Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 30 – Tìm Kiếm Lời Chúa

Ngày 30 – Tìm Kiếm Lời Chúa

by Ban Biên Tập
30 đọc


Thi Thiên 119:145-160

145 Lạy Đức Giê-hô-va, con hết lòng kêu cầu Ngài, xin đáp lời con;

Con sẽ vâng giữ luật lệ Ngài.

146 Con kêu cầu Chúa, xin cứu con

Thì con sẽ giữ các chứng ước Ngài.

147 Con thức trước rạng đông và kêu cầu;

Con hy vọng nơi lời Chúa.

148 Suốt các canh đêm, mắt con mở ra

Để suy ngẫm lời Chúa.

149 Lạy Đức Giê-hô-va, xin nghe tiếng con tùy theo lòng nhân từ Ngài;

Xin cho con được sống tùy theo phán quyết Ngài.

150 Những kẻ có mưu đồ độc ác đến bách hại con;

Chúng sống xa luật pháp của Chúa.

151 Lạy Đức Giê-hô-va, Ngài luôn ở gần con,

Và các điều răn Ngài là chân thật.

152 Từ xưa, qua chứng ước Chúa, con biết rõ

Ngài lập các điều răn ấy cho đến đời đời.

153 Xin Chúa đoái xem nỗi khốn khổ của con và giải cứu con,

Vì con không quên luật pháp của Ngài.

154 Xin Chúa bênh vực lý lẽ con và cứu chuộc con;

Cũng khiến con được sống theo lời Chúa hứa.

155 Sự cứu rỗi cách xa kẻ ác,

Vì chúng không tìm kiếm các luật lệ Chúa.

156 Đức Giê-hô-va ôi, lòng thương xót Ngài thật bao la!

Xin khiến con được sống tùy theo luật lệ Ngài.

157 Kẻ bắt bớ và thù địch của con thật nhiều,

Nhưng con không xây bỏ các chứng ước Chúa.

158 Con thấy bọn phản bội và ghê tởm chúng

Vì chúng không vâng giữ lời Chúa.

159 Xin Chúa thấy lòng con yêu mến kỷ cương Chúa biết bao!

Lạy Đức Giê-hô-va, xin cho con được sống tùy theo lòng nhân từ Ngài.

160 Toàn bộ lời Chúa là chân thật;

Các phán quyết công chính của Chúa còn đến đời đời.

SUY GẪM:

C. 150-152 Mặc dù kẻ ác làm chúng ta vấp ngã và muốn đến gần chúng ta, nhưng lời của lẽ thật lại gần chúng ta hơn. Mưu chước của kẻ thù thường thay đổi và bất cẩn nhưng lẽ thật của Lời Chúa đứng vững đời đời. Sự cám dỗ của kẻ ác hay lẽ thật Lời Chúa ở gần với bạn hơn? Ngày hôm nay hãy mời Lời Chúa đến gần mình hơn là những lời cám dỗ. 

C. 153, 156, 159 Đức Chúa Trời nhìn thấy sự hoạn nạn của chúng ta. Ngài thấy chúng ta yêu mến luật pháp Ngài. Ngài động lòng thương xót khi thấy chúng ta chịu khổ. Nhưng lí do Chúa vẫn cho phép con cái Ngài chịu khổ là vì có một ý nghĩa sâu xa hơn những gì chúng ta nhìn thấy. Lời Chúa giúp chúng ta tin cậy nơi ý muốn tốt lành của Cha Thiên Thượng.

C. 145-149 Trước giả Thi Thiên nương dựa trên tình yêu và lời hứa không thay đổi của Chúa, hết lòng cầu xin Chúa cứu mình khỏi hoạn nạn. Ông thức dậy từ sáng sớm và cầu nguyện. Mắt ông mở ra suốt các canh đêm để suy gẫm lời hứa của Chúa, vì sự sáng duy nhất cho ông chính là lời hứa của Ngài. Nếu chúng ta không tỉnh thức thì hoàn cảnh xung quanh sẽ nhấn chìm chúng ta không khác gì như thế này. Hãy chân thành tìm kiếm sự giúp đỡ của Chúa và suy gẫm lời của Ngài.

C. 153, 156, 159 Trước giả Thi Thiên cầu nguyện xin Chúa là Đấng bênh vực và giải cứu ông dựa theo lời hứa về lòng thương xót rất lớn của Ngài. Bạn hay người lân cận của mình có đang gặp phải những điều bất công không? Đừng giữ lòng thù hận nhưng hãy trình dâng điều đó lên cho Chúa – là Đấng giàu lòng thương xót.

Cầu nguyện  Lạy Chúa, xin giúp con vâng giữ Lời Ngài và yêu mến lời đó.

Bình Luận:

You may also like