Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 17 – Cầu Nguyện Không Thôi Và Tỉnh Thức

Ngày 17 – Cầu Nguyện Không Thôi Và Tỉnh Thức

by Ban Biên Tập
30 đọc


Cô-lô-se 4:2-9

2 Hãy thành tâm cầu nguyện, phải tỉnh thức trong lúc cầu nguyện và tạ ơn. 3 Cũng hãy cầu nguyện cho chúng tôi, xin Đức Chúa Trời mở cửa cho chúng tôi rao giảng lời Ngài, công bố sự mầu nhiệm của Đấng Christ. Chính vì sự mầu nhiệm đó mà tôi bị xiềng xích. 4 Cũng xin cầu nguyện để tôi có thể bày tỏ rõ ràng điều tôi phải nói. 5 Hãy cư xử một cách khôn ngoan với những người ngoại, và tận dụng thì giờ. 6 Lời nói của anh em phải luôn có ân hậu và nêm thêm muối, để anh em biết phải đối đáp thế nào với mỗi người.

7 Ty-chi-cơ sẽ nói cho anh em về mọi việc của tôi. Anh ấy là anh em quý mến, một người phục vụ trung thành, và là một đồng lao trong Chúa. 8 Chính vì điều nầy tôi phái anh ấy đến với anh em để anh em biết được tình trạng của chúng tôi, và khích lệ lòng anh em. 9 Cùng đi với anh ấy có Ô-nê-sim, người anh em trung thành và quý mến, là người đồng hương với anh em. Họ sẽ nói cho anh em biết mọi việc ở đây.

SUY GẪM:

C. 2, 3a Phao-lô muốn con cái Chúa dùng sức mạnh của sự cầu nguyện và cũng muốn họ cầu thay cho chức vụ của mình. Ông tiến lên phía trước và dạy dỗ họ cẩn thận về cách sống đời sống mới trong Đấng Christ. Phao-lô nói với họ rằng, để làm được điều đó thì phải cầu nguyện để nhận lấy quyền năng từ nơi Chúa; và khi Chúa đã mở cửa cho các sứ đồ rao giảng Phúc âm thì phải dâng lên Chúa lời cầu nguyện để càng tấn tới hơn nữa trong việc làm chứng về sự mầu nhiệm của Đấng Christ. Vì vậy, dù chúng ta muốn sống đời sống mới trong Đấng Christ hay là người rao giảng Phúc âm, người giảng dạy Lời Chúa cho Hội thánh hay làm bất cứ việc gì đi nữa, nếu không có sự cầu nguyện thì sẽ thất bại.

C. 3b, 4 Phao-lô bị cầm tù vì cớ rao giảng Phúc âm, nhưng ông vẫn đứng vững và ước ao Phúc âm Chúa được tỏ ra càng hơn. Lòng nhiệt thành rao giảng Tin lành của sứ đồ Phao-lô, ngay cả khi ông bị tù đày sẽ khơi lên trong mỗi chúng ta lòng nhiệt huyết làm chứng nhân cho Chúa trong bất cứ hoàn cảnh nào.

C. 5, 6 Nếu muốn có cơ hội tốt để chia sẻ Tin lành cho người chưa biết đến danh Chúa, bạn cần phải khôn ngoan, nói năng và cư xử cách cách nhã nhặn để Tin lành được bày tỏ qua đời sống bạn. Chúng ta cũng phải luôn sẵn sàng để trả lời câu hỏi của những người xung quanh. Hãy suy gẫm Lời Chúa mỗi ngày, hầu cho lời đó đầy dẫy và sống động trong lòng chúng ta.

Cầu nguyện  Lạy Chúa, xin mở cánh cửa truyền bá Phúc âm cho đầy tớ của Ngài, là những người đang rao giảng lời Chúa trên khắp thế giới.

Bình Luận:

You may also like