục dân chúng. 21 Nhưng họ kêu lên: “Đóng đinh nó trên cây thập tự! Đóng đinh nó trên cây thập tự!” 22 Phi-lát lại nói với họ đến lần thứ ba: “Người nầy đã làm điều ác gì? Ta không tìm thấy người có tội gì đáng chết. Vì thế, ta sẽ đánh đòn rồi tha ra.” 23 Nhưng họ càng hét to hơn, đòi phải đóng đinh Ngài vào cây thập tự; và tiếng gào thét của họ đã thắng thế. 24 Vậy Phi-lát phán quyết theo lời đòi hỏi của họ. 25 Ông tha tên tù mà chúng đã xin, là kẻ dấy loạn và giết người, rồi giao Đức Chúa Jêsus cho họ theo ý họ muốn.

SUY GẪM

Thậm chí Phi-lát biết rằng Chúa Jêsus vô tội, nhưng ông phục tùng yêu cầu quyết liệt của đám đông và giao nộp Chúa Jêsus để treo Ngài trên cây thập tự. Cả hai nhóm người này đã phạm tội giết Chúa Jêsus.

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Tổng quát: Tác giả sách Phúc âm Lu-ca công bố sự vô tội của Chúa Jêsus ba lần qua môi miệng của quan tổng đốc La Mã hay Vua Hê-rốt. Trong phần hai của sách này, sách Công vụ, quan tổng đốc Phê-tu cũng 3 lần công bố Phao-lô vô tội (Công 25:18,25; 26:31). Khi Đức Chúa Jêsus và Hội thánh bị hiểu sai nhưng qua môi miệng của các nhà lãnh đạo La Mã, điều đó được xác nhận theo tiêu chuẩn của thế gian thì Chúa Jêsus và Hội thánh là trong sạch. Có phải bạn đang sống đời sống ngay thẳng không chỉ trước sự phán xét của Đức Chúa Trời mà còn trước cả thế gian không?

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Câu 13-16, 22, 25: Phi-lát chắc chắn rằng Chúa Jêsus vô tội. Ông công bố công khai ba lần rằng không có lý do gì để buộc Ngài tội chết. Nhưng tiếng của ông bị át bởi sự gào thét giận dữ của đám đông xin thả Ba-na-ba và treo Chúa Jêsus trên cây thập tự. Cuối cùng vì sợ sự bạo loạn bùng phát, ông gạt bỏ niềm tin rằng Chúa Jêsus vô tội, làm theo đòi hỏi của họ và treo Chúa Jêsus lên cây thập tự. Bất luận ông có công bố Ngài vô tội và không dính líu gì đến việc này (Ma-thi-ơ 27:24) thì ông cũng sẽ được nhớ đến là người đã giết chết đầy tớ thánh của Đức Chúa Trời (Công 4:27). Nếu bạn không tìm kiếm điều đẹp lòng Chúa thì chúng ta cũng có thể được dùng để làm cho người khác vấp ngã, và hy sinh người khác để chúng ta có thể sống. Trong khi có những người đang quyền cao chức trọng và cầu xin cho cuộc sống của họ một cách đáng hổ thẹn thì lại có những người không quyền lực nhưng sống cao thượng cho sự công bình và chân lý.

Cầu nguyện:  Lạy Chúa! Cũng giống như thế gian không thể buộc tội Ngài, xin cho con sống một đời sống không tỳ vết giữa thế gian này.

Bình Luận:

You may also like