Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 27 – Trước Khi Đền Thờ Bị Phá Hủy

Ngày 27 – Trước Khi Đền Thờ Bị Phá Hủy

by Ban Biên Tập
30 đọc

Lu-ca 21: 5-19

5 Nhân có mấy người nói về việc đền thờ được trang hoàng bằng đá đẹp và lễ vật, Đức Chúa Jêsus phán: 6 “Sẽ có ngày tất cả những gì các con thấy đây sẽ bị sụp đổ hết, chẳng còn một hòn đá nào chồng trên hòn đá khác.” 7 Họ hỏi Ngài: “Thưa Thầy, khi nào các việc nầy sẽ xảy đến, và có điềm gì cho biết các việc ấy sắp xảy ra?” 8 Ngài đáp: “Hãy cảnh giác, đừng để ai lừa dối các con, vì có nhiều kẻ sẽ mạo danh Ta đến mà nói rằng: ‘Chính ta là đấng ấy và thời kỳ đã đến gần!’ Các con đừng theo họ. 9 Khi các con nghe nói về chiến tranh, loạn lạc thì đừng kinh hãi; vì việc những nầy phải xảy ra, nhưng chưa phải là cuối cùng liền đâu.”

10 Rồi Ngài phán tiếp: “Dân nầy sẽ nổi lên nghịch cùng dân khác, nước nọ chống lại nước kia; 11 sẽ có những trận động đất lớn, đói kém cùng dịch lệ ở nhiều nơi; sẽ có những việc khủng khiếp và dấu lạ lớn ở trên trời. 12 Nhưng trước khi những điều đó xảy ra, các con sẽ vì danh Ta mà bị người ta tra tay bắt bớ, giao nộp các con cho nhà hội và khám tù; các con sẽ bị kéo đến trước mặt các vua và tổng đốc. 13 Đây là cơ hội để các con làm chứng. 14 Vậy các con hãy nhớ kỹ trong trí, đừng lo nghĩ trước phải bênh vực mình thế nào, 15 vì Ta sẽ ban cho các con lời lẽ và sự khôn ngoan mà không kẻ thù nào có thể chống cự và phản bác được. 16 Các con sẽ bị cha mẹ, anh em, bà con, bạn hữu mình bắt nộp, và họ sẽ giết vài người trong các con. 17 Các con sẽ bị mọi người thù ghét vì danh Ta. 18 Nhưng một sợi tóc trên đầu các con cũng không mất đâu. 19 Nhờ sự kiên trì mà các con giữ được linh hồn mình.

SUY GẪM:

Chúa Jêsus giải thích rằng đền thờ sẽ bị phá hủy và nói những điều xảy ra trước khi nó bị phá hủy. Những kẻ khước từ Chúa Jêsus cũng sẽ bị phá hủy giống như đền thờ và sự đoán phạt trên họ xảy ra trong lần đến thứ hai của Chúa Jêsus.

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Câu  5-6: Khi mọi người xem thấy sự lộng lẫy của đền thờ, Chúa Jêsus nói rằng đền thờ này đã biến thành hang ổ của bọn trộm cướp và sẽ không còn một hòn đá nào chồng lên nhau. Ngày nay, nếu Hội thánh nào không giúp đỡ những người tin là những người có Đức Thánh Linh ở cùng, mà chỉ chú trọng việc xây dựng và duy trì số lượng thành viên, thờ phượng bằng hình thức, có những kỳ vọng của thế gian thì họ cũng sẽ thấy ngày hủy diệt.

Câu 17-19: Những ngày cuối cùng, các thành viên trong gia đình sẽ chống đối nhau và đều bị chết. Nhưng Chúa là Đấng biết rõ mọi sợi tóc trên đầu chúng ta (12:4,5), Ngài sẽ giúp những ai trung tín đến cùng và bảo vệ linh hồn họ.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Câu 7-9: Trước khi đền thờ bị phá hủy sẽ có nhiều tiên tri giả đến (Công vụ 5:36,37; 20:29,30). Năm 66 sau Chúa cũng vậy, trước khi chiến tranh Do Thái bắt đầu sẽ có những cuộc chiến tranh và cách mạng xảy ra. Thậm chí ngày nay, có nhiều người mạo danh là Chúa Jêsus Christ và xuyên tạc sự dạy dỗ của Ngài, gây ra nhiều nan đề cho Hội thánh. Những lúc thế này, bạn làm gì để nhận biết về Chúa Jêsus thật?

Câu 12-15: Trước ngày hủy diệt, các tín hữu sẽ bị mưu hại. Những sự kiện này hoàn toàn giống sự bắt bớ mà Hội thánh phải đối diện trong sách Công vụ. Nhưng Đức Thánh Linh sẽ khiến những lần bị mưu hại đó thành cơ hội cho chúng ta truyền bá Tin Lành, vì thế, chúng ta không cần phải tìm cách để biện hộ cho mình (4:33; 6:10). Khi chúng ta kiếm tìm chân lý bằng Đức Thánh Linh thì Chúa sẽ dẫn dắt môi miệng của chúng ta cách cá nhân.

Cầu nguyện:  Chúa ôi! Xin giúp con có được sự mềm mại và kiên nhẫn vì ngày cuối cùng đã rất gần rồi.

Bình Luận:

You may also like