Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 12 – Sự Mầu Nhiệm Được Bày Tỏ

Ngày 12 – Sự Mầu Nhiệm Được Bày Tỏ

by Ban Biên Tập
30 đọc


Cô-lô-se 1:24-2:5

24 Hiện nay tôi vui mừng trong sự gian khổ vì anh em, và cũng vì thân thể Ngài là Hội thánh, mà đem thân xác mình hoàn tất phần còn lại trong sự thương khó của Đấng Christ. 25 Tôi đã trở nên người phục vụ Hội thánh, theo trách nhiệm mà Đức Chúa Trời đã ủy thác cho tôi để rao giảng lời Ngài cho anh em một cách đầy trọn; 26 tức là sự mầu nhiệm đã được giấu kín trải qua các thời đại và các thế hệ, nhưng bây giờ được giãi bày cho các thánh đồ của Ngài. 27 Vì Đức Chúa Trời muốn họ bày tỏ sự phong phú và vinh quang của mầu nhiệm nầy giữa dân ngoại như thế nào, ấy là Đấng Christ ở trong anh em, là niềm hy vọng vinh quang. 28 Chính Ngài là Đấng chúng tôi rao giảng. Chúng tôi dùng tất cả sự khôn ngoan để cảnh cáo mọi người, dạy dỗ mọi người, hầu trình diện mọi người cách toàn hảo trong Đấng Christ. 29 Chính vì điều nầy mà tôi ra sức làm việc và chiến đấu với cả năng lực mà Ngài hành động một cách mạnh mẽ trong tôi.

 

1 Thật vậy, tôi muốn anh em biết tôi đã vì anh em, vì những người ở Lao-đi-xê và vì tất cả những người chưa thấy mặt tôi về phần xác mà chiến đấu cam go như thế nào, 2 để lòng họ được khích lệ, hiệp nhất trong yêu thương, cũng như có được sự hiểu biết phong phú và chắc chắn để nhận biết sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời, tức là Đấng Christ;(d) 3 trong Ngài ẩn chứa mọi kho tàng của sự khôn ngoan và tri thức. 4 Tôi nói điều nầy để không ai dùng lập luận hấp dẫn mà lừa dối anh em. 5 Vì dù thân tôi xa cách, nhưng tâm linh vẫn ở với anh em, vui mừng khi thấy anh em có trật tự và đức tin vững vàng trong Đấng Christ.

SUY GẪM:

C. 24-29 Để mọi người trở nên trọn vẹn trong Đấng Christ, Đức Chúa Trời thiết lập các nhân công trong Hội thánh và qua việc làm trung tín của họ, Ngài được vui mừng vì sự mầu nhiệm giấu kín được tỏ ra. Sự mầu nhiệm này ở giữa vòng các tín hữu và chính là sự kêu gọi trở thành người làm việc cho Hội thánh để loan báo rộng rãi lời của Đấng Christ. Đức Chúa Trời đã giải cứu chúng ta ra khỏi quyền lực của sự tối tăm, vì vậy hãy nghĩ về công việc Ngài đã kêu gọi chúng ta bước vào. Có phải mục đích của bạn tập trung vào việc rao giảng về Đấng Christ không?

C. 24 Phao-lô vui mừng chịu khổ khi ông đã nhận lãnh điều đó vì Đấng Christ và vì Hội thánh của Ngài. Ông không chỉ đến gần Đấng Christ hơn qua sự chịu khổ mà còn thấy được tinh thần hiệp một với những tín hữu khác nữa. Thậm chí khi chúng ta hi sinh cho cộng đồng của mình, cảm thấy khó chịu để người khác được thoải mái và chọn được nghèo để người khác được dư dật, thì chúng ta có thể đồng khổ với Đấng Christ rồi.

C. 1-3 Là một nhân sự cho Phúc âm, Phao-lô ban phát sứ điệp và điều đó đã an ủi tấm lòng của các tín hữu. Ông ao ước rằng họ sẽ nhận biết về tình yêu của Đấng Christ và đón nhận tình yêu đó. Tất cả sự khôn ngoan và tri thức chỉ có trong Đấng Christ và ông mong tất cả các tín hữu kinh nghiệm sự mầu nhiệm này. Sự khôn ngoan và tri thức mà bạn đang vui hưởng trong Phúc âm của Đấng Christ phong phú như thế nào?Cầu nguyện  Xin giúp con chia sẻ Phúc âm đã được tỏ ra qua Đấng Christ.

Bình Luận:

You may also like