Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 28 – Sự Cứu Chuộc Của Ngài Rất Gần Rồi

Ngày 28 – Sự Cứu Chuộc Của Ngài Rất Gần Rồi

by Ban Biên Tập
30 đọc

Lu-ca 21: 20-28

20 Khi các con thấy thành Giê-ru-sa-lem bị quân lính bao vây thì biết rằng sự tàn phá thành ấy sắp đến. 21 Lúc ấy, ai ở trong miền Giu-đê hãy trốn lên núi; ai ở trong thành, hãy đi ra ngoài; ai ở ngoài đồng, đừng trở vào thành. 22 Vì đó là những ngày báo thù, để cho mọi lời đã chép được ứng nghiệm. 23 Trong những ngày ấy, khốn thay cho phụ nữ mang thai và các bà còn cho con bú! Vì sẽ có đại họa trên đất và cơn thịnh nộ giáng trên dân nầy. 24 Họ sẽ ngã dưới lưỡi gươm và sẽ bị đem đi làm nô lệ giữa các nước. Thành Giê-ru-sa-lem sẽ bị dân ngoại giày đạp cho đến khi các thời kỳ dân ngoại được trọn. 25 Sẽ có các điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao; còn dưới đất, các dân sầu não rối loạn trước biển cả ba đào gầm thét. 26 Người ta ngất đi vì kinh hãi trong khi chờ đợi những gì sắp xảy ra cho thế giới vì các quyền lực trên trời sẽ bị rúng động. 27 Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con Người lấy đại quyền đại vinh mà ngự đến giữa đám mây. 28 Khi nào các việc đó bắt đầu xảy đến, hãy đứng thẳng, ngước đầu lên, vì sự cứu rỗi của các con đang đến gần.”

SUY GẪM:

Chúa Jêsus nói với họ về việc Giê-ru-sa-lem sẽ bị phá hủy như thế nào và các môn đồ có thể đối phó với những điều xảy ra. Việc phá hủy đền thờ cho thấy rằng Con Người, Chúa Jêsus là một vị Vua thật và là Đấng mang đến sự đoán phạt.

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Câu 27-28: Con Người đến trong một đám mây với quyền lực và vinh quang sẽ không dạy về lần đến thứ hai của Chúa Jêsus mà chỉ ra rằng, qua việc phá hủy Giê-ru-sa-lem và đền thờ, Đức Chúa Trời sẽ sai Chúa Jêsus đến như một vị Vua thật để đoán phạt khắp thế gian. Đa-ni-ên 7:13,14 là nơi mà Con Người đến với Đức Chúa Trời để nhận thẩm quyền và vinh quang của một vị Vua được trích dẫn để bày tỏ rằng điều này không phải về Chúa Jêsus từ thiên đàng xuống thế gian trong lần đến thứ hai. Sự phá hủy Giê-ru-sa-lem và đền thờ cho thấy ngày cứu chuộc người tin là những người bền đỗ trong đức tin chịu sự bắt bớ đã rất gần rồi. Vào ngày đó, các môn đồ sẽ không sợ hãi mà lớn mạnh và đảm bảo sự cứu rỗi của họ. Bạn có đang đối diện với khó khăn bởi cớ Chúa không? Chúa phục sinh là Đấng cai trị và quan tòa mà chúng ta – những người đặt đức tin nơi Ngài sẽ dành được chiến thắng cuối cùng.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Câu 20-24: Trước khi đền thờ bị phá hủy, quân đội sẽ bao vây Giê-ru-sa-lem. Vào lúc đó, quyền lực mà các nhà lãnh đạo sai lầm trong đền thờ sẽ mất và không giúp được gì cho họ. Đừng tìm kiếm may mắn mà hãy chạy trốn lên núi. Những người đang mang thai và cho con bú không thể trốn thoát thì sẽ bị giết hại. Cùng như vậy, thành phố sẽ bị phá hủy và mọi người bị bắt làm phu tù để Y-sơ-ra-ên không thể làm công việc của dân sự Đức Chúa Trời được nữa. Họ giống như những kẻ thuê vườn nho đã giết con trai của người chủ (20:13-15), sẽ có cơn thịnh nộ và đoán phạt từ Đức Chúa Trời giáng trên những kẻ khước từ và giết hại con trai của Ngài ở Y-sơ-ra-ên.

Cầu nguyện:  Lạy Chúa! Xin giúp con tin cậy nơi Con Người và sống một đời sống dạn dĩ.

Bình Luận:

You may also like