Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 22 – Người Hầu Việc Chúa, Khách Lạ Giữa Thế Gian

Ngày 22 – Người Hầu Việc Chúa, Khách Lạ Giữa Thế Gian

by Ban Biên Tập
30 đọc


Thi Thiên 119:17-32

17 Xin Chúa ban ơn lành cho đầy tớ Chúa

Để con được sống và vâng giữ lời Ngài.

18 Xin Chúa mở mắt con

Để con thấy sự diệu kỳ trong luật pháp của Chúa.

19 Con là khách lạ trên đất;

Xin chớ giấu con các điều răn Chúa.

20 Linh hồn con hằng khao khát mỏi mòn

Về các phán quyết của Chúa.

21 Chúa quở trách kẻ kiêu ngạo là kẻ bị nguyền rủa,

Đi sai lạc khỏi các điều răn của Chúa.

22 Xin lăn khỏi con nỗi sỉ nhục và khinh bỉ,

Vì con vâng giữ các chứng ước Chúa.

23 Dù các vua chúa ngồi bàn mưu chống lại con,

Nhưng đầy tớ Chúa cứ suy ngẫm luật lệ Ngài.

24 Các chứng ước Chúa là niềm vui thích của con,

Cũng là những cố vấn cho con.

25 Linh hồn con dính vào bụi đất,

Xin khiến con sống lại theo lời Chúa.

26 Con đã tỏ bày với Chúa đường lối con và Chúa đã đáp lời;

Xin dạy con các luật lệ Ngài.

27 Xin cho con hiểu được con đường kỷ cương của Chúa,

Thì con sẽ suy ngẫm các công việc(c) kỳ diệu của Ngài.

28 Linh hồn con ưu sầu, tuôn tràn giọt lệ;

Xin khiến con mạnh mẽ nhờ lời của Chúa.

29 Xin khiến con tránh xa con đường dối trá,

Và làm ơn dạy con luật pháp của Ngài.

30 Con đã chọn con đường chân thật,

Đặt phán quyết của Chúa trước mặt con.

31 Đức Giê-hô-va ôi! Con gắn bó với các chứng ước Chúa:

Xin đừng để con bị hổ thẹn.

32 Khi Chúa mở rộng lòng con,

Thì con sẽ chạy theo con đường giới răn của Chúa.

SUY GẪM:

C. 21 Khó khăn không phải ích lợi cho tất cả mọi người. Phàn nàn và rủa sả khi gặp khó khăn là thái độ của người kiêu ngạo, bởi họ cho rằng mình có thể sống trong thế gian bằng sức riêng của mình. Chúa quở trách những người như thế.

C. 17-20 Trước giả Thi Thiên xem mình là người hầu việc Chúa và là khách lạ trên đất. Vì vậy, ông hứa nguyện rằng cho dù gặp lúc khốn khó cũng sẽ sống theo Lời Chúa vì Chúa sẽ bênh vực ông. Sự yên lặng của Chúa trong hoàn cảnh khó khăn là điều rất đau đớn cho những ai yêu mến Chúa và lời của Ngài. Trước giả Thi Thiên muốn có khả năng hiểu biết thuộc linh để chấp nhận những tình huống như thế (c.18) và cũng hiểu được ý nghĩa của sự yên lặng đó (c.19). Thật rất khó để chịu đựng khó khăn nhưng nó là cơ hội tốt để chúng ta kinh nghiệm quyền năng của Lời Chúa

C. 22-24 Trước giả Thi Thiên không hề phàn nàn khi bị khinh thường mà ông lại suy gẫm về Lời Chúa vì biết rằng Chúa sẽ bênh vực mình. Ông không chống lại sự khôn ngoan của thế gian nhưng lắng nghe sự dạy dỗ của Lời Chúa và vui mừng trong ý muốn của Ngài.

C. 28, 29 Lời Chúa là nguồn an ủi lớn cho những linh hồn đau thương. Khi chúng ta ở trong hoàn cảnh đau buồn thì rất dễ đi vào con đường sai trái. Hãy tìm kiếm ân điển để Ngài có thể nhận biết đâu là đường phải đi thông qua Lời Chúa giống như trước giả Thi Thiên đã làm.

Cầu nguyện  Lạy Chúa, xin giúp con bước đi trong đường lối của Ngài luôn luôn.

Bình Luận:

You may also like