Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 26 – Chúa Jesus Là Chủ Mọi Sự

Ngày 26 – Chúa Jesus Là Chủ Mọi Sự

by Ban Biên Tập
30 đọc

Lu-ca 20:41-21:4

41 Đức Chúa Jêsus hỏi họ: “Tại sao người ta lại nói Đấng Christ là con vua Đa-vít? 42 Vì chính vua Đa-vít đã nói trong sách Thi Thiên rằng:

‘Chúa phán với Chúa tôi: Hãy ngồi bên phải Ta,

43 Cho đến khi Ta đặt các kẻ thù của con làm bệ chân cho con.’

44 Như thế, vua Đa-vít gọi Ngài là Chúa, vậy làm sao Ngài lại là con vua ấy được?”

45 Khi dân chúng đang lắng nghe thì Chúa phán với các môn đồ: 46 “Hãy đề phòng các thầy thông giáo là những người ưa mặc áo dài đi dạo, thích được chào giữa phố chợ, muốn ngồi ghế quan trọng nhất trong các nhà hội và chỗ danh dự trong các bữa tiệc. 47 Họ làm bộ đọc lời cầu nguyện dài mà nuốt nhà của các bà góa. Họ sẽ bị đoán phạt nặng hơn.”

1 Đức Chúa Jêsus ngước mắt lên, thấy những người giàu đang bỏ tiền dâng của họ vào thùng lạc hiến. 2 Ngài cũng thấy một bà góa nghèo dâng vào hai đồng tiền. 3 Ngài phán: “Thật, Ta bảo các con, bà góa nghèo nầy đã dâng nhiều hơn tất cả những người khác. 4 Vì mọi người đều lấy của dư mình mà dâng, còn bà góa nầy rất nghèo túng nhưng đã dâng tất cả những gì bà ấy có để nuôi sống mình.”

SUY GẪM:

Sau khi Chúa Jêsus sửa dạy họ trong cái nhìn hạn hẹp về Đấng Mê-sia, Ngài chỉ ra thái độ của các thầy thông giáo là những người thích nâng mình lên. Mặt khác, Ngài ngợi khen bà góa đã dâng hai đồng xu.

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Đoạn 20:41-44: Chúa Jêsus không bao giờ tự giới thiệu mình là Đấng Christ. Ngài lo rằng mọi người sẽ có sự kỳ vọng sai về Đấng Mê-sia. Lần này cũng vậy, Ngài dùng Thi Thiên 110:1 để sửa lại sự hiểu biết của mọi người về Đấng Mê-sia (Đấng Christ) bằng cách chỉ ra rằng Ngài là hậu duệ của Vua Đa-vít chứ không phải là một ai đó đến với quyền lực của chính trị và quân đội. Vua Đa-vít xưng nhận Đấng Mê-sia là Chúa. Chúa Jêsus – Đấng Mê-sia không chỉ là hậu duệ của Vua Đa-vít mà Ngài còn là Chúa của ông.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Đoạn 20:45-47: Ngài chỉ ra thái độ của các thầy thông giáo là những kẻ thích được khen ngợi từ những người có địa vị cao trong xã hội và cảnh báo rằng họ sẽ nhận được sự đoán phạt nặng hơn (9:46-48; 14:7-10). Các thầy thông giáo là những người ưa mặc áo dài, thích được chào giữa phố chợ, muốn ngồi ghế quan trọng nhất trong các nhà hội và chỗ danh dự trong các bữa tiệc. Họ nuốt nhà của bà góa nghèo rồi đọc lời cầu nguyện giữa đường để cho mình là tôn kính. Nhưng họ đã nhận được phần thưởng của mình ở trên đất nên họ sẽ phải nhận sự đoán phạt trên thiên đàng.

Đoạn 21:1-4: Ngài ngợi khen bà góa về việc dâng hai đồng xu là tất cả những gì bà có để sống thay vì ngợi khen những người giàu dâng tiền. Điều này cho thấy ý nghĩa của câu nói: “Dâng cho Chúa những điều thuộc về Chúa”. Đúng như cách mà Ngài xem kẻ ăn mày và con trẻ vào nước thiên đàng dễ hơn các quan chức giàu có, Chúa khen những người xưng nhận tất cả những gì họ có thuộc về Chúa và xem Chúa quan trọng hơn bản thân họ.

Cầu nguyện:  Nguyện con coi tất cả mọi thứ mà con có đều thuộc về Chúa và dùng chúng cho ý muốn của Ngài.

Bình Luận:

You may also like