Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 08 – Giê-ru-sa-lem Đẫm Máu

Ngày 08 – Giê-ru-sa-lem Đẫm Máu

by Ban Biên Tập
30 đọc


Ê-xê-chi-ên 22:1-16

1 Có lời Đức Giê-hô-va phán với tôi: 2 “Hỡi con người, có phải con sẽ phán xét, có phải con sẽ phán xét thành đẫm máu nầy chăng? Vậy thì hãy làm cho nó biết mọi điều ghê tởm của nó. 3 Hãy nói với nó: ‘Chúa Giê-hô-va phán: Một thành làm đổ máu ở giữa nó đã đến kỳ định; nó đã làm các thần tượng để tự làm ô uế mình. 4 Ngươi trở nên tội lỗi bởi máu ngươi làm đổ ra, và trở nên ô uế bởi các thần tượng mà ngươi đã làm ra. Như vậy, ngươi đã làm cho những ngày của ngươi gần hơn và những năm của ngươi đến mau hơn. Vì thế, Ta đã làm cho ngươi thành nỗi ô nhục cho các dân tộc, làm trò cười cho tất cả các nước. 5 Những người ở gần cũng như ở xa sẽ nhạo cười ngươi là thành ô nhục, đầy rối loạn.

6 Hãy xem: Các nhà lãnh đạo Y-sơ-ra-ên trong ngươi mỗi người đều dùng quyền lực làm đổ máu. 7 Nơi ngươi, người ta khinh thường cha mẹ; nơi ngươi, người ta ngược đãi khách lạ; nơi ngươi, người ta hà hiếp kẻ mồ côi cùng người góa bụa. 8 Ngươi coi thường các vật thánh Ta và vi phạm các ngày sa-bát Ta! 9 Nơi ngươi, có những kẻ vu khống nhằm gây đổ máu; nơi ngươi, có kẻ dọn tiệc trên các núi; giữa ngươi, có kẻ phạm tội tà dâm. 10 Nơi ngươi, có kẻ phơi bày sự lõa lồ của cha mình; nơi ngươi, có kẻ làm nhục đàn bà đang kỳ kinh nguyệt. 11 Nơi ngươi, kẻ nầy phạm điều kinh tởm với vợ người lân cận mình, kẻ khác làm ô uế dâu mình, kẻ khác nữa thì làm nhục chị em mình là con gái của cha mình. 12 Nơi ngươi, người ta nhận hối lộ để làm đổ máu, ngươi đã lấy lãi và tăng tiền lãi, ngươi áp bức người lân cận để trục lợi và đã quên Ta, Chúa Giê-hô-va phán vậy.

13 Kìa, Ta đập tay Ta vào lợi phi nghĩa mà ngươi đã làm và vào máu đã đổ ra giữa ngươi. 14 Đến ngày Ta xét xử ngươi, liệu lòng ngươi có chịu được và tay ngươi có đủ sức chăng? Ta, Đức Giê-hô-va, đã nói thì Ta sẽ thi hành. 15 Ta sẽ làm cho ngươi tan lạc giữa các dân tộc, phân tán ngươi trong các nước, và Ta sẽ tiêu trừ điều ô uế khỏi giữa ngươi. 16 Bấy giờ, chính ngươi sẽ bị khinh bỉ trước mắt các dân tộc và ngươi sẽ biết rằng Ta là Đức Giê-hô-va.’”

SUY GẪM:

C. 13-15 Đức Chúa Trời đoán xét mỗi một tội lỗi. Thông qua Ba-by-lôn, Đức Chúa Trời hình phạt Giê-ru-sa-lem nghiêm khắc đến nỗi họ không có khả năng chịu đựng được. Lúc đó, dân Y-sơ-ra-ên sẽ kinh nghiệm được sự đau đớn cả về tinh thần lẫn thể xác. Lí do Đức Chúa Trời giáng sự trừng phạt trên Y-sơ-ra-ên là để xóa tội lỗi và làm thanh sạch dân sự Ngài. Hãy nhận lấy những sự đau đớn mà cá nhân chúng ta, hay Hội thánh đang đối diện như là cách để tội lỗi của chúng ta được xóa, được làm sạch và được mặc áo như cô dâu trong ngày cưới của Chúa.

C. 3-5 Giê-ra-sa-lem đã đổ máu và tự làm mình ô uế do tội lỗi và sự thờ hình tượng. Giê-ru-sa-lem sẽ trở nên một đất nước bị các nước khác nhạo báng. Y-sơ-ra-ên gặp sự sỉ nhục lớn trong sự phán xét hầu đến của Đức Chúa Trời. Nếu Đức Chúa Trời đã lựa chọn bạn nhưng bạn chối bỏ Ngài và đi trên con đường tội lỗi, bạn không thể mong nhận được sự đồng hành của Ngài. Khi các Cơ đốc nhân không sống một đời sống ngay thẳng, người thế gian sẽ tố cáo họ và họ sẽ bị khinh bỉ.

C. 16 Lí do Giê-ru-sa-lem sa ngã và bị lưu đày trong sự hổ thẹn là do tội lỗi của họ. Khi gặp sự đau khổ, bạn không thể đổ lỗi cho người khác hay nói rằng sự đoán xét của Đức Chúa Trời không công bằng. Bạn cần khiêm nhường và trưởng thành để xét lại chính bản thân mình trước nhất khi sự đau khổ đang bước đi cùng bạn.

Cầu nguyện  Xin cho chúng con sự khôn sáng và áp dụng Lời Chúa vào trong đời sống của mình.

Bình Luận:

You may also like