Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 19 – Chúa Jesus Tìm Và Cứu Kẻ Hư Mất

Ngày 19 – Chúa Jesus Tìm Và Cứu Kẻ Hư Mất

by Ban Biên Tập
30 đọc

Lu-ca 19: 1-10

1 Đức Chúa Jêsus vào Giê-ri-cô, đi ngang qua thành phố. 2 Tại đó, có một người tên Xa-chê, làm trưởng ngành thuế vụ và giàu có. 3 Ông tìm cách xem Đức Chúa Jêsus là ai, nhưng không thấy được, vì đoàn dân thì đông mà ông lại thấp. 4 Vậy, Xa-chê chạy trước và trèo lên cây sung để nhìn Ngài, vì Ngài sắp đi qua đó. 5 Khi Đức Chúa Jêsus đến chỗ ấy thì ngước mắt lên và phán với ông: “Hỡi Xa-chê, hãy xuống mau, vì hôm nay Ta phải ở lại nhà của ngươi.” 6 Xa-chê vội vàng trèo xuống và mừng rỡ tiếp rước Ngài. 7 Mọi người thấy vậy đều phàn nàn: “Người nầy vào nhà kẻ tội lỗi mà trọ!” 8 Nhưng Xa-chê đứng trước mặt Chúa và thưa: “Lạy Chúa, nầy, tôi lấy phân nửa tài sản của tôi mà cho người nghèo; nếu có làm thiệt hại ai bất kỳ việc gì, tôi sẽ đền gấp tư.” 9 Đức Chúa Jêsus phán với ông: “Hôm nay sự cứu rỗi đã vào nhà nầy, vì người nầy cũng là con cháu Áp-ra-ham. 10 Bởi Con Người đã đến để tìm và cứu kẻ bị hư mất.”

SUY GẪM

Xa-chê,  người thâu thuế ở thành Giê-ri-cô tìm Chúa Jêsus với mong muốn không giống những người khác và đã được Chúa Jêsus mời ông ăn tối cùng Ngài. Đó là bởi Chúa Jêsus đến để tìm và cứu kẻ bị hư mất.

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Câu 5: Chúa Jêsus đã biết được mong muốn của Xa-chê là đến nhìn xem Ngài nên Ngài dừng lại dưới gốc cây sung, ngước mắt lên và gọi tên ông. Rồi bằng cách phán: “Ta phải ở nhà con”, thì Chúa Jêsus đã coi Xa-chê là một phần trong gia đình Ngài. Ngài chưa nghe thấy ông ăn năn hay tuyên xưng đức tin, nhưng Ngài nhận Xa-chê với cùng một tình yêu mà người cha đã có khi chạy đến với người con trai thứ hai và chào đón cậu trở về nhà. Dù chúng ta chỉ bước một bước thì Đức Chúa Trời cũng vẫn thấy và bước ngàn bước về phía chúng ta để chúng ta được gặp Ngài ở giữa; đó là sự cứu rỗi.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Câu 1-4: Xa-chê là người thâu thuế phục vụ cho đế chế La Mã nên ông bị khinh thường, nhưng vì có nhiều của cải nên mọi người cũng thèm muốn và ghanh tỵ với ông. Như một tội nhân, không gì có thể làm ông thỏa lòng. Vì Xa-chê cảm nhận theo cách này nên ông có thể làm cái gì đó đáng xấu hổ như việc trèo lên cây sung và nghĩ rằng chỉ cần nghe Chúa Jêsus nói về những vấn đề của mình là ông đã được quan tâm rồi. Ông đã tiếp nhận Vua của nước Đức Chúa Trời với một tấm lòng như con trẻ.

Câu 6-8: Xa-chê là một người có thể trả lời câu hỏi: “Ai có thể được cứu?” (18:26). Việc tiếp nhận Chúa Jêsus đã thay đổi người thâu thuế giàu có. Tình yêu của Xa-chê khiến ông là một người giàu có vẫn có thể chui qua lỗ kim. Ông công bố rằng sẽ lấy nửa tài sản của mình phân phát cho người nghèo và đền gấp tư những người ông đã làm thiệt hại. Điều này cho thấy ông sẵn sàng từ bỏ tất cả của cải của mình ngay khi ông không còn gì cả.

Cầu nguyện:  Chúa ôi! Cảm tạ Ngài đã tìm và gọi tên con.

Bình Luận:

You may also like