Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 29 – Lời Chúa Là Công Bình Mãi Mãi

Ngày 29 – Lời Chúa Là Công Bình Mãi Mãi

by Ban Biên Tập
30 đọc


Thi Thiên 119:129-144

129 Chứng ước Chúa thật diệu kỳ

Cho nên lòng con giữ lấy.

130 Sự giảng giải Lời Chúa đem lại ánh sáng,

Ban sự thông hiểu cho người thật thà.

131 Con mở miệng và khát khao,

Vì mong ước điều răn của Chúa.

132 Xin Chúa đoái trông và thương xót con,

Như Ngài vẫn thường làm đối với những người yêu mến danh Chúa.

133 Xin gìn giữ chân con vững bước trong lời Chúa;

Đừng để điều ác cai trị con.

134 Xin cứu con khỏi sự áp bức của loài người,

Để con vâng giữ các kỷ cương Chúa.

135 Xin khiến mặt Chúa soi sáng trên đầy tớ Chúa,

Và dạy con các luật lệ Ngài.

136 Nước mắt con tuôn ra như suối,

Vì người ta không vâng giữ luật pháp Chúa.

137 Lạy Đức Giê-hô-va, Ngài là công chính,

Sự phán xét của Ngài là ngay thẳng.

138 Chúa ban chứng ước của Ngài

Trong sự công chính và thành tín.

139 Lòng sốt sắng làm con bị tiêu hao,

Vì kẻ áp bức con đã quên lời Chúa.

140 Lời Chúa rất tinh tuyền,

Nên đầy tớ Chúa yêu mến lời ấy.

141 Con nhỏ bé, bị khinh khi

Nhưng con không quên các kỷ cương Chúa.

142 Sự công chính của Chúa là sự công chính đời đời,

Luật pháp Chúa là chân thật.

143 Dù gian truân và sầu khổ đổ trên con,

Con vẫn yêu thích các điều răn Chúa.

144 Chứng ước Chúa là công chính đời đời.

Xin ban cho con sự thông hiểu để con được sống.

SUY GẪM:

C. 132 Trước giả bày tỏ lòng yêu mến đối với người yêu mến danh Chúa. Không ai có thể cướp khỏi ông người yêu mến Chúa hoặc lấy đi điều gì từ ấy (Rô ma 8:28, 29).

C. 131, 138, 142, 144 Chúa và lời của Ngài là công bình, trung tín và chân thật. Chúng ta chỉ có thể phân biệt điều tốt và điều xấu bằng cách dựa vào Lời Chúa, bởi thế gian này chỉ có những giá trị tạm thời.

C. 129-131 Trước giả Thi Thiên sống trong khó khăn giống như con nai cái thèm khát khe nước trong đất khô hạn (Thi 42:1), nhưng ông vẫn kinh nghiệm Chúa qua lời của Ngài và chờ đợi lời đó được ứng nghiệm. Vì thế, dầu là một người kém hiểu biết nhưng nếu lắng nghe Lời Chúa thì họ có thể nhận biết Ngài.

C. 133-135 Trước giả xưng nhận rằng cho dù mình đang bị nguy hiểm vây quanh nhưng ông vẫn giữ lòng ngay thẳng và chiến thắng tội lỗi. Ông cũng cầu xin Chúa giải cứu ông qua Lời Ngài khỏi sự đe doạ của những người xung quanh. Sự sáng của Lời Chúa sẽ chiếu soi trên mặt những ai suy gẫm Lời Ngài, giúp họ thoát ra khỏi mọi nguy hiểm, lòng họ sẽ tràn đầy ân điển và sự bình an (Dân số ký 6:25-26).

C. 136 Trước giả Thi Thiên buồn vì nhìn thấy người khác không vâng giữ Lời Chúa, không chỉ ở ngoài thế gian mà ngay cả trong Hội thánh. Chúng ta thấy rằng những giá trị của thế gian này đang len lỏi vào trong Hội thánh và đem đến bất công. Bạn có nhìn thấy mình đang đối diện với vấn đề giống như trước giả Thi Thiên không?

Cầu nguyện  Lạy Chúa, xin Lời Ngài là tiêu chuẩn duy nhất để con dựa vào đó mà đưa ra các quyết định trong cuộc sống của mình

Bình Luận:

You may also like