Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 24 – Ngài Là Tất Cả Của Con

Ngày 24 – Ngài Là Tất Cả Của Con

by Ban Biên Tập
30 đọc


Thi Thiên 119:49-64

49 Xin Chúa nhớ lại lời Chúa đã phán với đầy tớ Chúa,

Vì nhờ lời ấy, Ngài khiến con hy vọng.

50 Lời Chúa làm cho con được sống lại,

Đó là nguồn an ủi con trong cơn hoạn nạn.

51 Kẻ kiêu ngạo không tiếc lời chế nhạo con,

Nhưng con không xây bỏ luật pháp Chúa.

52 Lạy Đức Giê-hô-va, con nhớ lại các phán quyết từ xưa của Ngài,

Nên con được an ủi.

53 Con phẫn nộ, bất bình

Khi kẻ ác từ bỏ luật pháp Chúa.

54 Các luật lệ Chúa là bài ca của con

Trong cuộc đời(d) lữ khách.

55 Lạy Đức Giê-hô-va, ban đêm con nhớ lại danh Ngài

Và vâng giữ luật pháp Ngài.

56 Con được hưởng phước lành

Vì con vâng giữ các kỷ cương của Chúa.

57 Đức Giê-hô-va là phần cơ nghiệp của con;

Con hứa sẽ vâng giữ lời Ngài.

58 Con đã hết lòng cầu khẩn ơn lành của Chúa;

Xin thương xót con tùy theo lời Chúa.

59 Khi con suy nghĩ về đường lối con,

Thì con quay bước trở về chứng ước của Chúa.

60 Con nhanh chóng, không hề chậm trễ

Mà vâng giữ các điều răn Chúa.

61 Dây kẻ ác đã giăng bẫy hại con,

Nhưng con không quên luật pháp Chúa.

62 Nửa đêm, con thức dậy để cảm tạ Chúa,

Vì các phán quyết công chính của Ngài.

63 Con là bạn hữu của mọi người kính sợ Chúa,

Và của những ai tuân theo các kỷ cương của Ngài.

64 Lạy Đức Giê-hô-va, khắp đất đầy dẫy sự nhân từ Ngài;

Xin dạy con các luật lệ Ngài.

SUY GẪM:

C. 49-52 Lời Chúa đem đến niềm hy vọng và sự an ủi khi chúng ta bị khinh thường và gặp khó khăn. Lời Chúa hứa sẽ ban phước cho người công bình và hình phạt cho kẻ ác dường như không được thực hiện ngay lúc này. Nhưng ai tin cậy nơi Chúa và chờ đợi lời hứa của Ngài sẽ được sức mới, hy vọng và sự an ủi từ Lời Ngài.

C. 62 Giữa thế gian đầy bất công nhưng Chúa vẫn không cất đi tình yêu của Ngài. Những mạng lệnh công bình của Chúa làm cho trước giả Thi Thiên có thể hát ngợi khen Chúa giữa đêm khuya. Chúa muốn tình yêu của Ngài thể hiện qua đời sống vâng phục của chúng ta.C. 53, 63 Trước giả Thi Thiên muốn Chúa đổ cơn thịnh nộ của Ngài trên kẻ ác, là những người không làm theo mạng lệnh Chúa. Và ông muốn kết bạn với bất cứ người nào kính sợ Đức Chúa Trời. Ai ham thích tội lỗi thì không yêu mến Chúa. Hãy tra xét xem bạn có phải là người ghét điều ác và kính sợ Đức Chúa Trời không? Bạn có xem những người Chúa yêu là bạn thật của mình không? Bạn có biết “chọn bạn mà chơi” không?

C. 54-56, 62 Giữa thế gian đầy tội lỗi này, Cơ đốc nhân là khách lạ, là người bộ hành đang tìm đường về nhà. Và người bạn đồng hành đáng tin cậy nhất trong cuộc hành trình này là Lời Chúa. Nhờ có lời hứa của Chúa, chúng ta có được sức lực để ngợi khen và vâng lời Ngài giữa cuộc sống khô hạn đầy khó khăn này.

Cầu nguyện  Lạy Chúa, cám ơn Ngài đã cho con có được niềm hy vọng và sự khích lệ ngày hôm nay vì biết rằng Ngài là Cha của con.

Bình Luận:

You may also like