Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 18 – Những Người Cùng Làm Việc Cho Đức Chúa Trời

Ngày 18 – Những Người Cùng Làm Việc Cho Đức Chúa Trời

by Ban Biên Tập
30 đọc


Cô-lô-se 4:10-18

10 A-ri-tạc, người bạn tù của tôi, gửi lời chào thăm anh em; Mác, anh em họ của Ba-na-ba cũng vậy. Về Mác, anh em đã nhận được những chỉ dẫn rồi, nếu Mác đến chỗ anh em, hãy tiếp đón anh ấy. 11 Jêsus, gọi là Giúc-tu, cũng gửi lời chào thăm anh em. Trong số những người chịu cắt bì, chỉ có những người nầy cùng làm việc với tôi vì vương quốc Đức Chúa Trời, và họ là niềm an ủi cho tôi.

12 Ê-pháp-ra, người đồng hương với anh em, một đầy tớ của Đấng Christ Jêsus chào thăm anh em; anh ấy còn vì anh em chiến đấu trong sự cầu nguyện, để anh em trở nên trọn vẹn và hoàn thành mọi ý muốn của Đức Chúa Trời. 13 Vì tôi làm chứng cho anh ấy rằng, anh ấy đã làm việc khó nhọc vì anh em và vì những người ở Lao-đi-xê và Hi-ê-ra-pô-li. 14 Lu-ca, là vị bác sĩ yêu quý, chào thăm anh em; Đê-ma cũng vậy.

15 Hãy chào thăm những anh em ở Lao-đi-xê và Nim-pha cùng Hội thánh nhóm trong nhà bà. 16 Sau khi đã đọc thư nầy giữa anh em, hãy chuyển cho Hội thánh Lao-đi-xê cùng đọc; đồng thời cũng hãy đọc thư của Hội thánh Lao-đi-xê gửi đến nữa. 17 Sau cùng, hãy nói với A-chíp: “Phải thận trọng và chu toàn chức vụ đã nhận nơi Chúa.” 18 Chính tay tôi, Phao-lô, viết lời chào thăm nầy. Hãy nhớ đến xiềng xích của tôi. Cầu xin ân điển ở cùng anh em.

SUY GẪM:

C. 10, 11 Phao-lô giới thiệu những người cùng với ông trong việc giảng Tin lành là A-ri-tạc, Giúc-tu và Mác. Trong số họ, A-ri-tạc đang bị tù; Mác là người từng rời bỏ Phao-lô trong chuyến truyền giáo lần thứ nhất (Công vụ 13:13) nên mối liên hệ của họ chấm dứt. Nhưng bây giờ, mối liên hệ đó được phục hồi và Phao-lô nói với Hội thánh Cô-lô-se rằng ông rất thích làm việc với Mác. Bạn có mối liên hệ nào bị gãy đổ trong khi cùng hầu việc Chúa với nhau? Hãy nhớ rằng, mỗi chúng ta là những con người rất đặc biệt nên hãy khích lệ lẫn nhau.

C. 12, 13 Phao-lô giới thiệu Ê-pháp-ra là người vì anh em “chiến đấu không thôi trong khi cầu nguyện”. Có lẽ không còn lời giới thiệu nào hay hơn thế. Ông cầu xin cho các tín hữu biết ý muốn Chúa và đứng vững trong Ngài. Bạn đang làm việc cho ai và thiết tha cầu thay cho ai? Bạn có cho là khi ai đó nghĩ đến bạn, họ sẽ thừa nhận bạn là người cầu thay cho họ và hầu việc Chúa cách hết lòng? Hãy nhớ rằng không có gì khích lệ lớn hơn cho người giảng Tin lành là biết được ai đó đang thiết tha cầu thay cho họ.

C. 14 Bác sĩ Lu-ca yêu dấu và Đê-ma không được biết đến nhiều trước đây nhưng bây giờ được giới thiệu. Khi Lu-ca gặp Phao-lô thì luôn ở bên ông, nhưng Đê-ma thì lại bỏ Phao-lô khi Phao-lô cần nhất (II Ti-mô-thê 4:10). Bạn có giống như Lu-ca luôn ở bên người lãnh đạo của mình khi họ cần bạn nhất không?

Cầu nguyện  Lạy Chúa, xin giúp chúng con đứng lên cách mạnh mẽ và làm việc cách hết lòng cho vương quốc của Ngài.

Bình Luận:

You may also like