Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 28 – Sống Trong Sự Bảo Vệ Của Chúa

Ngày 28 – Sống Trong Sự Bảo Vệ Của Chúa

by Ban Biên Tập
30 đọc


Thi Thiên 119:113-128

113 Con ghét những kẻ hai lòng,

Nhưng yêu mến luật pháp của Chúa.

114 Chúa là nơi ẩn náu và cái khiên của con;

Con hy vọng nơi lời Chúa.

115 Nầy kẻ làm ác, hãy lìa khỏi ta!

Để ta tuân giữ điều răn của Đức Chúa Trời.

116 Xin Chúa nâng đỡ con theo lời Chúa hứa để con được sống;

Xin đừng để con bị hổ thẹn khi con đặt hy vọng nơi Ngài.

117 Xin nâng đỡ con và ban bình an cho con;

Để con luôn chú tâm về các luật lệ Chúa.

118 Chúa từ chối những kẻ đi sai lạc luật lệ Chúa,

Vì thói lừa dối của chúng chỉ vô ích mà thôi.

119 Chúa loại bỏ kẻ ác khỏi thế gian như cặn bã;

Vì thế, con yêu mến các chứng ước của Chúa.

120 Da thịt con rởn ốc vì sợ hãi Chúa,

Cũng run sợ trước sự phán xét của Ngài.

121 Con đã làm điều ngay thẳng và công chính;

Xin đừng phó con cho kẻ áp bức con.

122 Xin Chúa bảo đảm hạnh phúc cho đầy tớ Ngài;

Xin đừng để kẻ kiêu ngạo áp bức con.

123 Mắt con mòn mỏi trông đợi sự cứu rỗi,

Và lời công chính của Chúa.

124 Xin đãi đầy tớ Chúa theo lòng nhân từ Ngài,

Và dạy con các luật lệ Ngài.

125 Con là đầy tớ Chúa, xin ban cho con sự thông sáng

Để con thông hiểu các chứng ước của Ngài.

126 Thời điểm mà Đức Giê-hô-va phải hành động đã đến,

Vì loài người đã phá bỏ luật pháp Ngài.

127 Con yêu mến điều răn Chúa hơn vàng,

Thậm chí hơn cả vàng ròng.

128 Thật vậy, con nhận biết tất cả kỷ cương của Chúa về muôn vật là đúng;

Và con ghét mọi đường lối giả dối.

SUY GẪM:

C. 114, 116 Chúa hứa nắm giữ dân sự Ngài, là nơi ẩn náu và bảo vệ họ. Chúa không để cho những người đặt đức tin, kiên nhẫn trông đợi Ngài phải bị hổ thẹn.

C. 118-120 Chúa ghét những người chế nhạo Ngài và hành động cách giả dối nên khiến cho họ sa bại. Chúa đánh giá bạn và cộng đồng của bạn như thế nào?

C. 113, 115, 120, 128 Giống như Chúa, trước giả Thi Thiên cũng ghét những kẻ hai lòng, là những người đi hai hàng giữa Lời Chúa và thế gian. Như Chúa Jêsus đã không thoả hiệp chút nào với Sa-tan trong đồng vắng (Ma-thi-ơ 4:10) và tuyên bố phán quyết của mình đối với thế gian. Đó là vì trước giả kính sợ Chúa hơn là kẻ ác trong thế gian. Bạn có yêu mến điều Chúa yêu và xem thường điều Chúa xem thường. Hãy tra xét xem bạn có thói quen hay mối liên hệ nào cần phải chấm dứt không.

C. 121-123, 126 Trước giả Thi Thiên cầu xin Chúa can thiệp ngay lập tức. Đó là vì ông nương nhờ vào lời hứa giải cứu của Chúa cách không sờn lòng. Ngoài ra, kẻ thủ thù đã khinh thường luật pháp Chúa và chà đạp sự công chính của Ngài. Hãy tra xét xem có điều gì không công bằng đang đang xảy ra và bạn cần xin Chúa can thiệp.

Cầu nguyện  Xin giúp con không ở chung với những kẻ Chúa ghét mà sống trong sự bảo vệ của Ngài.

Bình Luận:

You may also like